Оголошення
 • Наступне засідання кафедри СКЛА відбудеться 12 грудня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.


  Увага! Змінено адресу сайту на нову skla.kpi.ua

Рішення засідання кафедри від 23.05.2018 року

ПРОТОКОЛ  № 10/2

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  23.05.18

Список присутніх  додається

Всього науково-педагогічних  працівників кафедри   26

Присутні на засіданні кафедри 20

 

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

 1. Розгляд матеріалів Лемко О.Л. на заміщення посади професора.
 2. Розгляд матеріалів Бондаренка О.М., Черняка М.Г., Ільчишиної Д.І., Сердюка А.А. на заміщення посад доцентів;
 3. Розгляд матеріалів Борисова В.В., Бондаря Ю.І., Іванової О.М. Камеліна А.Б. на заміщення посад старших викладачів.
 4. Розгляд кандидатури доц. Бурнашева В.В. щодо доцільності присвоєння йому вченого звання доцента. Звіт про педагогічну діяльність і обговорення відкритої лекції доц. Бурнашева В.В.
 1. Розгляд матеріалів Лемко О.Л. на заміщення посади професора.

 

Головуючий на засіданні кафедри виконуючий обов’язки завідувача кафедрою Сухов Віталій Вікторович ознайомив колектив кафедри з процедурою обрання професора.

 

Слухали:

 1. Виступ (звіт на основі Показників діяльності) претендента на посаду професора кафедри.
 2. Висновок експертно-кваліфікаційної комісії Вченої ради університету про відповідність об’єктивних даних претендента умовам конкурсу, вимогам посади та вимогам, установленим для науково-педагогічних працівників Законами України „Про освіту” та „Про вищу освіту”, про якість конспекту лекцій та інших методичних матеріалів дисциплін.
 3. Виконання умов попереднього контракту.

 

В обговорені виступили: проф. Збруцький О.В., ст. викл. Борисов В.В.., проф. Сухов В.В., доц. Бурнашев В.В., які позитивно оцінили роботу професора Лемка Олега Львовича.

 

Головуючий на засіданні кафедри поставив питання про форму голосування щодо прийняття кафедрою рекомендації на посаду професора  кафедри.

Прийнято рішення про відкрите голосування.

 

     Результати голосування по кандидатурі Лемка Олега Львовича:

 

     рекомендувати              _20_

     не рекомендувати         _немає_

     недійсних бюлетенів    __немає_

 

Ухвалили:

На підставі результатів голосування кафедра рекомендує Лемка Олега Львовича на   посаду професора кафедри Приладів та систем керування літальними апаратами на строк _3_  роки.

 

 1. Розгляд матеріалів Бондаренка О.М., Черняка М.Г., Ільчишиної Д.І., Сердюка А.А. на заміщення посад доцентів.

 

2.1. Розгляд матеріалів Бондаренка О.М. на заміщення посади доцента.

В.о. завідувача кафедрою Сухов В.В. ознайомив колектив кафедри з процедурою обрання доцента.

 

Слухали:

 1. Звіт претендента на посаду доцента кафедри Бондаренка Олександра Миколайовича.
 2. Висновок експертно-кваліфікаційної комісії про відповідність об’єктивних даних претендента умовам конкурсу, вимогам посади та вимогам, установленим для науково-педагогічних працівників Законом України «Про освіту» та «Про вищу освіту», про якість методичних матеріалів дисциплін  Бондаренка Олександра Миколайовича.
 3. Виконання умов попереднього контракту.

 

В обговоренні виступили: проф. Збруцький О.В., доц. Камелін А.В., ст. викл. Борисов В.В., доцент Черняк М.Г., доц. Лукомський В.Г., доц. Бурнашев В.В., які позитивно оцінили роботу доцента.

 

В.о. завідувача кафедрою Сухов В.В. поставив питання про форму голосування щодо прийняття рекомендації на посаду доцента кафедри.

Прийнято рішення про відкрите голосування.

 

Результати голосування:

 

по кандидатурі Бондаренка Олександра Миколайовича

 

рекомендувати

20

не рекомендувати

немає

утримались

немає

 

Ухвалили:

На підставі результатів голосування кафедра приладів та систем керування літальними апаратами рекомендує Бондаренка Олександра Миколайовича на посаду доцента  кафедри на  5 років.

 

2.2.  Розгляд матеріалів Черняка М.Г. на заміщення посади доцента.

