Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 11 жовтня 2017р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

на номінації «Викладач-дослідник 2013» та «Молодий викладач-дослідник 2013». Подання матеріалів на конкурс здійснюється особисто викладачами. Розгляд кандидатур на кафедрі не є обов’язковим.

Термін подання документів -  до 4 листопада 2013 р. Данні в Анкеті надаються за результатами науково-педагогічної діяльності номінантів за навчальний рік  (01.09.2012р. – 31.08.2013 р.).

З Положенням про проведення конкурсу та Анкетою (з роз'ясненням заповнення анкети з додатком, методикою визначення показників у пошуковій системі Google Scholar ), що подається на конкурс, можна ознайомитися в деканатах факультетів та інститутів, в організаційно-аналітичному відділі НДЧ (корп.1, к.138 ),  на сайті Департаменту науки та інноватики    http://science.kpi.ua/ на сайті університету http://document.kpi.ua/

Відповідальна за конкурс - нач.організаційно-аналітичного відділу НДЧ

Савич Олена Володимирівна

Телефон : 454-92-00. e-mail: o.savitch@kpi.ua

18 вересня 2013 року на науковому семінарі кафедри ПСКЛА були заслухані: 1) доповідь доцента, к.т.н. Апостолюка Владислава Олександровича за матеріалами докторської дисертації про план виконання докторської дисертації за перший рік навчання в докторантурі. Звіт за перший рік навчання Апостолюка В.О. в докторантурі затверджено. 

2) доповідь доцента, к.т.н. Мариношенко Олександра Петровича про тематику досліджень з докторської дисертації. Тему і план наукової роботи Мариношенка О.П. затверджено.

Влітку 2013 року проходив ІІ етап всеукраїнської відкритої студентської олімпіади «Авіаційна та ракето-космічна техніка». Участь у змаганні приймали 11 провідних вищих навчальних закладів України та Росії, що здійснюють підготовку у галузі знань "авіаційна та ракето-космічна техніка", зокрема: НАУ «ХАІ», НТУУ «КПІ», ДНУ, НАУ, Московський авіаційний інститут, Казанський національний дослідний техноголічний університет (КАІ ім. О.М.Туполєва), Сумський державний університет (СДАУ) та ін.

Переможці у II етапі всеукраїнської відкритої студентської олімпіади «Авіаційна та ракето-космічна техніка» - студенти ФАКС:

Ткачов Сергій Юрійович гр. ВЛ-81м — І місце в секції «Авіоніка» (керівник: к.т.н., доцент Черняк М.Г.);

Козей Ярослав Сергійович гр. ВЛ-93 — III місце в секції «Авіа- та ракетобудування» (керівник: д.т.н., професор Сухов В.В.).

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна, 1 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +38-044-204-8317