Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 23 травня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Рішення засідання кафедри від 16.10.2016 року

ПРОТОКОЛ № 3

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 12.10.2016

 Список присутніх додається 

Вкладення:
ФайлОпис
Скачати цей файл (список в протокол 2016-17.doc)список в протокол 2016-17.docСписок присутніх

Порядок денний:

1. Хід переддипломної практики та організація працевлаштування студентів

2.Про підготовку до ректорського контролю 

3. Стан із забезпеченням навчально-методичною літературою навчального процесу на кафедрі. Задачі по підготовці навчально-методичної літератури на 2016-17 н.р. Затвердження плану видання навчально-методичної літератури у 2016-17 н.р.

4. Затвердження плану вдосконалення лабораторної бази для введення нових лабораторних робіт на 2015-2016 н.р. згідно розпорядження зав. кафедри від 15.01.2014 р.

5. Затвердження плану відвідувань занять викладачами кафедри ПСКЛА у I семестрі 2016-2017 н.р.

СЛУХАЛИ:

1. Хід переддипломної практики та організація працевлаштування студентів

Доповідач: ст.викл.  Бондар Ю.І. 

Відповідальний за напрям ст. викл. Бондар Ю.І звітував про результати переддипломної практики студентів спеціалізації «Літаки та вертольоти».

УХВАЛИЛИ:

- Вважати результати переддипломної практики студентів спеціалізації «Літаки та вертольоти» задовільними.

-Відповідальній Нечипоренко О.М. звітувати про результати переддипломної практики студентів спеціалізації «Системи керування літальними апаратами та комплексами» на наступному засіданні кафедри.

2. Про підготовку до ректорського контролю 2016-2017 р.р.

Доповідач: cт.викл. Гавриленко В.В.

УХВАЛИЛИ:

- Кураторам груп I курсу провести консультації для підготовки студентів до ректорського контролю до 14 жовтня.

- Кураторам груп I курсу здійснити контроль відвідування студентами ректорського контролю 16.10.2016 р..

3. Стан із забезпеченням навчально-методичною літературою навчального процесу на кафедрі. Задачі по підготовці навчально-методичної літератури на 2016-17 н.р. Затвердження плану видання навчально-методичної літератури у 2016-17 н.р.

Доповідач: ст.викл. Борисов В.В.

УХВАЛИЛИ:

- Стан із забезпеченням навчального процесу НП, РНП, РСО,ОКМ на кафедрі вважати задовільним.

- Відповідальному за напрям ст.викл. Борисову В.В.:

1) узгодити пропозиції щодо підготовки навчально-методичної літератури на 2016-17 н.р. з викладачами кафедри не пізніше 20.10.2016 н.р.

2) проект плану по виданню методичної літератури викладачами кафедри на 2016-2017 н.р. надати зав. каф. Сухову В.В.  для затвердження не пізніше 20.10.2016 н.р.

- Зобов’язати викладачів кафедри внести необхідні зміни щодо видання методичної літератури на 2016-17 н.р. в індивідуальні плани згідно плану Борисова В.В. до наступного засідання кафедри.

4. Стан виконання розпорядження зав. кафедрою щодо  вдосконалення лабораторної бази кафедри. Задачі по підготовці лабораторної бази на 2016-17 н.р. Затвердження плану підготовки  нових лабораторних робіт у 2016-17 н.р.

Доповідач: ст.викл. Борисов В.В.

УХВАЛИЛИ:

- План виконання розпорядження зав. кафедрою щодо  вдосконалення лабораторної бази кафедри вважати таким, що потребує корегування.

- Викладачам кафедри підготувати пропозиції щодо розробки та вдосконалення лабораторних робіт за своїм напрямом до наступного засідання кафедри. 

- Призначити відповідальним за формування плану розробки нових лабораторних робіт за спеціальністю «Авіоніка»  Черняка М.Г.

- Призначити відповідальним за формування плану розробки нових лабораторних робіт за спеціальністю «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» Сухова В.В.

5. Затвердження плану відвідувань занять викладачами кафедри ПСКЛА у I семестрі 2016-2017 н.р.

Доповідач: ст.викл. Сарибога Г.В.

УХВАЛИЛИ:

- Прийняти до відома та затвердити план відвідувань занять викладачами кафедри ПСКЛА у I семестрі 2016-2017 н.р.

 

Завідуючий кафедрою ПСКЛА д.т.н., професор   В.В. Сухов

Вчений секретар Г.В. Сарибога

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17