Оголошення
 • Наступне засідання кафедри СКЛА відбудеться 12 червня 2019р. в 14-30 в ауд. 219-28


  Увага! Змінено адресу сайту на нову skla.kpi.ua

 1. СЛУХАЛИ:

інформацію доц. Бобкова Ю.В. про «Підсумки виконання викладачами кафедри у 2018-2019 н.р.: плану видання навчально-методичної літератури; плану підготовки лабораторної бази кафедри».

ВИРІШИЛИ:

- в зв’язку зі змінами в навчальному плані назв дисциплін доопрацювати заплановані до видання в 2018/2019 н.р. навчальні посібники та підготувати до подання на отримання грифу у вересні – жовтні 2019р.;

- відповідальним викладачам до 11.06.2019 р. надати відповідальному за методичну роботу кафедри доц. Бобкову Ю.В. перелік підготовлених в 2018/2019 н.р. лабораторних робіт для затвердження на засіданні кафедри 12.06.2019р.

 1. СЛУХАЛИ:

інформацію доц. Бобкова Ю.В. про «Проект звіту з навчально-методичної роботи за 2018-2019 н.р. та задачі з навчально-методичної роботи на 2019-2020 н.р.».

ВИРІШИЛИ:

викладачам кафедри до 11.06.2019 р. надати відповідальному за методичну роботу кафедри доц. Бобкову Ю.В. інформацію щодо виконання запланованих в індивідуальному плані робіт з навчально-методичного напрямку для завершення звіту.

 1. СЛУХАЛИ:

інформацію доц. Бобкова Ю.В. щодо англомовних версій нових навчальних планів бакалаврів і магістрів на 2019-2020 н.р. та наданих викладачами пропозицій щодо англомовних версій назв дисциплін.

ВИРІШИЛИ:

- затвердити англомовні версії нових навчальних планів бакалаврів і магістрів на 2019-2020 н.р.

 1. СЛУХАЛИ:

інформацію доц. Бобкова Ю.В. про задачі та стан підготовки навчальних програм дисциплін (НПД), робочих навчальних програм кредитних модулів (РНПКМ) та рейтингових систем оцінювання  (РСО) до нового 2019-2020 н.р.

ВИРІШИЛИ:

прийняти інформацію доц. Бобкова Ю.В. та до 24.06.2019 р. надати електронний варіант та по одному друкованому екземпляру НПД,  РНПКМ та РСО інж. кафедри Віслобіцькій О.П.

Відповідальний за проведення метод. семінарів Ю.В. Бобков

 1. Розглянувши питання «Досвід залучення студентів до участі у розробці лабораторних робіт та вдосконаленні лабораторної бази кафедри у межах їх курсового та дипломного проектування» вирішили:

- дипломне проектування бакалаврів використовувати для вдосконаленні лабораторної бази кафедри шляхом виконання реальних дипломних проектів за замовленням кафедри;

 • в завдання на дипломний проект (роботу) включати пункти щодо постановки лабораторних робіт (лабораторних модулів) та підготовки методичних матеріалів до них;
 • створити робочу кафедральну групу, що наприкінці навчального року розгляне методичні розробки до лабораторних робіт з окремих дисциплін кафедри та виконані за ними протоколи (звіти) студентів з лабораторних робіт.
 1. Питання «Досвід та методика організації переддипломної практик бакалаврів і магістрів» перенести на наступний семінар в зв’язку з хворобою доповідача доц. Нечипоренко О.М..
 2. Інформацію доц. Бобкова Ю.В. щодо розроблених нових навчальних планів бакалаврів і магістрів на 2019-2020 н.р. і нових назв дисциплін прийняти до відома та використовувати при розробці нових навчальних програм.

      Для розробки навчальних програм дисциплін надати викладачам в електронному вигляді необхідну інформацію:

 • Бобков Ю.В. – нові навчальні плани, нові форми навчальних програм дисциплін;
 • Бурнашев В.В. – освітньо-професійну програму бакалавра;
 • Рижков Л.М. – освітньо-професійну та освітньо-наукову програму магістрів.
 1. Внести зміни до освітніх програм всіх рівнів за спеціальністю 173 «Авіоніка», спеціалізація «Системи керування літальними апаратами та комплексами» відповідно нових навчальних планів.

 Відповідальний за проведення метод. семінарів Ю.В. Бобков

“Затверджую”

      В. о. завідувача кафедри ПСКЛА

     В.В. Сухов

 

План методичних семінарів кафедри ПСКЛА

на 2017 - 2018 н.р.

п/п

Питання семінару

Термін пров.

Доповідачі

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

Стан із забезпеченням навчально-методичною літературою навчального процесу на кафедрі. Задачі по підготовці навчально-методичної літератури на 2017-18 н.р. Затвердження плану видання навчально-методичної літератури у 2017-18 н.р.

Задачі по підготовці лабораторної бази кафедри за спеціальністю " Авіаційна та ракетно-космічна техніка" (зі спеціалізацією ЛВ) до акредитації у 2017-18 н.р. Затвердження плану цієї підготовки лабораторної бази кафедри до акредитації у 2017-18  н.р.

Обговорення питання та затвердження плану створення аеродинамічної труби та стенду статичних випробувань на кафедрі.

Жовтень 2017 р.

