Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 14 лютого 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Рішення засідання кафедри від 13.01.16 року

ПРОТОКОЛ № 6

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 13.01.16

Список присутніх  додається

Порядок денний

1 Про стан методичного забезпечення кафедри.
2. про профорієнтаційну роботу та організацію кафедрального сайту .
3. Питання обговорення змісту дисципліни «Спеціальні питання вищої математики»
4. Міжнародна науково-технічна конференція "Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки".
5. Обговорення показників наукової діяльності кафедри за 2014 рік
6. Про виконання рішень кафедри .

1.Про виконання викладачами наказів та розпоряджень по університету

Доповідач: проф.. Збруцький О.В.

Ухвалили:

- для забезпечення виконання наказів та розпоряджень по університету зобов’язати викладачів організувати свою роботу з обов’язковою присутністю на кафедрі

- ав. лаб. Гончару І.М. та інженерам з навчального процесу Віслобіцькій О.П. та Кононенко Т.А. організувати реєстрацію часу роботи викладачів на кафедрі в окремому журналі в кімн. 308, 310

- звернути увагу викладачів на необхідності документального підтвердження поважності причин можливої відсутності на кафедрі

 

2.Виконання індивідуальних планів за 1 семестр

Доповідач: ст. викл. Сарибога Г.В.

Ухвалили:

- план у частині навчальної, наукової та організаційно-виховної  роботи індивідуальні плани викладачів вважати виконаними

- у частині методичної роботи доручити відповідальним доц.. Черняку М.Г. та  ст.. викл. Борисову В.В. перевірити виконання в індивідуальному порядку до 16.01.15

 

3.Затвердження кандидатур та графіка роботи викладачів  у ВК в літній період     

Доповідач: доц.. Бурнашев В.В.

Ухвалили:

-затвердити графік роботи викладачів  у ВК в літній період  до 15.01.15 р.   

 

4. Про підготовку баз завдань ректорського контролю

Доповідачі: доц. Черняк, ст.. викл. Борисов В.В.

Ухвалили:

-викладачам , дисципліни яких приймають участь у ректорському контролі , індивідуально узгодити пакети завдань з керівником департаменту ІМЯО Сандуляк Л.М. у встановлений термін до 02.02.2015 р.

-узгоджені пакети в електронному вигляді надати до кімн. 308 до 16.01.15

-зав. лаб. Гончару І.М. створити технічні  умови для редагування пакетів завдань викладачами кафедри до 16.01.15

 

5. Стан готовності системи «кампус»

Доповідач: доц. Нечипоренко О.М.

 Ухвалили:

- відповідно до розпорядження №5-1 від 14.01.2015р  викладачам кафедри внести необхідну інформацію до системи «кампус»до 01.02.15 р.

 

6. Конкурс студентських наукових робіт  

Доповідачі: доц.. Прохорчук О.В.

Ухвалили

- Викладачам кафедри надати відповідальному доц.. Прохорчуку О.В. список кандидатур на конкурс студентських наукових робіт, по 2 кандидатури від кожної спеціальності, до 23.01.15.

 

7 .  Міжнародна науково-технічна конференція "Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки".  

Доповідач: доц.. Прохорчук О.В.

Ухвалили

- інформацію прийняти до відома

  

8. Обговорення показників наукової діяльності кафедри за 2014 рік

Доповідач: доц.. Прохорчук О.В.

Ухвалили

- для покращення показників кафедри у частині публікацій зі студентами та виступів на конференціях викладачам посилити роботу у відповідних напрямках

- затвердити план наукової роботи на кафедрі на 2015 рік

 

9. Про результати зимової сесії  .

Доповідач: ст..викл. Гавриленко В.В.

 Ухвалили:

- Кураторам груп прийняти до відома результати зимової сесії та створити механізм перевірки роботи студентів на протязі семестру

 

10.   Про перехід на бюджетну форму навчання ст.. гр.. ВЛ-33

Доповідач: ст..викл. Гавриленко В.В.

Ухвалили:

- Перевести ст.. гр.. ВЛ-33 Маштабея О.В. на бюджетну форму навчання

 

Завідуючий кафедрою ПСКЛА

д.т.н., професор О.В.Збруцький

Вчений секретар Г.В. Сарибога

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна, 1 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +38-044-204-8317