 

Слухали:

 1. Звіт претендента на посаду доцента кафедри Черняка Миколи Григоровича.
 2. Висновок експертно-кваліфікаційної комісії про відповідність об’єктивних даних претендента умовам конкурсу, вимогам посади та вимогам, установленим для науково-педагогічних працівників Законом України «Про освіту» та «Про вищу освіту», про якість методичних матеріалів дисциплін Черняка Миколи Григоровича.
 3. Виконання умов попереднього контракту.

 

В обговоренні виступили: проф. Збруцький О.В., доц. Бондаренко О.В., ст. викл. Борисов В.В., доцент Зінченко Д. М., які позитивно оцінили роботу доцента.

 

В.о. завідувача кафедрою Сухов В.В. поставив питання про форму голосування щодо прийняття рекомендації на посаду доцента кафедри.

Прийнято рішення про відкрите голосування.

 

Результати голосування:

 

по кандидатурі Черняка Миколи Григоровича

 

рекомендувати

20

не рекомендувати

 немає

утримались

немає

 

Ухвалили:

На підставі результатів голосування кафедра приладів та систем керування літальними апаратами рекомендує Черняка Миколу Григоровича на посаду доцента  кафедри на  5 років.

 

2.3.  Розгляд матеріалів  Ільчишиної Д.І. на заміщення посади доцента.

 

Слухали:

 1. Звіт претендента на посаду доцента кафедри Ільчишиної Діни Іванівни.
 2. Висновок експертно-кваліфікаційної комісії про відповідність об’єктивних даних претендента умовам конкурсу, вимогам посади та вимогам, установленим для науково-педагогічних працівників Законом України «Про освіту» та «Про вищу освіту», про якість методичних матеріалів дисциплін Ільчишиної Діни Іванівни.
 3. Виконання умов попереднього контракту.

 

В обговоренні виступили: оц.. Збруцький О.В., оц.. Сухов В.В., оц.. Нечипоренко О.М., ст. викл. Борисов В.В., оц.. Бурнашев В.В., які позитивно оцінили роботу доцента.

 

В.о. завідувача кафедрою Сухов В.В. поставив питання про форму голосування щодо прийняття рекомендації на посаду доцента кафедри.

Прийнято рішення про відкрите голосування.

 

Результати голосування:

 

по кандидатурі Ільчишиної Діни Іванівни

 

рекомендувати

20

не рекомендувати

немає

утримались

немає

 

Ухвалили:

На підставі результатів голосування кафедра приладів та систем керування літальними апаратами рекомендує Ільчишину Діну Іванівну  на посаду доцента  кафедри на  5 років.

 

2.4.  Розгляд матеріалів Сердюка А.А. на заміщення посади доцента.

 

Слухали:

 1. Звіт претендента на посаду доцента кафедри Сердюка Анатолія Анатолійовича.
 2. Висновок експертно-кваліфікаційної комісії про відповідність об’єктивних даних претендента умовам конкурсу, вимогам посади та вимогам, установленим для науково-педагогічних працівників Законом України «Про освіту» та «Про вищу освіту», про якість методичних матеріалів дисциплін Сердюка Анатолія Анатолійовича.
 3. Виконання умов попереднього контракту.

 

В обговоренні виступили: проф. Збруцький О.В., ст. викл. Бондар Ю.І., доцент Черняк М.Г., які позитивно оцінили роботу доцента.

 

В.о. завідувача кафедрою Сухов В.В. поставив питання про форму голосування щодо прийняття рекомендації на посаду доцента кафедри.

Прийнято рішення про відкрите голосування.

 

Результати голосування:

 

по кандидатурі Сердюка Анатолія Анатолійовича

 

рекомендувати

20

не рекомендувати

немає

утримались

немає

 

УХВАЛИЛИ:

На підставі результатів голосування кафедра приладів та систем керування літальними апаратами рекомендує Сердюка Анатолія Анатолійовича на посаду доцента  кафедри на  5 років.

 

 1. Розгляд матеріалів Борисова В.В., Бондаря Ю.І., Іванової О.М. Камеліна А.Б. на заміщення посад старших викладачів.

 

В.о. завідувача кафедрою Сухов В.В. ознайомив колектив кафедри з процедурою обрання старшого викладача.

 

3.1. Розгляд матеріалів Борисова В.В. на заміщення посади старшого викладача.

 

Слухали:

 1. Звіт претендента на посаду ст. викладача кафедри Борисова Віктора Васильовича.
 2. Висновок експертно-кваліфікаційної комісії про відповідність об’єктивних даних претендента умовам конкурсу, вимогам посади та вимогам, установленим для науково-педагогічних працівників Законом України «Про освіту» та «Про вищу освіту», про якість методичних матеріалів дисциплін Борисова Віктора Васильовича.
 3. Виконання умов попереднього контракту.

