Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

“Затверджую”

В. о. завідувача кафедри ПСКЛА

В.Г. Лукомський

п/п

Питання семінару

Термін пров.

Доповідачі

1.

Стан з забезпеченням навчально-методичною літературою навчального процесу на кафедрі. Задачі по підготовці навчально-методичної літератури на 2015-16 н.р. Затвердження плану видання навчально-методичної літератури у 2015-16 н.р.

Жовтень 2015 р.

Борисов В.В. – відп.,

Бондаренко О.М.

Борисов В.В.

2.

 

Стан виконання розпорядження зав. кафедрою щодо  вдосконалення лабораторної бази кафедри. Задачі по підготовці лабораторної бази на 2014-15 н.р.

Борисов В.В.– відп., викладачі

3.

Досвід та методика організації переддипломної практики магістрів 6-го курсу за спеціальностями „СКЛАіК” та „ЛВ”.

Гавриленко В.В., Сухов В.В. – відп.

1.

 

Обговорення структурно-логічної схеми підготовки бакалаврів та магістрів за новою спеціальністю „Авіа- та ракетобудування”. Аналіз:

- кваліфікаційних вимог до фахівців відповідно до розробленого проекту нової освітньо-кваліфікаційної характеристики;

- взаємозв’язку, змісту та послідовності викладання дисциплін згідно навчальних планів відповідно до розробленого проекту нової освітньої програми).

Листопад

2015 р.

Борисов В.В.– відп., викладачі

 

1.

 

Обговорення структурно-логічної схеми підготовки бакалаврів та магістрів за новою спеціальністю „ Авіоніка ”. Аналіз:

- кваліфікаційних вимог до фахівців відповідно до розробленого проекту нової освітньо-кваліфікаційної характеристики;

- взаємозв’язку, змісту та послідовності викладання дисциплін згідно навчальних планів відповідно до розробленого проекту нової освітньої програми).

Грудень

2015 р.

Бондаренко О.М. – відп., викладачі

1.

 

 

 

 

 

 

2.

Обговорення проектів нових навчальних планів (НПл) підготовки структурно-логічної схеми підготовки бакалаврів та магістрів за новими спеціальністями „ Авіоніка ” та „Авіа- та ракетобудування”. Обговорення завдань з підготовки нових (вдосконалення) дисциплін відповідно нових НПл.

Досвід та методика організації переддипломної практики магістрів 6-го курсу за спеціальностями „СКЛАіК” і „ЛВ”. Стан та загальна методика підготовки магістерських дисертацій магістрами 5-го та 6-го курсів виходячи з обов’язкового виконання  нормативних вимог, що до них висуваються.

Обговорення взаємовідвідувань викладачів

Лютий

2016 р.

Борисов В.В.,

Бондаренко О.М. – відп., викладачі

Прохорчук О.В., Сухов В.В., Кривохатько І., Нечипоренко О.М.  -відп.

1.

 

 

2.

Стан підготовки нових  лабораторних робіт новими спеціальностями „Авіа та ракетобудування” та „ Авіоніка ” відповідно до плану підготовки ЛР на 2015-16 н.р.

Стан виконання плану підготовці навчально-методичної літератури на 2015-16 н.р.

Березень

2016 р.

Борисов В.В. ,

Бондаренко О.М. – відп. , викладачі

Борисов В.В. – відп., викладачі

1.

 

 

 

2.

Досвід залучення студентів до участі у розробці лабораторних робіт та вдосконаленні лабораторної бази кафедри у межах їх курсового та дипломного проектування

Досвід та методика організації переддипломної навчально- виробничої та виробничої (переддипломної) практик бакалаврів за напрямами „Авіоніка” і „Авіа та ракетобудування”. Вдосконалення методики виконання ДП бакалаврів.

Квітень

2016 р.

 

 

 

 

Черняк М.Г. – відп., викладачі

Нечипоренко О.М., Карнаушенко Р. –відп., викладачі – керівники практик

1.

