Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 28 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Рішення засідання кафедри від 16.05.2018 року

ПРОТОКОЛ № 10/2

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  16.05.18

Список присутніх додається

 

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

  1. Затвердження навчальних програм дисциплін на 2018-2019 навчальний рік.
  2. Результати II атестації.
  3. Затвердження ДЕК магістрів та графіка роботи ДЕК магістрів.
  4. Затвердження екзаменаційних білетів, критеріїв оцінки знань та матеріалів, якими дозволяється користуватись на екзаменах.
  1.  Затвердження навчальних програм дисциплін на 2018-2019 навчальний рік.

 

Доповідачі: доц. Бондаренко О.М., ст. викл. Борисов В.В.

 

Ухвалили:

Затвердити навчальні програми дисциплін на 2018-19 навчальний рік. До наступного засідання кафедри підготувати робочі навчальні програми дисциплін для затвердження.

 

  1. Результати II атестації.

 

Доповідач: ст. викл. Гавриленко В.В.

 

Ухвалили:

Кураторам груп прийняти до відома результати другої атестації та створити механізм перевірки роботи студентів до весняної сесії.

 

  1. Затвердження ДЕК магістрів та графіка роботи ДЕК магістрів.

 

Доповідачi:  проф. Сухов В.В.,  доц. Прохорчук О.В

 

Ухвалили:

Затвердити склад ДЕК магістрів та графіка роботи ДЕК магістрів для обох спеціальностей.

 

  1. Затвердження екзаменаційних білетів, критеріїв оцінки знань та матеріалів, якими дозволяється користуватись на екзаменах.

 

Доповідач: доц. Нечипоренко О.М.

 

Ухвалили:

Для всіх дисциплін екзаменаційні білети, критерії оцінки знань  та матеріали, якими дозволяється користуватись на екзаменах затвердити 16.05.2018.

 

Завідуючий кафедрою ПСКЛА

д.т.н., професор В.В. Сухов

Вчений секретар О.М. Нечипоренко

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17