Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 13 грудня 2017р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

ПРОТОКОЛ № 3

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  08. 10.2014

Список присутніх  додається

Порядок денний:

1 План заходів щодо збереження та поновлення контингенту студентів
2 Хід переддипломної практики та організація працевлаштування студентів
3 Організація підготовки магістрів першого та другого року навчання
4 Аналіз та обговорення рейтингів викладачів за підсумками 2013/2014 н.р.
5 Про підготовку завдань до ректорського контролю
6 План заходів по роботі з абітурієнтами на 2014-2015 р.р
7 План по виданню методичної літератури викладачами кафедри
8 Про врахування виконання індивідуального плану при формуванні навантаження викладачів
9 Рекомендація методичних матеріалів до надання грифу «Рекомендовано вченою радою ФАКС», автор Сарибога Г.В.
10.Затвердження відгуків на автореферат дисертації Богом`ї Володимира Івановича “Методологічні основи створення адаптивної комплексної системи спостереження та розпізнавання космічних апаратів”, подану на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи
11 Рекомендація методичних матеріалів до надання грифу «Рекомендовано вченою радою ФАКС»

12.03.2014 р. відбулося чергове (№ 8) засідання кафедри приладів та систем керування літальними апаратами.

СЛУХАЛИ:

1. Підсумки роботи ДЕК спеціалістів

Ухвалили:

- Роботу ДЕК вважати задовільною. 

- При формуванні тем дипломних проектів враховувати їх прив’язку до лабораторної бази кафедри та замовлення підприємств.

- Відповідальним за організацію практик та працевлаштування спеціалістів проф. Сухову та ст. викл. Гавриленку забезпечити контроль наявності актів впровадження результатів.

- Керівникам дипломних проектів при допуску студентів до захистів враховувати якісні показники їх дипломних проектів.

05.02.2014 відбулося чергове (№ 7) засідання кафедри приладів та систем керування літальних апаратів.

СЛУХАЛИ:

1. Підсумки наукової роботи на кафедрі за 2013 рік

Ухвалили:

- План з наукової роботи за 2013 рік вважати виконаним.

- Внести в план наукової роботи кафедри на 2014 рік видання монографій та виконання ініціативних робіт наступними викладачами кафедри:

ст. викл.Бурнашев В.В., ст. викл. Сарибога Г.В., ст. викл. Бондар Ю.І., ст. викл.Борисов В.В., ас. Кривохатько І.В.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна, 1 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +38-044-204-8317