Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 13 грудня 2017р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Рішення засідання кафедри від 08.04.2015 року

ПРОТОКОЛ   № 9

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 08.04.2015

Список присутніх  додається

Порядок денний:

1. Попереднє закріплення спеціалістів за керівниками дипломних проектів
2. організація переддипломної практики студентів 4 курсу та стан організації працевлаштування випускників 2015 року
3. Про організацію вступних іспитів на 5 курс
4. Стан підготовки магістрів до захисту дипломних проектів
5. Стан підготовки бакалаврів до захисту дипломних проектів
6. Взаємозв’язок результатів ректорського контролю та результатів зимової сесії.

СЛУХАЛИ:

1. організація переддипломної практики студентів 4 курсу та стан організації працевлаштування випускників 2016 року.

- Прийняти до відома, що студенти всіх рівнів  спеціальностей «Системи керування ЛА та комплексами» та «Літаки і вертольоти» розподілені на підприємства

Ухвалили:

 

4. Про організацію вступних іспитів  на 5 курс

Ухвалили:

 

5. Стан підготовки магістрів до захисту дипломних проектів

 

6.Стан підготовки бакалаврів до захисту дипломних проектів

 

В.о. завідуюча кафедри ПСКЛА

Вчений секретар Г.В. Сарибога

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна, 1 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +38-044-204-8317