 

В обговоренні виступили: проф. Сухов В.В., доц. Бондаренко О.М., доц. Нечипоренко О.М., ст. викл. Бондар Ю.І., які позитивно оцінили роботу старшого викладача.

 

В.о. завідувача кафедрою Сухов В.В. поставив питання про форму голосування щодо прийняття рекомендації на посаду старшого викладача кафедри.

Прийнято рішення про відкрите голосування.

 

Результати голосування:

 

по кандидатурі Борисова Віктора Васильовича

 

рекомендувати

20

не рекомендувати

немає

утримались

немає

 

УХВАЛИЛИ:

На підставі результатів голосування кафедра приладів та систем керування літальними апаратами рекомендує Борисова Віктора Васильовича на посаду старшого викладача  кафедри на  5 років.

 

3.2. Розгляд матеріалів Бондаря Ю.І. на заміщення посади старшого викладача.

 

Слухали:

 1. Звіт претендента на посаду ст. викладача кафедри Бондаря Юрія Івановича.
 2. Висновок експертно-кваліфікаційної комісії про відповідність об’єктивних даних претендента умовам конкурсу, вимогам посади та вимогам, установленим для науково-педагогічних працівників Законом України «Про освіту» та «Про вищу освіту», про якість методичних матеріалів дисциплін Бондаря Юрія Івановича.
 3. Виконання умов попереднього контракту.

 

В обговоренні виступили: проф. Сухов В.В., доц. Бондаренко О.М., доц. Нечипоренко О.М., ст. викл. Борисов В.В., доц..Бурнашев В.В., які позитивно оцінили роботу старшого викладача.

 

В.о. завідувача кафедрою Сухов В.В. поставив питання про форму голосування щодо прийняття рекомендації на посаду старшого викладача кафедри.

Прийнято рішення про відкрите голосування.

 

Результати голосування:

 

по кандидатурі Бондаря Юрія Івановича

 

рекомендувати

20

не рекомендувати

немає

утримались

немає

 

УХВАЛИЛИ:

На підставі результатів голосування кафедра приладів та систем керування літальними апаратами рекомендує Бондаря Юрія Івановича на посаду старшого викладача  кафедри на  5 років.

 

3.3. Розгляд матеріалів Іванової О.М. на заміщення посади старшого викладача.

 

Слухали:

 1. Звіт претендента на посаду ст. викладача кафедри Іванової Ольги Миколаївни.
 2. Висновок експертно-кваліфікаційної комісії про відповідність об’єктивних даних претендента умовам конкурсу, вимогам посади та вимогам, установленим для науково-педагогічних працівників Законом України «Про освіту» та «Про вищу освіту», про якість методичних матеріалів дисциплін Іванової Ольги Миколаївни.
 3. Виконання умов попереднього контракту.

 

В обговоренні виступили: проф. Збруцький О.В., доц. Ільчишина Д.І., доц. Нечипоренко О.М., ст. викл. Сарибога Г.В., які позитивно оцінили роботу старшого викладача.

 

В.о. завідувача кафедрою Сухов В.В. поставив питання про форму голосування щодо прийняття рекомендації на посаду старшого викладача кафедри.

Прийнято рішення про відкрите голосування.

 

Результати голосування:

 

по кандидатурі Іванової Ольги Миколаївни

 

рекомендувати

20

не рекомендувати

немає

утримались

немає

 

УХВАЛИЛИ:

На підставі результатів голосування кафедра приладів та систем керування літальними апаратами рекомендує Іванову Ольгу Миколаївну на посаду старшого викладача  кафедри на  1 рік.

 

3.4. Розгляд матеріалів Камеліна А.Б. на заміщення посади старшого викладача.

 

Слухали:

 1. Звіт претендента на посаду ст. викладача кафедри Камеліна Анатолія Борисовича.
 2. Висновок експертно-кваліфікаційної комісії про відповідність об’єктивних даних претендента умовам конкурсу, вимогам посади та вимогам, установленим для науково-педагогічних працівників Законом України «Про освіту» та «Про вищу освіту», про якість методичних матеріалів дисциплін Камеліна Анатолія Борисовича.
 3. Виконання умов попереднього контракту.

 

В обговоренні виступили: проф. Збруцький О.В., проф. Сухов В.В., ст. викладач Борисов В.В., які позитивно оцінили роботу Камеліна А.Б.

 

В.о. завідувача кафедрою Сухов В.В. поставив питання про форму голосування щодо прийняття рекомендації на посаду старшого викладача кафедри.