 

 

2.

Досвід та методика використання мультимедійної техніки при проведенні лекційних та практичних занять з дисциплін за напрямом „Авіа та ракетобудування” та „Авіоніка”.

Обговорення взаємовідвідувань викладачів

Травень

2016 р.

 

Сухов В.В. – відп., викладачі, які використ. мультим. техніку

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

1

 

2.

Звіт з навчально-методичної роботи за 2015-16 н.р. Задачі з навчально-методичної роботи на 2016-17 н.р. Обговорення плану підготовки навчально-методичної літератури на 2016-17 н.р. Обговорення взаємовідвідувань викладачів

Червень

2016 р.

Бондаренко О.М., Борисов В.В. – відп.,

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

Методичний семінар проводиться кожну першу середу місяця о 14-30 в аудиторії 219-28.

Присутність всіх викладачів та аспірантів обов`язкова!

 Відповідальний за методичну роботу М.Г. Черняк

Тема

Час

проведення

Доповідач

1.

Доповідь за матеріалами докторської

дисертаційної роботи

17 вересня

2014р.

Докторант В.О.Апостолюк

2.

2.1. Доповідь за матеріалами кандидатської  дисертації (попередній захист)

2.2. Доповідь за матеріалами докторської дисертаційної роботи

15 жовтня

2014р.

2.1. Ст.викл. Борисов В.В.

 

2.2. Доц. Мариношенко О.П.

3.

3.1. Доповідь за матеріалами кандидатської дисертації (попередній захист)

3.2. Доповіді аспірантів та здобувачів про хід виконання дисертаційних робіт

19 листопада

2014р.

3.1. Ст.викл. Бондар Ю.І.

 

3.2. Аспіранти, здобувачі

4.

4.1. Доповідь за матеріалами докторської дисертаційної роботи (попередній захист)

4.2. Доповідь за матеріалами докторської дисертаційної роботи

17 грудня

2014р.

4.1. Доц. Черняк М.Г.

 

4.2. Доц. Прохорчук О.В.

5.

5.1. XVІ науково-технічна конференція студентів , аспірантів та молодих вчених «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки»

5.2. Доповіді спеціалістів (студентів 6-го курсу, поперед. захист)

21 січня

2015р.

5.1. Викладачі, співробітники, аспіранти

 

5.2. Студенти 6-го курсу

6.

6.1. Доповідь за матеріалами кандидатської дисертаційної роботи

6.2. Доповідь за матеріалами кандидатської дисертаційної роботи (попередній захист)

18 лютого 2015р.

6.1. Ст. викл. Колесніченко В.Б.

 

6.2. М.н.с. Малишева Ю.О.

7.

7.1. VІ Міжнародна конференція студентів та молодих вчених «Intelligence, Integration, Reliability».

7.2. Доповідь за матеріалами кандидатської дисертаційної роботи (попередній захист)

18 березня 2015р.

7.1. Викладачі, аспіранти, студенти

 

7.2. Ас. Карнаушенко Р.В.

8

Х Міжнародна науково-технічна конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки».

15 квітня 2015р.

Викладачі, аспіранти, студенти

9

9.1. Доповідь за матеріалами кандидатської дисертаційної роботи

9.2. Доповіді аспірантів та здобувачів про хід виконання дисертаційних робіт

20 травня 2015р.

9.1. Ст. викл. Гавриленко В.В.

9.2. Аспіранти, здобувачі.

10

10.1. Науково-технічна конференція до Дня науки.

10.2. Доповіді магістрів 6-го курсу (попередній захист)

03 червня

2015 р.

10.2.Викладачі, аспіранти, студенти

10.2. Магістри 6-го курсу

Затверджено на засіданні кафедри ПСКЛА 11 червня 2014 р., протокол № 11

Завідувач кафедри, д.т.н. , професор О.В. Збруцький

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи, к.т.н., доцент  О.В. Прохорчук

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17