Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 8 листопада 2017р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

28-29 листопада 2013 року в НТУУ «КПІ» відбулася Х Всеукраїнська науково-методична конференція «Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості». У роботі конференції приймали участь представники Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України та 37 вищих навчальних закладів і установ України. Усього на розгляд учасників було винесено 144 доповіді (див. http://kpi.ua/13-11-28).

Zgurovski

За останній час активізувалася робота по створенню першого в Україні українського молодіжного мікросупутника «УМС-1» за участю Дніпропетровського національного університету, Національного аерокосмічного університету «ХАІ», Конструкторського бюро «Південне», Інституту космічних досліджень НАНУ та ДКАУ, Національного технічного університету України «КПІ».

Проект передбачає розробку першого в Україні університетського мікросупутника з наземною інфраструктурою, створення провідними аерокосмічними вищими навчальними закладами України сучасної бази управління космічними апаратами малого класу, проведення зйомок Земної поверхні, прийом і обробку супутникової інформації.

Основні напрями наукових досліджень кафедри приладів та систем керування літальними апаратами (завідувач кафедрою – доктор технічних наук, професор Збруцький О.В., тел. +38-044-204-82-24):

  • розроблення наукових основ і технологій створення малих пілотованих та безпілотних літальних апаратів;
  • розроблення і дослідження мікро- та наносупутників і технології їх використання;
  • розроблення адаптивних і робастних систем керування літальними апаратами та мікросупутниками;
  • розроблення алгоритмів БІНС та інтегрованих (інерціальних та супутникових) навігаційних систем;
  • розроблення алгоритмів використання геоінформаційних систем для задач навігації та керування літальними апаратами;
  • розроблення теорії, методів дослідження, проектування і випробувань навігаційних датчиків на основі нових фізичних принципів: акселерометрів із пружним підвісом на поверхневих акустичних хвилях; динамічно налаштованих гіроскопів; лазерних гіроскопів; волоконно-оптичних гіроскопів; МЕМС-гіроскопів та акселерометрів;
  • автоматизація проектування і випробування об’єктів авіаційної та космічної техніки.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна, 1 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +38-044-204-8317