Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 14 лютого 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Рішення засідання кафедри від 11.02.2016 року

ПРОТОКОЛ № 7

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 11.02.2016

Список присутніх  додається

Порядок денний

1 Про поточний стан інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі.
2. Про підготовку до проведення ректорського контролю.
3. Про стан підготовки магістерських дисертацій 2-го року навчання
4. Результати зимової заліково-екзаменаційної сесії
5. Виконання індивідуальних планів викладачами кафедри за 1 семестр
6. Рекомендація методичних матеріалів до надання грифу «Рекомендовано вченою радою ФАКС», автор Сарибога Г.В.

СЛУХАЛИ: 

1. Про поточний стан інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі.

Доповідачі: проф. Сухов В.В., Гавриленко В.В.

Ухвалили:

 

2. Підсумки роботи студентської наукової конференції.

Доповідач: ст. викл. Прохорчук О.В.

Ухвалили:

 

 

3. Про стан підготовки магістерських дисертацій 2-го року навчання

Доповідачі: доц. Прохорчук О.В., проф. Сухов В.В.

Ухвалили:

-Вважати стан підготовки магістерських дисертацій 2-го року навчаннязагалом задовільним, але з певними недоліками.

-Для підвищення рівня підготовки магістерських дисертацій надалі прийняти наступні міри:

- відповідальним доц. Прохорчуку О.В., проф. Сухову В.В. зобов’язати магістрів приймати участь в усіх наукових семінарах;

- встановити три періоди звітування магістрів: 1й період на першому курсі н6авчання магістратури та 2й на другому;

- відповідальному доц. Прохорчуку О.В. внести відповідні зміни у план наукових семінарів та до індивідуальних планів магістрів;

- відповідальним за лабораторну базу ст. викл. Бондарю Ю.І. та зав. лаб. інж. Гончару І.М. створити окремі робочі місця для керівникам магістерських дисертацій з метою проведення наукових досліджень за напрямами магістерських дисертацій.

 

 

4. Результати зимової заліково-екзаменаційної сесії

Доповідачі: ст.. викл. Борисов В.В., ст. викл. Сарибога Г.В.

Ухвалили:

 

5. Виконання індивідуальних планів викладачами кафедри за 1 семестр

Доповідачі: ст.. викл. Бондар Ю.І., інж. Гончар І.М.

Ухвалили:

-Викладачам кафедри:

 

6. Рекомендація методичних матеріалів до надання грифу «Рекомендовано вченою радою ФАКС», автор Кривохатько І.С.

Доповідач: ст. викл. Борисов В.В.

Ухвалили:

 

 

7. Рекомендація методичних матеріалів до надання грифу «Рекомендовано вченою радою ФАКС», автор Сарибога Г.В.

Доповідач: ст. викл. Борисов В.В.

Ухвалили:

-  Рекомендувати методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів виконання комп’ютерних практикумів з дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування-1. Основи програмування » 6.051103 «Авіоніка», автор ст. викл. Сарибога Г.В. до видання з наданням грифу «Рекомендовано вченою радою ФАКС».

 

В.о. завідувача кафедри ПСКЛА

д.т.н., професор В.В. Сухов

Вчений секретар Г.В. Сарибога

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна, 1 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +38-044-204-8317