Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Захист бакалаврів 16-21 червня 2016 р.

З 16 до 21 червня цього року в 28 корпусі відбулись захисти бакалаврських робіт студентів за напрямом підготовки 6.051101 «Авіа- та ракетобудування».

Всього захищався 31 студент, в тому числі 18 українських та 13 іноземних. Всі студенти успішно захистили дипломні проекти (10 на «відмінно», 14 на «добре», 7 на «задовільно») і отримали кваліфікацію «фахівець-механік» за напрямом підготовки 6.051101 «Авіа- та ракетобудування». Дипломні проекти Душеби О.В. (керівник професор, д.т.н. Сухов В.В.) і Лучка І.В. (керівник к.т.н., доц. Зінченко Д.М.) були рекомендовані для участі в конкурсі дипломних проектів НТУУ «КПІ».

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17