Оголошення
 • Наступне засідання кафедри СКЛА відбудеться 22 травня 2019р. в 14-30 в ауд. 219-28


  Увага! Змінено адресу сайту на нову skla.kpi.ua

Рішення засідання кафедри від 10.10.18 року

ПРОТОКОЛ   № 3

засідання кафедри

СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  10.10.18

Список присутніх додається

Всього науково-педагогічних  працівників кафедри  21

Присутні на засіданні кафедри 20

 

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

 1. Аналіз стану навчального процесу та навчальної дисципліни в студентських групах.
 2. Стан із забезпеченням навчально-методичною літературою навчального процесу на кафедрі. Задачі по підготовці навчально-методичної літератури на 2018-2019 н.р. Затвердження плану видання навчально-методичної літератури у 2018-2019 н.р.
 3. Стан виконання розпорядження зав. кафедрою щодо вдосконалення лабораторної бази кафедри. Задачі по підготовці лабораторної бази на 2018-2019 н.р. Затвердження плану підготовки нових лабораторних робіт у 2018-2019 н.р., створення пілотних лабораторій.
 4. Хід переддипломної практики магістрів ОПП та організація працевлаштування студентів.
 5. Про підготовку документів до ректорського контролю.
 6. Рекомендація викладачів на конкурс «Викладач-дослідник» та «Молодий викладач-дослідник».
 7. Контроль виконання рішень попередніх засідань кафедри: затвердження плану профорієнтаційної роботи кафедри на 2018-19 н.р.

 

 1. Аналіз стану навчального процесу та навчальної дисципліни в студентських групах.

 

Доповідачі: Гавриленко В.В., куратори, Торопіцина О.Н.

 

Ухвалили:

 1. Прийняти інформацію до відома.

 

 1. Стан із забезпеченням навчально-методичною літературою навчального процесу на кафедрі. Задачі по підготовці навчально-методичної літератури на 2018-2019 н.р. Затвердження плану видання навчально-методичної літератури у 2018-2019 н.р.

 

Доповідач: доц. Бобков Ю.В.

 

Ухвалили:

 1. Прийняти інформацію зам. зав. кафедри з методичної роботи до відома.
 2. Визнати стан забезпечення навчально-методичною літературою навчального процесу на кафедрі задовільною.
 3. Затвердити план видання навчально-методичної літератури у 2018-19 н.р.

 

 1. Стан виконання розпорядження зав. кафедрою щодо вдосконалення лабораторної бази кафедри. Задачі по підготовці лабораторної бази на 2018-2019 н.р. Затвердження плану підготовки нових лабораторних робіт у 2018-2019 н.р., створення пілотних лабораторій.

Доповідачі: доц. Бобков Ю.В., зав. лаб. Корнієнко Г.А.

 

Ухвалили:

 1. Прийняти інформацію до відома.
 2. Доручити розробку структури пілотних лабораторій авіоніки доценту Пономаренко С.О.
 3. Затвердити план підготовки нових лабораторних робіт у 2018-19 н.р.

 

 1. Хід переддипломної практики магістрів ОПП та організація працевлаштування студентів.

Доповідач: доц. Нечипоренко О.М.

 

Ухвалили:

 1. Прийняти хід переддипломної практики магістрів гр. ВЛ-71мп задовільним.
 2. У зв’язку з тим, що всі 100 відсотків магістрів ОПП вже працевлаштовані, визнати організацію працевлаштування студентів задовільною.

 

 1. Організація підготовки магістрів першого та другого року навчання.

Доповідач: ст.викл. Гавриленко В.В.

 

Ухвалили:

 1. Всім керівникам магістерських дисертацій здати індивідуальні плани роботи магістрів 1-го і другого року навчання до 12.10.2018 р.

 

 1. Про підготовку документів до ректорського контролю.

Доповідачі: доц. Бобков Ю.В., ст. викл. Гавриленко В.В.

 

Ухвалили:

 1. Затвердити навчальні дисципліни, з яких буде проводитися ректорський контроль.
 2. Всім викладачам, які викладають дисципліни, з яких буде проводитися ректорський контроль, переглянути і відновити тестові завдання.

 

 1. Рекомендація викладачів на конкурс «Викладач-дослідник» та «Молодий викладач-дослідник».

Доповідач: доц. Нечипоренко О.М.

 

Ухвалили:

 1. Рекомендувати на конкурс «Викладач-дослідник» професора Рижкова Л.М.
 2. Рекомендувати на конкурс «Молодий викладач-дослідник» доцента Бурнашева В.В.

 

 1. Контроль виконання рішень попередніх засідань кафедри: Затвердження плану профорієнтаційної роботи кафедри на 2018-19 н.р.

Доповідач: доц. БурнашевВ.В.

 

Ухвалили:

 1. Затвердити план профорієнтаційної роботи кафдри на 2018-19 н.р.

 

 

В. о. зав. кафедрою СКЛА О.В. Збруцький

Вчений секретар О.М. Нечипоренко

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17