Останні публікації
Оголошення
 • Наступне засідання кафедри СКЛА відбудеться 28 серпня 2019р. в 14-30 в ауд. 219-28


  Увага! Змінено адресу сайту на нову skla.kpi.ua

Молодший спеціаліст

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «Молодший спеціаліст», мають можливість навчатись за скороченим терміном – 2 роки та 10 місяців, як на денній так і заочній формі навчання за держбюджетом або за кошти фізичних або юридичних осіб (http://pk.kpi.ua/entry-1-course-ms/).  

Увага: з 2019 року підготовка студентів за спеціальністю 173 Авіоніка ведеться в інституті аерокосмічних технологій.

Абітурієнти, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР «Молодший спеціаліст», проходять вступний іспит за програмами ЗНО 2019 року з фізики та математики (або надають відповідні сертифікати ЗНО).

Зазначимо, що особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальності, а також на спеціальності, зазначені в переліку спеціальностей (додаток 2 до Умов прийому: https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/02/dodatok-2-do-umov.pdf ).

Подання документів відбувається з 10.07 до 22.07 до 18-00 у приміщенні Приймальної (відбіркової) комісії відповідного факультету/інституту за адресою: Київ, пр. Перемоги, 37, корп.15,16 (вул. Політехнічна, 14).

Перелік документів ( http://pk.kpi.ua/entry-1-course-ms/):

 • документ, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання – при наявності;
 • У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;
 • документ, що підтверджує право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному відборі на здобуття вищої освіти.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу та копію витягу із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (у разі подання паспорту у вигляді ID картки);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ,  і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (при наявності);
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання);
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією «КПІ ім. Ігоря Сікорського» або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

Вступні випробування проводяться за програмами ЗНО 2019 року з математики та фізики в «КПІ ім. Ігоря Сікорського» (перелік конкурсних предметів тут: https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/02/table_МС_2019.pdf). Можлива участь у конкурсі з кількістю балів ЗНО 2019 року.

 

Вступні іспити проводяться з 23.07 по 25.07 згідно розкладу, наданому Приймальною комісією.

Місце проведення вказується напередодні іспиту.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення відбувається не пізніше 26 липня.

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18 години 31 липня.

 Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 17 години 6 серпня.

Терміни зарахування вступників: за державним замовленням - не пізніше 01 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 6 серпня.

 Правила прийому до «КПІ ім. Ігоря Сікорського» у 2019 році та Витяг з Положення про прийом на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня Молодший спеціаліст тут: https://pk.kpi.ua/documents/

 Відбіркова комісія ІАТ:

вул. Політехнічна, 14, корпус 15, 3 етаж, к. 94

Телефон гарячої лінії ІАТ: +380964713796

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17