Оголошення

  • 12 квітня 2018 року в КПІ ім. І. Сікорського планується проведення змагань з управління мультироторними безпілотними літальними апаратами. Бажаючих взяти участь просимо звертатися по телефону 0674459930 або писати на електронну пошту vvvburnashev@gmail.com.

    Дата проведення може бути змінена

Останні публікації

ПРОТОКОЛ № 7

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 11.02.2015

Список присутніх  додається

Порядок денний

1 Хід роботи ДЕК спеціалістів.
2. Підсумки роботи студентської наукової конференції.
3. Стан організації роботи бакалаврів. Затвердження тем та завдань дипломних проектів бакалаврів
4. Затвердження тем та завдань дипломних проектів магістрів 6 курсу. Стан виконання індивідуальних планів
5. Стан підготовки лабораторної бази до навчального процесу
6. Рекомендація методичних матеріалів до надання грифу «Рекомендовано вченою радою ФАКС», автор Кривохатько І.С.
7. Рекомендація методичних матеріалів до надання грифу «Рекомендовано вченою радою ФАКС», автор Сарибога Г.В.

ПРОТОКОЛ № 4

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 12.11.2014

Список присутніх  додається

Порядок денний

1. Про стан підготовки до перевірки навчально-методичного забезпечення напряму «Авіоніка»
2. Підсумки проведення атестації студентів. Аналіз навчальної дисципліни студентів.
3. Обговорення та аналіз рейтингів викладачів
4. Стан навчальної роботи з іноземними студентами та підготовка до організації навчання англійською мовою з 2015-2016 р.р.
5. Затвердження тем та завдань дипломних проектів спеціалістів та магістрів 6 курсу
6. Підсумки переддипломної практики студентів, стан дипломного проектування спеціалістів та підготовки до розподілу на працевлаштування 20.11.2014 р.
7. Рекомендація до отримання грифу електронного видання методичних матеріалів, автор Сарибога Г.В.

ПРОТОКОЛ № 5

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  10.12.2014

Список присутніх  додається

Порядок денний

1 Затвердження екзаменаційних білетів, критеріїв оцінки знань та матеріалів, якими дозволяється користуватись на екзаменах
2 Про результати організації працевлаштування студентів VI курсу та заключення довгострокових договорів про співпрацю з базовими організаціями
3 Організація проведення наукової конференції студентів та молодих вчених
4 Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів першого року навчання
5 Стан роботи магістрів другого року навчання
6 Стан профорієнтаційної роботи серед учнів старших класів.
7 Стан робіт бакалаврів. Закріплення студентів за керівниками ДП та попереднє формулювання тем дипломних проектів бакалаврів
8 Про підготовку баз завдань ректорського контролю
9 Затвердження графіку взаємовідвідувань занять викладачів на другий семестр 2014/2015 н.р.
10 Рекомендація методичних матеріалів до видання, автор ст. викл. Бондар Ю.І.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна, 1 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +38-044-204-8317