Оголошення

 • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 28 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Рішення засідання кафедри від 18.04.2018 року

ПРОТОКОЛ  № 9

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 18.04.18

Список присутніх додається

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

 1. 1. Конкурсні справи кафедри. Стан підготовки конкурсного забезпечення вакансій.
 2. Підготовка викладачами РНП і НП і методичних матеріалів, необхідних для нового навчального року. Підготовка НП і НМ забезпечення викладання англійською мовою.
 3. Стан підготовки магістрів до захисту магістерських дисертацій.
 4. Затвердження тем та завдань дипломних проектів бакалаврів.
 5. Про організацію вступних іспитів на 5 курс.
 6. Стан виконання плану забезпечення відповідності показників кафедри ліцензійним умовам (захисти, публікації). Обговорення списку монографій, підручників, опублікованих кафедрою (за 5 чи 25 років).
 7. Перспективи потреб ринку праці в спеціалістах «ЛВ», «СКЛА» за результатами опитування роботодавців-партнерів.
 8. Затвердження екзаменаційних білетів для 4 курсу.
 1. Конкурсні справи кафедри. Стан підготовки конкурсного забезпечення вакансій.

 

Доповідач: доц. Нечипоренко О.М.

 

Ухвалили:

Всім викладачам, які проходять конкурс в цьому році, підготувати і здати конкурсні справи до загального відділу університету бажано до 25 квітня 2018 року у зв’язку з травневими святами.

 

 1. Підготовка викладачами РНП і НП і методичних матеріалів, необхідних для нового навчального року. Підготовка НП і НМ забезпечення викладання англійською мовою.

 

Доповідачі: доц. Бондаренко О.М., ст. викл. Борисов В.В.

 

Ухвалили:

До кінця наступного тижня відповідальні за розробку робочих навчальних планів кожної спеціальності повинні представити їх викладачам для розробки РНП і НП і затвердженні на засіданні кафедри в травні 2018 р. НП і НМ для забезпечення викладання англійською мовою для першого курсу викладачами підготовлені (кафедра займає третє місце по університету за станом підготовки).

 

 1. Стан підготовки магістрів до захисту магістерських дисертацій.

 

Доповідачi:  проф. Сухов В.В.,  доц. Прохорчук О.В

 

Ухвалили:

Стан підготовки магістрів до захисту задовільний, ведеться підготовка за штатним планом. Немає публікацій у магістрів Авіоніки Пархоменка, Мацери, Тараненко. У магістрів спеціальності «Літаки і вертольоти» немає публікацій у магістрів Лучко, Попова, Семківа. Необхідно прискорити цим магістрам роботу над статтею. Попередній захист заплановано на 10 травня 2018 року. До 10 травня необхідно передати на кафедру електронні версії дисертацій для перевірки на плагіат.

 

 1. Затвердження тем та завдань дипломних проектів бакалаврів.

 

Доповідачі: доц. Нечипоренко О.М., доц. Зінченко Д.М.

 

Ухвалили:

Затвердити теми та завдання дипломних проектів бакалаврів.

 

 1. Про організацію вступних іспитів на 5 курс.

 

Доповідачі: доц. Нечипоренко О.М., доц. Зінченко Д.М.

 

Ухвалили:

У лютому затверджені програми вступних іспитів на 5 курс, передані в приймальну комісію ММІ і оприлюднені на сайті кафедри.

 

 1. Стан виконання плану забезпечення відповідності показників кафедри ліцензійним умовам (захисти, публікації). Обговорення списку монографій, підручників, опублікованих кафедрою (за 5 чи 25 років).

 

Доповідач: проф. Кабанячий В.В.

 

Ухвалили:

Прийняти до вдома інформацію про опублікування підручників, навчальних посібників і монографій викладачами кафедри. 4 викладача кафедри не виконали план публікацій підручників і монографій. При обранні за конкурсом враховувати стан опублікування викладачем підручників, посібників і монографій. Доц. Прохорчуку до кінця тижня скласти список журналів Scopus, які відповідають науковій тематиці кафедри.

 

 1. Перспективи потреб ринку праці в спеціалістах «ЛВ», «СКЛА» за результатами опитування роботодавців-партнерів.

 

Доповідачі: доц. Нечипоренко О.М., ст. викл. Бондар Ю.І.

 

Ухвалили:

Є нагальна потреба в випускниках кафедри, базові підприємства прислали відповіді на запити по працевлаштуванню щорічно на 44 спеціаліста Авіоніки і 41 спеціаліст спеціальності «Літаки і вертольоти». Прийняти повідомлення до уваги.

 

 1. Затвердження екзаменаційних білетів для студентів 4 курсу.

 

Доповідачі: викладачі кафедри, що приймають екзамени на 4 курсі.

 

Ухвалили:

Затвердити екзаменаційні білети для студентів 4 курсу.

 

Завідуючий кафедрою ПСКЛА

д.т.н., професор В.В. Сухов 

Вчений секретар О.М. Нечипоренко

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17