Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

ПЛАН

НАУКОВИХ СЕМІНАРІВ

на 2017-2018 навчальний рік

Тема

Час

проведення

Доповідач

1.

Звіти аспірантів про хід виконання індивідуального плану робіт за 2016-17 навчальний рік.

20.09.2017р.

Аспіранти, здобувачі.

2.

Доповідь за напрямком наукових досліджень

18.10.2017р.

Доц. Бондарь Ю.І.

3.

Доповідь за матеріалами кандидатської

дисертаційної роботи (попередній захист).

15.11.2017р.

Ст.викл. Г.В. Сарибога

 

4.

Доповідь за напрямком наукових досліджень

20.12.2017р.

Доц. Нечипоренко О.М.

5.

Науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки», доповіді спеціалістів (студентів 6-го курсу, поперед. захист).

17.01.2018р.

 

Студенти, аспіранти

 

 

6.

Доповідь за матеріалами докторської

дисертаційної роботи (попередній захист).

21.02.2018р.

Доц. Черняк М.Г.

 

7.

Міжнародна конференція студентів та молодих вчених «Intelligence, Integration, Reliability».

12-14.03.2018р.

Викладачі, співробітники, аспіранти, студенти.

8

Доповідь за матеріалами докторської

дисертаційної роботи.

18.04.2018р.

 

Доц. Прохорчук О.В.

 

9

Звіти аспірантів про хід виконання індивідуального плану робіт за першу половину  2017-18 навчального року.

16.05.2018р.

Аспіранти, здобувачі.

10

10.1. Науково-технічна конференція до Дня науки.

10.2. Доповіді магістрів 6-го курсу (попередній захист).

06.06.2018р.

 

Викладачі, аспіранти, студенти

Магістри 6-го курсу

Затверджено на засіданні кафедри ПСКЛА 14 червня 2017 р., протокол №11

 

В.о. завідувача кафедри В.В. Сухов

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи О.В. Прохорчук

Вкладення:
ФайлОпис
Скачати цей файл (ПСУЛА_План наука 2017-2018.doc)ПСУЛА_План наука 2017-2018.docПлан наукових семінарів на 2017-2018 навчальний рік

“Затверджую”

      В. о. завідувача кафедри ПСКЛА

     В.В. Сухов

 

План методичних семінарів кафедри ПСКЛА

на 2017 - 2018 н.р.

п/п

Питання семінару

Термін пров.

Доповідачі

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

Стан із забезпеченням навчально-методичною літературою навчального процесу на кафедрі. Задачі по підготовці навчально-методичної літератури на 2017-18 н.р. Затвердження плану видання навчально-методичної літератури у 2017-18 н.р.

Задачі по підготовці лабораторної бази кафедри за спеціальністю " Авіаційна та ракетно-космічна техніка" (зі спеціалізацією ЛВ) до акредитації у 2017-18 н.р. Затвердження плану цієї підготовки лабораторної бази кафедри до акредитації у 2017-18  н.р.

Обговорення питання та затвердження плану створення аеродинамічної труби та стенду статичних випробувань на кафедрі.

Жовтень 2017 р.

(04.10.17)

Борисов В.В. , Бондаренко О.М. –– відп. (за напрямами)

 

 

Борисов В.В. – відп., викладачі

 

 

 

 

Зінченко Д.М. – відп.,

Гаваза О.

1.

 

 

 

 

 

2

Стан курсового проектування (КП) на спеціальності "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" (зі спеціалізацією ЛВ) та його відповідність акредитаційним вимогам. Затвердження плану доведення якості КП до повної відповідності акредитаційним вимогам у 2017-18 н.р.

Обговорення взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

Листопад

2017 р.

(01.11.17)

Борисов В.В. – відп. , викладачі, які є керівниками КП

 

 

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

1.

Досвід, стан та ефективність наскрізного навчання студентів спеціальності "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" (зі спеціалізацією ЛВ) сучасному конструюванню та проектуванню ЛА, шляхом послідовного викладання дисциплін "Конструкція ЛА-1, 2 (5с)", "Проектування та конструювання ЛА-1, 2 (7с)", " Конструювання ЛА в системах CAD, … (7с)", " Технологія виробництва ЛА (8с)", " Автоматизація проектування-1, 2 (9с, 10с)", " Проектування і автоматизація ЛА (10с)" (з обов'язковим попереднім відвідуванням занять відповідальним та провідними викладачами). Міждисциплінарні зв'язки цих дисциплін.

