Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 8 листопада 2017р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

B середу 06.11.2013 р. о 1430 в ауд. 219-28 відбувся методичний семінар кафедри. 

Питання, які розглядалися на семінарі:

  1. Обговорення методик виконання студентами завдань на СРС відповідно до робочих навчальних програм  дисциплін. Відповідальні – Черняк М.Г.; Борисов В.В.
  2. Аналіз викладання дисциплін: Чисельні методи динаміки та міцності ЛА-1, 2, 3КП (Зінченко Д.М., Карнаушенко Р.В.);Аеродинаміка літака -1, 2, 3КП  (Лемко О.Л., Колесниченко В.Б.) Відповідальний – Борисов В.В.

30.10.13 в 14.30 в аудиторії 219-28 відбувся науковий семінар кафедри ПСКЛА , на якому була представлена доповідь на тему «µ-Analysis of Uncertain Linear Electrical Circuits», доповідачі Moisés FERBER і Anton KORNIIENKO. В обговоренні доповіді прийняли участь проф. Рижков Л.М., доцент, к.т.н. Черняк М. Г.,  ст. викладач Бурнашев В. В. аспірант Кописов О. та ін.,  в яких були відображені основні напрямки досліджень кафедри, що близкі до теми доповіді наших колег з Франції.

Національний авіаційний університет запрошує студентів та молодих учених прийняти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВІАЦІЇ ТА КОСМОНАВТИКИ, що проходитиме 23 – 24 жовтня 2013 року на базі Національного авіаційного університету. За додатковою інформацією звертатися до доцента Прохорчука Олександра Віталійовича.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

на номінації «Викладач-дослідник 2013» та «Молодий викладач-дослідник 2013». Подання матеріалів на конкурс здійснюється особисто викладачами. Розгляд кандидатур на кафедрі не є обов’язковим.

Термін подання документів -  до 4 листопада 2013 р. Данні в Анкеті надаються за результатами науково-педагогічної діяльності номінантів за навчальний рік  (01.09.2012р. – 31.08.2013 р.).

З Положенням про проведення конкурсу та Анкетою (з роз'ясненням заповнення анкети з додатком, методикою визначення показників у пошуковій системі Google Scholar ), що подається на конкурс, можна ознайомитися в деканатах факультетів та інститутів, в організаційно-аналітичному відділі НДЧ (корп.1, к.138 ),  на сайті Департаменту науки та інноватики    http://science.kpi.ua/ на сайті університету http://document.kpi.ua/

Відповідальна за конкурс - нач.організаційно-аналітичного відділу НДЧ

Савич Олена Володимирівна

Телефон : 454-92-00. e-mail: o.savitch@kpi.ua

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна, 1 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +38-044-204-8317