Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

ПРОТОКОЛ   № 9

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 08.04.2015

Список присутніх  додається

Порядок денний:

1. Попереднє закріплення спеціалістів за керівниками дипломних проектів
2. організація переддипломної практики студентів 4 курсу та стан організації працевлаштування випускників 2015 року
3. Про організацію вступних іспитів на 5 курс
4. Стан підготовки магістрів до захисту дипломних проектів
5. Стан підготовки бакалаврів до захисту дипломних проектів
6. Взаємозв’язок результатів ректорського контролю та результатів зимової сесії.

ПРОТОКОЛ   № 12

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 21.06.2015

Список присутніх  додається

Порядок денний:

1. Затвердження рейтингів викладачів
2. Про рекомендації на посади викладачів кафедри для поновлення контрактів
3. Про рекомендацію ДЕК для вступу в аспірантуру магістрів

ПРОТОКОЛ   № 11

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  10.06.2015

Список присутніх  додається

Порядок денний:

1. Звіт про методичну роботу кафедри у 2014/2015 навч. році та затвердження плану проведення методичних семінарів на 2015/2016 навч. рік
2. Звіт про наукову роботу на кафедрі та участь у науково-технічних конференціях. Затвердження плану проведення наукових семінарів кафедри на 2015/2016 навч. рік
3. Звіт викладачів про виконання індивідуальних планів роботи за 2014/2015 навч. рік. Затвердження виконання індивідуальних планів за 2014/2015 навч. рік.
4. Затвердження розподілу педагогічного навантаження викладачів на 2015/2016 навч. рік . Попереднє затвердження індивідуальних робочих планів викладачів на 2015/2016 навч.рік
5. Затвердження робочих навчальних програм дисциплін та практик на 2015/2016 рік
6. Результати атестації та робота кураторів груп по збереженню чисельної кількості академгруп
7. Проведення внутрішньої акредитації
8. Попередній аналіз рейтингів викладачів кафедри за 2014навч. рік
9. Затвердження плану роботи кафедри на 2015/2016 навч. рік

ПРОТОКОЛ   № 10

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 13.05.2015

Список присутніх  додається

Порядок денний:

1. Затвердження екзаменаційних білетів, критеріїв оцінки знань та матеріалів, якими дозволяється користуватись на екзаменах
2. Попереднє закріплення спеціалістів за керівниками дипломних проектів, організація переддипломної практики студентів 6 курсу та стан організації працевлаштування випускників 2015 року
3. Затвердження програми наук. конференції . ДЕК магістрів та графіка роботи ДЕК магістрів
4. Про показники роботи викладачів та попередній рейтинг.
5. Виконання зареєстрованих та реєстрація ініціативних наукових робіт викладачами кафедри
6. Стан підготовки до ведення навчального процесу ОКР «магістр» напрямку «Авіоніка» англійською мовою з 2015-16 н.р.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17