Грудень

2017 р.

(06.12.17)

Сухов В.В. – відп. , викладачі, які викладають відповідні дисципліни

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

Обговорення та звіт про виконання викладачами кафедри у І семестрі 2017-18 н.р.:

- плану видання навчально-методичної літератури у 2017-18 н.р.;

- плану підготовки  лабораторної бази кафедри до акредитації у 2017-18 н.р.;

- плану доведення якості КП до повної відповідності акредитаційним вимогам у 2017-18 н.р.

Обговорення взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

 

Лютий

2018 р.

(07.02.18)

Борисов В.В. , Бондаренко О.М. – відп. (за напрямами)

 

 

 

 

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

1.

 

 

 

 

 

2.

Досвід, стан та ефективність впровадження студентами спеціальності "Авіоніка" (зі спеціалізацією СКЛАіК) знань з сучасного автоматичного керування та мікропроцесорної техніки у науково-технічні розробки кафедри. Формування практичних вимог до змісту навчання.

Обговорення взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

Березень

2018 р.

(07.03.18)

Сарибога Г.В., Бурнашев В.В. – відп., викладачі , викладачі, які викладають відповідні дисципліни

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

1.

 

 

 

2.

 

 

 

Обговорення проектів нових навчальних та робочих навчальних планів бакалаврів та магістрів на 2018-19н.р. за спеціальностями "Авіоніка" та " Авіаційна та ракетно-космічна техніка" (зі спеціалізаціями).

Обговорення та звіт про виконання викладачами кафедри:

- плану підготовки  лабораторної бази кафедри до акредитації у 2017-18 н.р. Плану створення аеродинамічної труби на кафедрі;

- плану доведення якості КП до повної відповідності акредитаційним вимогам у 2017-18 н.р.

Квітень

2018 р.

(04.04.18)

Борисов В.В. , Бондаренко О.М. – відп. (за напрямами)

 

Борисов В.В., Зінченко Д.М. – відп., викладачі

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

Досвід, стан та ефективність впровадження студентами спеціальності " Авіаційна та ракетно-космічна техніка " (зі спеціалізацією ЛВ) знань з аеродинаміки та  проектування ЛА у науково-технічні розробки кафедри. Формування практичних вимог до змісту навчання.

Досвід керівництва та методика підготовки магістерських дисертацій магістрами 5-го та 6-го курсів викладачами Бурнашевим В.В., Бондаренком О.М. (СК ЛАіК), Бондарем Ю.І., Вірченком Г.А. (ЛВ), виходячи з обов’язкового виконання  нормативних вимог, що до них висуваються.

Обговорення взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

Травень

2018 р.

(02.05.18)

Сухов В.В. – відп.,

викладачі , викладачі, які викладають відповідні дисципліни

 

 

Борисов В.В. , Бондаренко О.М. – відп. (за напрямами)

 

 

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

1

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

Підсумки виконання викладачами кафедри у 2017-18 н.р.:

- плану видання навчально-методичної літератури у 2017-18 н.р.;

- плану підготовки  лабораторної бази кафедри до акредитації у 2017-18 н.р.;

- плану створення аеродинамічної труби на кафедрі.

Звіт з навчально-методичної роботи за 2017-18 н.р. Задачі з навчально-методичної роботи на 2018-19 н.р. Попереднє обговорення плану видання навчально-методичної літератури у 2018-19 н.р.

Підсумки взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

Червень

2018 р.

(06.06.18)

Борисов В.В. ,

Бондаренко О.М. – відп. (за напрямами)

 

 

 

 

Борисов В.В. ,

Бондаренко О.М. – відп. (за напрямами)

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі


Методичний семінар проводиться кожну першу середу місяця о 14:30 в аудиторії 219-28.

Присутність всіх викладачів та аспірантів обов`язкова!

Відповідальний за проведення метод. семінарів М.Г. Черняк

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17