Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

 

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ”

НАКАЗ № ____

м. Київ                                                                                                                «____ »___________ 201р.

 

Про відрахування

По студентському складу факультету авіаційних і космічних систем

денна форма навчання

Відповідно до  Закону України «Про вищу освіту»,

НАКАЗУЮ:

Нижченазваних студентів  ОКР «Бакалавр»,  напрям підготовки 6.051103 «Авіоніка», навчання за державним замовленням, відрахувати з університету за невиконання навчального плану з 17 грудня 2015р. та виселити з гуртожитку у двотижневий термін:

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17