Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 14 лютого 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Основні напрями наукових досліджень кафедри приладів та систем керування літальними апаратами (завідувач кафедрою – доктор технічних наук, професор Збруцький О.В., тел. +38-044-204-82-24):

  • розроблення наукових основ і технологій створення малих пілотованих та безпілотних літальних апаратів;
  • розроблення і дослідження мікро- та наносупутників і технології їх використання;
  • розроблення адаптивних і робастних систем керування літальними апаратами та мікросупутниками;
  • розроблення алгоритмів БІНС та інтегрованих (інерціальних та супутникових) навігаційних систем;
  • розроблення алгоритмів використання геоінформаційних систем для задач навігації та керування літальними апаратами;
  • розроблення теорії, методів дослідження, проектування і випробувань навігаційних датчиків на основі нових фізичних принципів: акселерометрів із пружним підвісом на поверхневих акустичних хвилях; динамічно налаштованих гіроскопів; лазерних гіроскопів; волоконно-оптичних гіроскопів; МЕМС-гіроскопів та акселерометрів;
  • автоматизація проектування і випробування об’єктів авіаційної та космічної техніки.

B середу 06.11.2013 р. о 1430 в ауд. 219-28 відбувся методичний семінар кафедри. 

Питання, які розглядалися на семінарі:

  1. Обговорення методик виконання студентами завдань на СРС відповідно до робочих навчальних програм  дисциплін. Відповідальні – Черняк М.Г.; Борисов В.В.
  2. Аналіз викладання дисциплін: Чисельні методи динаміки та міцності ЛА-1, 2, 3КП (Зінченко Д.М., Карнаушенко Р.В.);Аеродинаміка літака -1, 2, 3КП  (Лемко О.Л., Колесниченко В.Б.) Відповідальний – Борисов В.В.

30.10.13 в 14.30 в аудиторії 219-28 відбувся науковий семінар кафедри ПСКЛА , на якому була представлена доповідь на тему «µ-Analysis of Uncertain Linear Electrical Circuits», доповідачі Moisés FERBER і Anton KORNIIENKO. В обговоренні доповіді прийняли участь проф. Рижков Л.М., доцент, к.т.н. Черняк М. Г.,  ст. викладач Бурнашев В. В. аспірант Кописов О. та ін.,  в яких були відображені основні напрямки досліджень кафедри, що близкі до теми доповіді наших колег з Франції.

Національний авіаційний університет запрошує студентів та молодих учених прийняти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВІАЦІЇ ТА КОСМОНАВТИКИ, що проходитиме 23 – 24 жовтня 2013 року на базі Національного авіаційного університету. За додатковою інформацією звертатися до доцента Прохорчука Олександра Віталійовича.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна, 1 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +38-044-204-8317