Оголошення
 • Наступне засідання кафедри СКЛА відбудеться 28 серпня 2019р. в 14-30 в ауд. 219-28


  Увага! Змінено адресу сайту на нову skla.kpi.ua

 1. СЛУХАЛИ:

інформацію доц. Бобкова Ю.В. про «Підсумки виконання викладачами кафедри у 2018-2019 н.р.: плану видання навчально-методичної літератури; плану підготовки лабораторної бази кафедри».

ВИРІШИЛИ:

- в зв’язку зі змінами в навчальному плані назв дисциплін доопрацювати заплановані до видання в 2018/2019 н.р. навчальні посібники та підготувати до подання на отримання грифу у вересні – жовтні 2019р.;

- відповідальним викладачам до 11.06.2019 р. надати відповідальному за методичну роботу кафедри доц. Бобкову Ю.В. перелік підготовлених в 2018/2019 н.р. лабораторних робіт для затвердження на засіданні кафедри 12.06.2019р.

 1. СЛУХАЛИ:

інформацію доц. Бобкова Ю.В. про «Проект звіту з навчально-методичної роботи за 2018-2019 н.р. та задачі з навчально-методичної роботи на 2019-2020 н.р.».

ВИРІШИЛИ:

викладачам кафедри до 11.06.2019 р. надати відповідальному за методичну роботу кафедри доц. Бобкову Ю.В. інформацію щодо виконання запланованих в індивідуальному плані робіт з навчально-методичного напрямку для завершення звіту.

 1. СЛУХАЛИ:

інформацію доц. Бобкова Ю.В. щодо англомовних версій нових навчальних планів бакалаврів і магістрів на 2019-2020 н.р. та наданих викладачами пропозицій щодо англомовних версій назв дисциплін.

ВИРІШИЛИ:

- затвердити англомовні версії нових навчальних планів бакалаврів і магістрів на 2019-2020 н.р.

 1. СЛУХАЛИ:

інформацію доц. Бобкова Ю.В. про задачі та стан підготовки навчальних програм дисциплін (НПД), робочих навчальних програм кредитних модулів (РНПКМ) та рейтингових систем оцінювання  (РСО) до нового 2019-2020 н.р.

ВИРІШИЛИ:

прийняти інформацію доц. Бобкова Ю.В. та до 24.06.2019 р. надати електронний варіант та по одному друкованому екземпляру НПД,  РНПКМ та РСО інж. кафедри Віслобіцькій О.П.

Відповідальний за проведення метод. семінарів Ю.В. Бобков

 1. Розглянувши питання «Досвід залучення студентів до участі у розробці лабораторних робіт та вдосконаленні лабораторної бази кафедри у межах їх курсового та дипломного проектування» вирішили:

- дипломне проектування бакалаврів використовувати для вдосконаленні лабораторної бази кафедри шляхом виконання реальних дипломних проектів за замовленням кафедри;

 • в завдання на дипломний проект (роботу) включати пункти щодо постановки лабораторних робіт (лабораторних модулів) та підготовки методичних матеріалів до них;
 • створити робочу кафедральну групу, що наприкінці навчального року розгляне методичні розробки до лабораторних робіт з окремих дисциплін кафедри та виконані за ними протоколи (звіти) студентів з лабораторних робіт.
 1. Питання «Досвід та методика організації переддипломної практик бакалаврів і магістрів» перенести на наступний семінар в зв’язку з хворобою доповідача доц. Нечипоренко О.М..
 2. Інформацію доц. Бобкова Ю.В. щодо розроблених нових навчальних планів бакалаврів і магістрів на 2019-2020 н.р. і нових назв дисциплін прийняти до відома та використовувати при розробці нових навчальних програм.

      Для розробки навчальних програм дисциплін надати викладачам в електронному вигляді необхідну інформацію:

 • Бобков Ю.В. – нові навчальні плани, нові форми навчальних програм дисциплін;
 • Бурнашев В.В. – освітньо-професійну програму бакалавра;
 • Рижков Л.М. – освітньо-професійну та освітньо-наукову програму магістрів.
 1. Внести зміни до освітніх програм всіх рівнів за спеціальністю 173 «Авіоніка», спеціалізація «Системи керування літальними апаратами та комплексами» відповідно нових навчальних планів.

 Відповідальний за проведення метод. семінарів Ю.В. Бобков

ПЛАН

НАУКОВИХ СЕМІНАРІВ

на 2018-2019 навчальний рік 

Тема

Час

проведення

Доповідачі

1.

Звіти аспірантів про хід виконання індивідуального плану робіт за 2017-18 навчальний рік.

19.09.2018р.

Аспіранти, здобувачі

Трунов В.

Деревинська О.

Мацілецька О.

2.

Доповідь за напрямком наукових досліджень

 

24.10.2018р.

Доц.  Бобков Ю.В.

3.

Науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Гіротехнології, навігація та керування рухом». Доповіді магістрів про стан виконання індивідуального плану у першому семестрі 2018/2019 навчального року.

21.11.2018р.

Доц. Сердюк А.А.  Студенти, аспіранти, пошукачі

 

4.

Підсумки наукової роботи кафедри у 2018р.

19.12.2018р.

Доц. Сердюк А.А.

5.

Звіти аспірантів про виконання індивідуального плану роботи (освітньої та наукової складової) у першому семестрі 2017/2018 навчального року.

13.02.2019р.

 Аспіранти, здобувачі

Трунов В.

Деревинська О.

Мацілецька О.

6.

Доповідь за напрямком наукових досліджень

20.03.2019

Доц. Сердюк А.А.

Доц. Черняк М.Г.

7.

Міжнародна конференція студентів та молодих вчених «Intelligence, Integration, Reliability».

11-12.04.2019р.

Викладачі, співробітники, аспіранти, студенти

8.

8.1. Звіти магістрів про виконання індивідуального плану роботи у другому семестрі 2018/2019 навчального року.

8.2. Науково-технічна конференція до Дня науки

15.05.2019р.

Аспіранти, здобувачі, магістри, викладачі, співробітники,

9.

9.1. Підсумки наукової роботи кафедри у 2018-19 н.р.

19.062019р.

Доц. Сердюк А.А.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри СКЛА

12 вересня 2018 р., протокол № 2

 

Завідувач кафедри                                                                О.В. Збруцький

 

Заступник завідувача кафедри  

з наукової роботи                                                                  А.А. Сердюк

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17