Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

ПРОТОКОЛ № 8

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 11.03.2015

Список присутніх  додається

Порядок денний:

1. Виконання плану профорієнтаційної роботи
2. Про роботу кафедрального сайту
3. Організація практик студентів 2, 3, 4 курсів. Заключення договорів з підприємствами
4. Рекомендації до вступу в аспірантуру. Затвердження списку рекомендованих
5. Стан навчальної роботи з іноземними студентами. Підготовка до 2015/2016 навчального року, викладання англійською мовою
6. Про підготовку учасників студентських олімпіад та наукових конкурсів
7. Обговорення пропозицій по нормах педагогічного навантаження

 

ПРОТОКОЛ № 7

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 11.02.2015

Список присутніх  додається

Порядок денний

1 Хід роботи ДЕК спеціалістів.
2. Підсумки роботи студентської наукової конференції.
3. Стан організації роботи бакалаврів. Затвердження тем та завдань дипломних проектів бакалаврів
4. Затвердження тем та завдань дипломних проектів магістрів 6 курсу. Стан виконання індивідуальних планів
5. Стан підготовки лабораторної бази до навчального процесу
6. Рекомендація методичних матеріалів до надання грифу «Рекомендовано вченою радою ФАКС», автор Кривохатько І.С.
7. Рекомендація методичних матеріалів до надання грифу «Рекомендовано вченою радою ФАКС», автор Сарибога Г.В.

ПРОТОКОЛ № 4

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 12.11.2014

Список присутніх  додається

Порядок денний

1. Про стан підготовки до перевірки навчально-методичного забезпечення напряму «Авіоніка»
2. Підсумки проведення атестації студентів. Аналіз навчальної дисципліни студентів.
3. Обговорення та аналіз рейтингів викладачів
4. Стан навчальної роботи з іноземними студентами та підготовка до організації навчання англійською мовою з 2015-2016 р.р.
5. Затвердження тем та завдань дипломних проектів спеціалістів та магістрів 6 курсу
6. Підсумки переддипломної практики студентів, стан дипломного проектування спеціалістів та підготовки до розподілу на працевлаштування 20.11.2014 р.
7. Рекомендація до отримання грифу електронного видання методичних матеріалів, автор Сарибога Г.В.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17