Оголошення

 • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 23 травня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

ПРОТОКОЛ № 10/2

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  16.05.18

Список присутніх додається

 

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

 1. Затвердження навчальних програм дисциплін на 2018-2019 навчальний рік.
 2. Результати II атестації.
 3. Затвердження ДЕК магістрів та графіка роботи ДЕК магістрів.
 4. Затвердження екзаменаційних білетів, критеріїв оцінки знань та матеріалів, якими дозволяється користуватись на екзаменах.

 ПРОТОКОЛ № 10/1

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 11.05.18

 

Список присутніх додається

 

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

 1. Про реорганізацію кафедри приладів і систем керування літальними апаратами

 

Доповідач: в.о.завкафедри  Сухов В.В.

 

Ухвалили:

Викладачів і співробітників кафедр поділити згідно їх спеціалізації на дві кафедри за спеціальностями «Авіоніка» та «Авіаційна і космічна техніка», беручи до уваги обсяг їх педагогічного навантаження на кожній з спеціальностей.

Результати обговорення майбутніх назв кафедр серед викладачів.

 1. Спеціальність "Авіаційна та ракетна техніка" - була запропонована тільки одна назва "Авіа- та ракетобудування", підтримана викладачами.
 2. Спеціальність "Авіоніка" - було запропоновано наступні назви:

   а) Космічного та авіаційного приладобудування

   б) Приладів та систем керування літальними апаратами (стара назва, з точки зору широкої популярності і відОмості цієї назви).

   в) Систем керування літальними апаратами (з точки зору відмінності від назви кафедри приладобудування приладобудівного факультету)

   г) Приладів та систем керування літальнИХ апаратІВ (запропоновано змінити закінчення двох останніх слів).

Найбільшу підтримку мала стара назва кафедри (б).

 

Завідуючий кафедрою ПСКЛА

д.т.н., професор В.В. Сухов 

Вчений секретар О.М. Нечипоренко

ПРОТОКОЛ  № 9

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 18.04.18

Список присутніх додається

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

 1. 1. Конкурсні справи кафедри. Стан підготовки конкурсного забезпечення вакансій.
 2. Підготовка викладачами РНП і НП і методичних матеріалів, необхідних для нового навчального року. Підготовка НП і НМ забезпечення викладання англійською мовою.
 3. Стан підготовки магістрів до захисту магістерських дисертацій.
 4. Затвердження тем та завдань дипломних проектів бакалаврів.
 5. Про організацію вступних іспитів на 5 курс.
 6. Стан виконання плану забезпечення відповідності показників кафедри ліцензійним умовам (захисти, публікації). Обговорення списку монографій, підручників, опублікованих кафедрою (за 5 чи 25 років).
 7. Перспективи потреб ринку праці в спеціалістах «ЛВ», «СКЛА» за результатами опитування роботодавців-партнерів.
 8. Затвердження екзаменаційних білетів для 4 курсу.

ПРОТОКОЛ № 6

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  07.02.18

Список присутніх  додається

 

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

 1. Підсумки захисту дипломних проектів спеціалістів
 2. Затвердження тем магістерських дисертацій
 3. Підсумки першого етапу конкурсу студентських робіт. Стан підготовки робіт до конкурсу.
 4. Підсумки першої практики аспірантів
 5. Стан оформлення документації щодо проведення практик бакалаврів та магістрів (програми практик, список підприємств, договори, додатки до наказів про практику т.ін.)
 6. Результати зимової сесії  
 7. Обговорення та звіт про виконання викладачами кафедри у І семестрі 2017-18 н.р.:

- плану видання навчально-методичної літератури у 2017-18 н.р.;

- плану підготовки лабораторної бази кафедри до акредитації у 2017-18 н.р.;

- плану доведення якості КП до повної відповідності акредитаційним вимогам у 2017-18 н.р.

Сторінка 1 із 7

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17