Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 23 травня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

ПРОТОКОЛ № 3

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 12.10.2016

 Список присутніх додається 

Вкладення:
ФайлОпис
Скачати цей файл (список в протокол 2016-17.doc)список в протокол 2016-17.docСписок присутніх

Порядок денний:

1. Хід переддипломної практики та організація працевлаштування студентів

2.Про підготовку до ректорського контролю 

3. Стан із забезпеченням навчально-методичною літературою навчального процесу на кафедрі. Задачі по підготовці навчально-методичної літератури на 2016-17 н.р. Затвердження плану видання навчально-методичної літератури у 2016-17 н.р.

4. Затвердження плану вдосконалення лабораторної бази для введення нових лабораторних робіт на 2015-2016 н.р. згідно розпорядження зав. кафедри від 15.01.2014 р.

5. Затвердження плану відвідувань занять викладачами кафедри ПСКЛА у I семестрі 2016-2017 н.р.

ПРОТОКОЛ № 8

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 11.03.2016

Список присутніх  додається

Порядок денний:

1. Виконання плану профорієнтаційної роботи
2. Про роботу кафедрального сайту
3. Організація практик студентів 2, 3, 4 курсів. Заключення договорів з підприємствами
4. Рекомендації до вступу в аспірантуру. Затвердження списку рекомендованих
5. Стан навчальної роботи з іноземними студентами. Підготовка до 2015/2016 навчального року, викладання англійською мовою
6. Про підготовку учасників студентських олімпіад та наукових конкурсів
7. Обговорення пропозицій по нормах педагогічного навантаження

ПРОТОКОЛ № 7

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 11.02.2016

Список присутніх  додається

Порядок денний

1 Про поточний стан інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі.
2. Про підготовку до проведення ректорського контролю.
3. Про стан підготовки магістерських дисертацій 2-го року навчання
4. Результати зимової заліково-екзаменаційної сесії
5. Виконання індивідуальних планів викладачами кафедри за 1 семестр
6. Рекомендація методичних матеріалів до надання грифу «Рекомендовано вченою радою ФАКС», автор Сарибога Г.В.

ПРОТОКОЛ № 6

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 13.01.16

Список присутніх  додається

Порядок денний

1 Про стан методичного забезпечення кафедри.
2. про профорієнтаційну роботу та організацію кафедрального сайту .
3. Питання обговорення змісту дисципліни «Спеціальні питання вищої математики»
4. Міжнародна науково-технічна конференція "Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки".
5. Обговорення показників наукової діяльності кафедри за 2014 рік
6. Про виконання рішень кафедри .

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17