(04.10.17)

Борисов В.В. , Бондаренко О.М. –– відп. (за напрямами)

 

 

Борисов В.В. – відп., викладачі

 

 

 

 

Зінченко Д.М. – відп.,

Гаваза О.

1.

 

 

 

 

 

2

Стан курсового проектування (КП) на спеціальності "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" (зі спеціалізацією ЛВ) та його відповідність акредитаційним вимогам. Затвердження плану доведення якості КП до повної відповідності акредитаційним вимогам у 2017-18 н.р.

Обговорення взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

Листопад

2017 р.

(01.11.17)

Борисов В.В. – відп. , викладачі, які є керівниками КП

 

 

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

1.

Досвід, стан та ефективність наскрізного навчання студентів спеціальності "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" (зі спеціалізацією ЛВ) сучасному конструюванню та проектуванню ЛА, шляхом послідовного викладання дисциплін "Конструкція ЛА-1, 2 (5с)", "Проектування та конструювання ЛА-1, 2 (7с)", " Конструювання ЛА в системах CAD, … (7с)", " Технологія виробництва ЛА (8с)", " Автоматизація проектування-1, 2 (9с, 10с)", " Проектування і автоматизація ЛА (10с)" (з обов'язковим попереднім відвідуванням занять відповідальним та провідними викладачами). Міждисциплінарні зв'язки цих дисциплін.

Грудень

2017 р.

(06.12.17)

Сухов В.В. – відп. , викладачі, які викладають відповідні дисципліни

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

Обговорення та звіт про виконання викладачами кафедри у І семестрі 2017-18 н.р.:

- плану видання навчально-методичної літератури у 2017-18 н.р.;

- плану підготовки  лабораторної бази кафедри до акредитації у 2017-18 н.р.;

- плану доведення якості КП до повної відповідності акредитаційним вимогам у 2017-18 н.р.

Обговорення взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

 

Лютий

2018 р.

(07.02.18)

Борисов В.В. , Бондаренко О.М. – відп. (за напрямами)

 

 

 

 

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

1.

 

 

 

 

 

2.

Досвід, стан та ефективність впровадження студентами спеціальності "Авіоніка" (зі спеціалізацією СКЛАіК) знань з сучасного автоматичного керування та мікропроцесорної техніки у науково-технічні розробки кафедри. Формування практичних вимог до змісту навчання.

Обговорення взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

Березень

2018 р.

(07.03.18)

Сарибога Г.В., Бурнашев В.В. – відп., викладачі , викладачі, які викладають відповідні дисципліни

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

1.

 

 

 

2.

 

 

 

Обговорення проектів нових навчальних та робочих навчальних планів бакалаврів та магістрів на 2018-19н.р. за спеціальностями "Авіоніка" та " Авіаційна та ракетно-космічна техніка" (зі спеціалізаціями).

Обговорення та звіт про виконання викладачами кафедри:

- плану підготовки  лабораторної бази кафедри до акредитації у 2017-18 н.р. Плану створення аеродинамічної труби на кафедрі;

- плану доведення якості КП до повної відповідності акредитаційним вимогам у 2017-18 н.р.

Квітень

2018 р.

(04.04.18)

Борисов В.В. , Бондаренко О.М. – відп. (за напрямами)

 

Борисов В.В., Зінченко Д.М. – відп., викладачі

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

Досвід, стан та ефективність впровадження студентами спеціальності " Авіаційна та ракетно-космічна техніка " (зі спеціалізацією ЛВ) знань з аеродинаміки та  проектування ЛА у науково-технічні розробки кафедри. Формування практичних вимог до змісту навчання.

Досвід керівництва та методика підготовки магістерських дисертацій магістрами 5-го та 6-го курсів викладачами Бурнашевим В.В., Бондаренком О.М. (СК ЛАіК), Бондарем Ю.І., Вірченком Г.А. (ЛВ), виходячи з обов’язкового виконання  нормативних вимог, що до них висуваються.

Обговорення взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

Травень

2018 р.

(02.05.18)

Сухов В.В. – відп.,

викладачі , викладачі, які викладають відповідні дисципліни

 

 

Борисов В.В. , Бондаренко О.М. – відп. (за напрямами)

 

 

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

1

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

Підсумки виконання викладачами кафедри у 2017-18 н.р.:

- плану видання навчально-методичної літератури у 2017-18 н.р.;

- плану підготовки  лабораторної бази кафедри до акредитації у 2017-18 н.р.;

- плану створення аеродинамічної труби на кафедрі.

Звіт з навчально-методичної роботи за 2017-18 н.р. Задачі з навчально-методичної роботи на 2018-19 н.р. Попереднє обговорення плану видання навчально-методичної літератури у 2018-19 н.р.

Підсумки взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

Червень

2018 р.

(06.06.18)

Борисов В.В. ,

Бондаренко О.М. – відп. (за напрямами)

 

 

 

 

Борисов В.В. ,

Бондаренко О.М. – відп. (за напрямами)

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі


Методичний семінар проводиться кожну першу середу місяця о 14:30 в аудиторії 219-28.

Присутність всіх викладачів та аспірантів обов`язкова!

Відповідальний за проведення метод. семінарів М.Г. Черняк

Сторінка 1 із 3

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17