Оголошення
 • Наступне засідання кафедри СКЛА відбудеться 12 грудня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.


  Увага! Змінено адресу сайту на нову skla.kpi.ua

Рішення засідання кафедри від 30.06.2018 року

ПРОТОКОЛ  №1 засідання кафедри

СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  30.06.18

Список присутніх додається

Всього науково-педагогічних  працівників кафедри 22

Присутні на засіданні кафедри 19

 

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

 1. Про 120-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського. Про підготовку кафедри до нового навчального року.
 2. Готовність лабораторій до нового навчального року, ремонт лабораторій.
 3. Пропозиції по підготовці наукової акредитації кафедри.
 4. Про стан підготовки стартап проекту «Sikorsky Challenge».
 5. Вступ в аспірантуру.
 6. Участь студентів нашої кафедри у фестивалі інноваційних проектів «Sikorsky Challenge».

 

 1. Про 120-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського. Про підготовку кафедри до нового навчального року.

 

Доповідач: зав. кафедрою, проф. Збруцький О.В.

 

Ухвалили:

 1. Прийняти інформацію зав. кафедри до відома.
 2. Визнати підготовку кафедри задовільною.

 

 1. Готовність лабораторій до нового навчального року, ремонт лабораторій.

 

Доповідач: зав. лаб. Кононенко Т.А.

 

Ухвалили:

 1. Всім викладачам, які проводять лабораторні заняття, скласти або уточнити перелік обладнання, яке потрібно придбати.
 2. Затвердити список відповідальних за лабораторії (аудиторії, де проводяться лаб. заняття).
 3. Викладачам,які відповідальні за аудиторії, де проводяться лабораторні роботи, розробити плакати згідно вимогам типографії «Політехнік».
 4. Продовжити ремонт лабораторій.

 

 1. 3. Пропозиції по підготовці наукової акредитації кафедри.

 

Доповідач: доц. Прохорчук О.В.

 

Ухвалили:

 1. Доповідачу розіслати Положення про наукову акредитацію кафедр вищих навчальних закладів до відома викладачів.
 2. Розробити конкретний план підготовки кафедри до наукової акредитації.

 

 1. 4. Про стан підготовки стартап проекту «Sikorsky Challenge».

 

Доповідач: доц. Прохорчук О.В.

        На кафедрі готується стартап проект «Sikorsky Challenge» за тематикою «Інтелектуальний моніторинг та продуктивне обслуговування ліній електропередач», керівники Прохорчук, Сарибога, автори – 4 студенти Соболенко, Похилько, Шевчук, Степура.

 

Ухвалили:

 1. Затвердити тематику стартап проекту та його керівників.
 2. Особливу увагу звернути на наукову складову проекту.

 

 1. Вступ в аспірантуру.

 

Доповідач: доц. Прохорчук О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Рекомендувати до вступу в аспірантуру Богославця Романа Олександровича і Мацеру Святослава Володимировича.

 

 1. Участь студентів нашої кафедри у фестивалі інноваційних проектів «Sikorsky Challenge».

 

Доповідач: доц. Бурнашев В.В.

         Фестиваль інноваційних проектів «Sikorsky Challenge» проходив 1-2 вересня і 8-9 вересня 2018 р. В ньому приймали участь група студентів кафедри СКЛА на чолі з Бурнашевим В.В..

 

УХВАЛИЛИ

 

 1. Прийняти інформацію до відома.

  

В. о. зав. кафедрою ПСКЛА О.В. Збруцький

Вчений секретар О.М. Нечипоренко

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17