Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 23 травня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

ПРОТОКОЛ № 3

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  08. 10.2014

Список присутніх  додається

Порядок денний:

1 План заходів щодо збереження та поновлення контингенту студентів
2 Хід переддипломної практики та організація працевлаштування студентів
3 Організація підготовки магістрів першого та другого року навчання
4 Аналіз та обговорення рейтингів викладачів за підсумками 2013/2014 н.р.
5 Про підготовку завдань до ректорського контролю
6 План заходів по роботі з абітурієнтами на 2014-2015 р.р
7 План по виданню методичної літератури викладачами кафедри
8 Про врахування виконання індивідуального плану при формуванні навантаження викладачів
9 Рекомендація методичних матеріалів до надання грифу «Рекомендовано вченою радою ФАКС», автор Сарибога Г.В.
10.Затвердження відгуків на автореферат дисертації Богом`ї Володимира Івановича “Методологічні основи створення адаптивної комплексної системи спостереження та розпізнавання космічних апаратів”, подану на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи
11 Рекомендація методичних матеріалів до надання грифу «Рекомендовано вченою радою ФАКС»

12.03.2014 р. відбулося чергове (№ 8) засідання кафедри приладів та систем керування літальними апаратами.

СЛУХАЛИ:

1. Підсумки роботи ДЕК спеціалістів

Ухвалили:

- Роботу ДЕК вважати задовільною. 

- При формуванні тем дипломних проектів враховувати їх прив’язку до лабораторної бази кафедри та замовлення підприємств.

- Відповідальним за організацію практик та працевлаштування спеціалістів проф. Сухову та ст. викл. Гавриленку забезпечити контроль наявності актів впровадження результатів.

- Керівникам дипломних проектів при допуску студентів до захистів враховувати якісні показники їх дипломних проектів.

05.02.2014 відбулося чергове (№ 7) засідання кафедри приладів та систем керування літальних апаратів.

СЛУХАЛИ:

1. Підсумки наукової роботи на кафедрі за 2013 рік

Ухвалили:

- План з наукової роботи за 2013 рік вважати виконаним.

- Внести в план наукової роботи кафедри на 2014 рік видання монографій та виконання ініціативних робіт наступними викладачами кафедри:

ст. викл.Бурнашев В.В., ст. викл. Сарибога Г.В., ст. викл. Бондар Ю.І., ст. викл.Борисов В.В., ас. Кривохатько І.В.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17