Прийнято рішення про відкрите голосування.

 

Результати голосування:

 

по кандидатурі Камеліна Анатолія Борисовича

 

рекомендувати

20

не рекомендувати

немає

утримались

немає

 

УХВАЛИЛИ:

На підставі результатів голосування кафедра приладів та систем керування літальними апаратами рекомендує Камеліна Анатолія Борисовича на посаду старшого викладача  кафедри на  1 рік.

 

 1. Розгляд кандидатури доц. Бурнашева В.В. щодо доцільності присвоєння йому вченого звання доцента. Звіт про педагогічну діяльність і обговорення відкритої лекції доц. Бурнашева В.В.

 

Кандидат технічних наук Бурнашев Віталій Віталійович закінчив у 2005 р. Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” за спеціальністю системи керування літальними апаратами і комплексами

У 2005…2008 роках навчався в аспірантурі Національного технічного університету України „КПІ”.

У 2013 році на спеціалізованій раді НТУУ «КПІ» Д 26.002.07 захистив  кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.03 – гіроскопи та навігаційні системи, тема дисертації „Система навігації та керування для автоматичної посадки безпілотного літака”.

Працює в НТУУ „КПІ” більше ніж 9 років: з 2008 р. – асистент кафедри приладів та систем керування літальними апаратами; з 2015 р. – доцент кафедри приладів та систем керування літальними апаратами, Загальний стаж педагогічної роботи на 16.05. 2018 р. складає 9 років 4 місяці.

Навчальна робота.

Проводить лекційні, практичні та лабораторні заняття з дисциплін професійної та практичної підготовки «Системи керування літальними апаратами», «Теорія автоматичного керування», «Чутливі елементи систем керування літальних апаратів». Керує курсовими та дипломними роботами студентів.

Середній обсяг педагогічного навантаження складає 655 годин, з них                     49 – лекційні години.

18 травня 2018 року прочитав відкриту лекцію для студентів другого курсу спеціальності 173 «Авіоніка» дисципліни «Теорія автоматичного керування» у групі ВЛ-61 на тему «Коригуючі пристрої систем автоматичного керування». На лекції були присутні: заступник декана з методичної роботи к.т.н., доц.  Бобков Ю.В., декан факультету, науковий керівник кафедри д.т.н., проф. Збруцький О.В., завідувач кафедри д.т.н., проф. Сухов В.В., к.т.н., доц. Бондаренко О.М..

Методична комісія факультету визнала високий науково-методичний та професійний рівень викладання матеріалу, тісний контакт лектора з аудиторією, зосередження уваги студентів на головних положеннях, широку ерудицію  лектора.

Лекція обговорена на засіданні кафедри  (протокол № 10 від 23.05.2018 р.) та отримала позитивну оцінку.

Наукова робота.

Основні напрями наукових досліджень: системи керування безпілотних літальних апаратів; комплексовані та автономні навігаційні системи.

  Проявив себе як обізнаний спеціаліст у галузі навігації та керування рухомими об’єктами. Результати науково-методичної, дослідницької і освітньої роботи опубліковані у 40 працях. Підготував 1 монографію. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 25 праць, з них 5 статей у фахових виданнях, 1 стаття цитується в наукометричній базі Scopus,  3 методичного характеру.

Методична робота.

Активний учасник навчально-методичного та наукового семінару кафедри. Підготував навчальні й робочі програми з дисциплін «Системи керування літальними апаратами», «Теорія автоматичного керування».

На кафедрі виконує обов’язки відповідального за профорієнтаційну роботу.

З метою методичного забезпечення навчального процесу підготовлено навчально-методичні вказівки до лабораторних робіт із дисциплін «Системи керування літальними апаратами», «Основи радіолокації», «Чутливі елементи систем керування літальних апаратів».

 

УХВАЛИЛИ: Кафедра приладів та систем керування літальними апаратами вважає, що Бурнашев Віталій Віталійович за своєю кваліфікацією, науково-методичною підготовкою та педагогічним досвідом відповідає необхідним вимогам і рекомендує вченій раді  факультету представити кандидата технічних наук Бурнашева Віталія Віталійовича до присвоєння вченого звання доцента.

Результати голосування кафедри приладів та систем керування літальними апаратами по затвердженню даного висновку:

були присутні 20 осіб:

„за” –     19,

„проти” – немає,

„утрималося” – немає.

 

В. о. зав. кафедрою ПСКЛА В.В. Сухов

Вчений секретар О.М. Нечипоренко

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17