Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 28 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Рішення засідання кафедри від 11.05.2018 року

 ПРОТОКОЛ № 10/1

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 11.05.18

 

Список присутніх додається

 

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

  1. Про реорганізацію кафедри приладів і систем керування літальними апаратами

 

Доповідач: в.о.завкафедри  Сухов В.В.

 

Ухвалили:

Викладачів і співробітників кафедр поділити згідно їх спеціалізації на дві кафедри за спеціальностями «Авіоніка» та «Авіаційна і космічна техніка», беручи до уваги обсяг їх педагогічного навантаження на кожній з спеціальностей.

Результати обговорення майбутніх назв кафедр серед викладачів.

  1. Спеціальність "Авіаційна та ракетна техніка" - була запропонована тільки одна назва "Авіа- та ракетобудування", підтримана викладачами.
  2. Спеціальність "Авіоніка" - було запропоновано наступні назви:

   а) Космічного та авіаційного приладобудування

   б) Приладів та систем керування літальними апаратами (стара назва, з точки зору широкої популярності і відОмості цієї назви).

   в) Систем керування літальними апаратами (з точки зору відмінності від назви кафедри приладобудування приладобудівного факультету)

   г) Приладів та систем керування літальнИХ апаратІВ (запропоновано змінити закінчення двох останніх слів).

Найбільшу підтримку мала стара назва кафедри (б).

 

Завідуючий кафедрою ПСКЛА

д.т.н., професор В.В. Сухов 

Вчений секретар О.М. Нечипоренко

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17