Останні публікації
Оголошення
 • Наступне засідання кафедри СКЛА відбудеться 12 червня 2019р. в 14-30 в ауд. 219-28


  Увага! Змінено адресу сайту на нову skla.kpi.ua

Вступ на освітньо-професійну програму підготовки магістра

Абітурієнти, які мають ступінь бакалавра, можуть продовжити навчання за кошти держбюджету за відповідним ступенем магістра за освітньою програмою:

Код та назва спеціальності

Кафедра

Освітня програма

Ліцензовані обсяги

денна

заочна

173 Авіоніка

Системи керування літальними апаратами

Системи керування літальними апаратами та комплексами

30

5

 

У 2019 році абітурієнти, які мають ступінь бакалавра за спеціальностю (освітня програма):

 

Спеціальність

Шифр

Освітня програма (з 2019)

Авіоніка

6.051103

Системи керування літальними апаратами та комплексами


Для вступу на навчання за ступенем магістра на споріднену спеціальність складають іспит з іноземної мови та комплексне фахове вступне випробування. Абітурієнти, які мають ступінь бакалавра за іншою спеціальностю, окрім названих іспитів, складають додаткове вступне випробування.

Термін навчання за ступенем магістра – 1,4 роки (освітньо-професійна програма підготовки) або 1,9 року (освітньо-наукова програма підготовки). Правила прийому та перелік документів – на сайті «КПІ ім. Ігоря Сікорського»: http://pk.kpi.ua/entry-5-course/.

Абітурієнти, які у поточному році навчаються в «КПІ ім. Ігоря Сікорського» подають документи до атестаційних комісій відповідних кафедр факультету.

Абітурієнти, які у поточному році не є студентами «КПІ ім. Ігоря Сікорського» подають документи до приймальної комісії факультету (корпус 15, 3 етаж, к.94) згідно розкладу роботи (http://pk.kpi.ua/schedule/ ).

Терміни вступної кампанії:

 • прийом документів (подання заяв): з 01.07 до 02.08 поточного року;
 • вступні випробування  (фахові, з іноземної мови та додаткові): з 05.07 до 9.07 або з 05.08 до 9.08 поточного року згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії;
  • Основне комплексне фахове випробування:
   — консультація о 10.00 — 3 липня 2019 року, в 28 корпусі, кім. 219.
   — фахове випробування о 9.00 — 5 липня 2019 року, в 28 корпусі, кім. 219.
  • Додаткове фахове випробування — Додаткове випробування о 9.00 — 6 липня 2019 року, в 28 корпусі, кім. 405.
   Випробування з іноземної мови (англійська):
    — Консультація о 14.00 — 6 липня 2019 року, в 28 корпусі, кім. 405.
    — Випробування з іноземної мови о 9.00 — 8 липня 2019 року, в 28 корпусі, кім. 405 та кім. 407.
 • атестаційні комісії визначають і оголошують рейтингові списки вступників не пізніше 11.08 поточного року;
 • термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше 13.08 поточного року;
 • закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 13 години 14 серпня;
 • закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 13 години 16 серпня;
 • зарахування на навчання за підсумками конкурсного відбору проводиться до 12 години 15.08 (за державним замовленням) та не пізніше 17.08 (за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб).

Випускники «КПІ ім. Ігоря Сікорського» поточного року у терміни, визначені для подання документів, особисто подають до атестаційної комісії відповідного факультету/інституту заяву на ім’я ректора «КПІ ім. Ігоря Сікорського» в паперовій формі, у якій вказують спеціальність (спеціалізацію) та форму навчання. При цьому вступник пред’являє оригінали та додає до заяви копії документів, які підтверджують творчі фахові досягнення (статті, патенти тощо), а також інші документи, встановлені Приймальною комісією університету.

Особи, які здобули ступінь бакалавра (спеціаліста) в «КПІ ім. Ігоря Сікорського» в попередні роки або в іншому вищому навчальному закладі у терміни, визначені для подання документів,  особисто подають до відбіркової комісії відповідного факультету/інституту заяву в паперовій формі та документи у відповідності до розділу 5 Правил прийому до «КПІ ім. Ігоря Сікорського»:

Перелік документів для вступу, встановлений Приймальною комісією університету:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • шість фотографій.

 

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

 

Відбіркова комісія ІАТ:
вул. Політехнічна, 14, корпус 15, 3 етаж, к.94
Телефон гарячої лінії ІАТ: +380964713796

Програми фахових випробувань на відповідні спеціальності можна скачати тут.

Вкладення:
ФайлОпис
Скачати цей файл (Авіоніка-Програма Додаткового випробування 1 курс 2019.pdf)Авіоніка-Програма Додаткового випробування 1 курс 2019.pdfПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 173 Авіоніка 2019
Скачати цей файл (Авіоніка-Програма Комплексного фахового випробування 1 курс 2019.pdf)Авіоніка-Програма Комплексного фахового випробування 1 курс 2019.pdfПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 173 Авіоніка 2019

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17