Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 14 лютого 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

ПРОТОКОЛ № 4

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  11.11.2015

Список присутніх  додається

Порядок денний

1. Про стан підготовки до перевірки навчально-методичного забезпечення напряму «Авіоніка»
2. Підсумки проведення атестації студентів. Аналіз навчальної дисципліни студентів.
3. Обговорення та аналіз рейтингів викладачів
4. Стан навчальної роботи з іноземними студентами та підготовка до організації навчання англійською мовою з 2015-2016 р.р.
5. Затвердження тем та завдань дипломних проектів спеціалістів та магістрів 6 курсу
6. Підсумки переддипломної практики студентів, стан дипломного проектування спеціалістів та підготовки до розподілу на працевлаштування 20.11.2014 р.
7. Рекомендація до отримання грифу електронного видання методичних матеріалів, автор Сарибога Г.В.

ПРОТОКОЛ № 3

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  21.10.2015

Список присутніх  додається

Порядок денний

1 Хід переддипломної практики та організація працевлаштування студентів
3 Організація підготовки магістрів першого та другого року навчання
4 Про підготовку завдань до ректорського контролю
5 План заходів по роботі з абітурієнтами на 2015-2016 р.р
6 План по виданню методичної літератури викладачами кафедри
7 Рекомендація методичних матеріалів до видання, автор Сарибога Г.В.
9. Затвердження плану вдосконалення лабораторної бази для введення нових лабораторних робіт на 2015-2016 н.р. згідно розпорядження зав. кафедри від 15.01.2014 р.

09.09.2015 відбулося чергове (№ 2) засідання кафедри приладів та систем керування літальних апаратів.

СЛУХАЛИ:

1. Затвердження екзаменаційних білетів для вступу до аспірантури

Доповідач: ст. викл. Сарибога Г.В.

Ухвалили:

-Затвердити екзаменаційні білети для вступу до аспірантури від 09.09.2015 року

2. Затвердження обов’язків викладачів кафедри

Доповідач: ст. викл. Сарибога Г.В.

ПРОТОКОЛ   № 9

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 08.04.2015

Список присутніх  додається

Порядок денний:

1. Попереднє закріплення спеціалістів за керівниками дипломних проектів
2. організація переддипломної практики студентів 4 курсу та стан організації працевлаштування випускників 2015 року
3. Про організацію вступних іспитів на 5 курс
4. Стан підготовки магістрів до захисту дипломних проектів
5. Стан підготовки бакалаврів до захисту дипломних проектів
6. Взаємозв’язок результатів ректорського контролю та результатів зимової сесії.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна, 1 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +38-044-204-8317