Оголошення
  • У зв’язку з ситуацією з коронавірусом засідання кафедри СКЛА перенесено на невизначений термін. В онлайн-режимі нарада викладачів і спііробітників кафедри планується на 27 травня 2020р.


    Увага! Змінено адресу сайту на нову skla.kpi.ua

Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю.

Положення про порядок реалізації студентами Інституту аерокосмічних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського права на вільний вибір навчальних дисциплін, зазначає, що студенти мають вибрати дисципліни із Ф-каталогу (див. у вкладенні) шляхом подання заяви до деканату ІАТ.

Вкладення:
ФайлОпис
Скачати цей файл (Ф_Каталог_173_Авіоніка_СКЛА_ІАТ_3_4_курс_стар.pdf)Ф_Каталог_173_Авіоніка_СКЛА_ІАТ_3_4_курс_стар.pdfФ-КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів. Спеціальність 173 Авіоніка

04.03.2020 р. відбувся методичний семінар кафедри СКЛА. На семінарі були розглянуті наступні питання:

п/п

Питання семінару

Термін пров.

Доповідачі

1.

 

Про внесення змін до освітніх програм бакалаврів,  магістрів та докторів філософії.

Пропозиції щодо назв, змісту та послідовності викладання дисциплін, оптимізації змісту копетентностей, знань та умінь, що формуються дисциплінами.

Березень

2020 р.

(04.03.20)

Бобков Ю.В.,

Бурнашев В.В. – бакалавр;

Рижков Л.В. –магістр;

Збруцький О.В. – PhD;

всі викладачі.

2.

 

Про підготовку нових навчальних та робочих навчальних планів бакалаврів,  магістрів та докторів філософії на 2020-2021  н.р.

Обговорення пропозицій викладачів щодо оптимізації викладання дисциплін.

 

Бобков Ю.В.

Збруцький О.В.

відп., викладачі.

3.

 

Стан підготовки документів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри та задачі щодо виконання вимог Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

Бобков Ю.В.

Віслобіцька О.П.

Збруцький О.В.

відп., викладачі

4.

Різне.

 

 

Інформація прийнята до уваги.

Відповідальний за проведення метод. семінарів Ю.В. Бобков

 

 

п/п

Питання семінару

Термін проведення

Доповідачі

1.

 

Про внесення змін до освітніх програм бакалаврів,  магістрів та докторів філософії.

Пропозиції щодо назв, змісту та послідовності викладання дисциплін, оптимізації змісту копетентностей, знань та умінь, що формуються дисциплінами.

Березень

2020 р.

(04.03.20)

Бобков Ю.В.,

Бурнашев В.В. – бакалавр;

Рижков Л.В. –магістр;

Збруцький О.В. – PhD;

всі викладачі.

2.

 

Про підготовку нових навчальних та робочих навчальних планів бакалаврів,  магістрів та докторів філософії на 2020-2021  н.р.

Обговорення пропозицій викладачів щодо оптимізації викладання дисциплін.

 

Бобков Ю.В.

Збруцький О.В.

відп., викладачі.

3.

 

Стан підготовки документів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри та задачі щодо виконання вимог "Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського".

 

Бобков Ю.В.

Віслобіцька О.П.

Збруцький О.В.

відп., викладачі

4.

Різне.

 

 

Методичний семінар проводиться в середу, 04.03.2020 р., о 1430 в аудиторії 219-28.

Присутність всіх викладачів та аспірантів обов`язкова!

Відповідальний за проведення метод. семінарів Ю.В. Бобков

05.02.2020р.. на кафедрі СКЛА був проведений методичний семінар, на якому були розглянуті наступні питання та прийняті наступні рішення та рекомендації:

  1. Про порядок розгляду рукописів навчальних видань в Інституті аерокосмічних технологій.

Обговорення на 2 семестр 2019-2020  н.р.:

- плану видання навчально-методичної літератури;

- плану підготовки  лабораторної бази кафедри.

Доповідач доцент Ю.В.Бобков.

Ухвалили:

1) прийняти інформацію про «Порядок розгляду рукописів навчальних видань в Інституті аерокосмічних технологій» до відома та керуватись при підготовці навчальних посібників. Викладачам доц. Лукомському В.Г., доц. Ільчишиній Д.І., проф. Рижкову Л.М. завершити підготовку навчальних посібників згідно доведеного порядку;

2) корегувати план підготовки  лабораторної бази кафедри відповідно придбання необхідного обладнання, що відбувається з затримкою внаслідок тендерних процедур.

  1. Обговорення результатів взаємо відвідувань викладачів (за графіком взаємо відвідувань).

Доповідач доцент Пономаренко С.О.

В обговоренні прийняв участь зав. кафедри проф. О.В.Збруцький.

Ухвалили:

інформацію прийняти до відома. Доценту Пономаренко С.О. результати взаємо відвідувань викладачів оформлювати документально.

  1. Стан підготовки документів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри та задачі щодо виконання вимог Тимчасового положення про організацію. Доповідач доцент Ю.В.Бобков.

В обговоренні питань прийняли участь зав. кафедри проф. О.В.Збруцький, доц. М.Г. Черняк, доц. В.Г. Лукомський, доц. В.В. Бурнашев, ст. викл. В.В. Гавриленко та інші.

Ухвалили:

Привести навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри відповідно вимог Тимчасового положення про організацію освітнього процесу. Першочерговим вважати підготовку необхідних документів  в електронному вигляді на окремому зовнішньому жорсткому накопичувачі. Для цього:

1) забезпечити придбання зовнішнього жорсткого накопичувача. Відповідальний зав. лабораторіями кафедри Давидкін С.С.

2) відповідальним за збір та збереження електронної бази документів призначити пров. інженера Віслобіцьку О.П.

3) викладачам кафедри надати в електронному вигляді документи навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін, за які вони є відповідальними, на електронну пошту Віслобіцькій О.П. до 11.02.2020р.

4) поточну інформацію щодо наповнення електронної бази документів заслухати на засіданні кафедри 12.02.2020р.

  1. Про підготовку до ректорського контролю 4-го курсу в 2020 р. та стан підготовки тестових запитань з дисциплін:

- Технічна механіка;

- Теорія автоматичного керування;

- Чутливі елементи систем авіоніки.

Доповідач доцент Ю.В.Бобков.

В обговоренні питань прийняли участь зав. кафедри проф. О.В.Збруцький, доц. М.Г. Черняк, доц. В.В. Бурнашев.

Ухвалили:

Підготовлені бази даних з дисциплін ректорського контролю 4-го курсу в 2020 р. до 10.02.2020р. надати доц. Ю.В.Бобкову в електронному вигляді.

Доц. Ю.В.Бобкову передати бази даних з дисциплін ректорського контролю разом з відповідною службовою запискою до ІМЯО КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17