Оголошення

 • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

ПРОТОКОЛ  № 10/2

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  23.05.18

Список присутніх  додається

Всього науково-педагогічних  працівників кафедри   26

Присутні на засіданні кафедри 20

 

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

 1. Розгляд матеріалів Лемко О.Л. на заміщення посади професора.
 2. Розгляд матеріалів Бондаренка О.М., Черняка М.Г., Ільчишиної Д.І., Сердюка А.А. на заміщення посад доцентів;
 3. Розгляд матеріалів Борисова В.В., Бондаря Ю.І., Іванової О.М. Камеліна А.Б. на заміщення посад старших викладачів.
 4. Розгляд кандидатури доц. Бурнашева В.В. щодо доцільності присвоєння йому вченого звання доцента. Звіт про педагогічну діяльність і обговорення відкритої лекції доц. Бурнашева В.В.

 

ПРОТОКОЛ № 10/2

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  16.05.18

Список присутніх додається

 

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

 1. Затвердження навчальних програм дисциплін на 2018-2019 навчальний рік.
 2. Результати II атестації.
 3. Затвердження ДЕК магістрів та графіка роботи ДЕК магістрів.
 4. Затвердження екзаменаційних білетів, критеріїв оцінки знань та матеріалів, якими дозволяється користуватись на екзаменах.

 ПРОТОКОЛ № 10/1

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 11.05.18

 

Список присутніх додається

 

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

 1. Про реорганізацію кафедри приладів і систем керування літальними апаратами

 

Доповідач: в.о.завкафедри  Сухов В.В.

 

Ухвалили:

Викладачів і співробітників кафедр поділити згідно їх спеціалізації на дві кафедри за спеціальностями «Авіоніка» та «Авіаційна і космічна техніка», беручи до уваги обсяг їх педагогічного навантаження на кожній з спеціальностей.

Результати обговорення майбутніх назв кафедр серед викладачів.

 1. Спеціальність "Авіаційна та ракетна техніка" - була запропонована тільки одна назва "Авіа- та ракетобудування", підтримана викладачами.
 2. Спеціальність "Авіоніка" - було запропоновано наступні назви:

   а) Космічного та авіаційного приладобудування

   б) Приладів та систем керування літальними апаратами (стара назва, з точки зору широкої популярності і відОмості цієї назви).

   в) Систем керування літальними апаратами (з точки зору відмінності від назви кафедри приладобудування приладобудівного факультету)

   г) Приладів та систем керування літальнИХ апаратІВ (запропоновано змінити закінчення двох останніх слів).

Найбільшу підтримку мала стара назва кафедри (б).

 

Завідуючий кафедрою ПСКЛА

д.т.н., професор В.В. Сухов 

Вчений секретар О.М. Нечипоренко

ПРОТОКОЛ  № 9

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 18.04.18

Список присутніх додається

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

 1. 1. Конкурсні справи кафедри. Стан підготовки конкурсного забезпечення вакансій.
 2. Підготовка викладачами РНП і НП і методичних матеріалів, необхідних для нового навчального року. Підготовка НП і НМ забезпечення викладання англійською мовою.
 3. Стан підготовки магістрів до захисту магістерських дисертацій.
 4. Затвердження тем та завдань дипломних проектів бакалаврів.
 5. Про організацію вступних іспитів на 5 курс.
 6. Стан виконання плану забезпечення відповідності показників кафедри ліцензійним умовам (захисти, публікації). Обговорення списку монографій, підручників, опублікованих кафедрою (за 5 чи 25 років).
 7. Перспективи потреб ринку праці в спеціалістах «ЛВ», «СКЛА» за результатами опитування роботодавців-партнерів.
 8. Затвердження екзаменаційних білетів для 4 курсу.

Сторінка 1 із 8

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17