Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Факультет авіаційних і космічних систем за результатами науково-інноваційної роботи в минулому році зайняв одне з перших місць в нашому університеті. Значний внесок в це зробила кафедра приладів на систем керування літальними апаратами,  яку очолює    доц. Лукомський В.Г. На кафедрі ведеться комплексна з науково-інноваційна, навчально-методична, міжнародна, організаційна робота та підготовка спеціалістів  за сучасними технічними спеціальностями

- „Авіаційна та ракетно-космічна техніка” (Літаки і вертольоти) – аеродинаміка та автоматизоване проектування об'єктів авіаційно-космічної техніки;

- „Авіоніка” ( Системи керування літальними апаратами і комплексами) - розробка цифрових систем керування, засобів навігації та орієнтації рухомих об`єктів.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри, до яких активно долучаються студенти, пов’язані з конструюванням малих пілотованих та безпілотних літальних апаратів (БПЛА);  розробленням і дослідженням мікро- та наносупутників; розробленням адаптивних і робастних системи керування літальними апаратами, інтегрованих (інерціальних та супутникових) навігаційних систем;  створенням алгоритмів використання геоінформаційних систем (ГІС) для задач керування літальними апаратами; розробкою навігаційних датчиків та систем на основі новітніх фізичних принципів; автоматизацією проектування і випробування об'єктів авіаційної та космічної техніки; системами керування та навігації на основі машинного зору (computervision); роботехнічними комплексами.

fweFWef

VIVміжнародна конференція студентів

 та молодих вчених

«Intelligence. Integration. Reliability»

26 квітня 2016 року

Вимоги до тез:

  • тези подаються виключно англійською мовою;
  • тези повинні складати одну сторінку друкованого тексту;
  • Текст тез: шрифт “Times New Roman” (розмір кегля – 14), інтервал між рядками – одинарний, вирівнювання – за шириною, відступ першого рядка – 1,25 мм;
  •  у тезах необхідно дотримуватись термінології, прийнятої державним стандартом; використовуючи новий термін або абревіатуру, автор повинен розшифрувати та пояснити їх;
  •  при виборі одиниць фізичних величин слід дотримуватись системи СІ;
  • тези повинні відображати постановку задачі, проведену роботу, теоретичний або практичний результат;
  • роботи реферативного характеру до участі не допускаються;
  • тези, не представлені доповіддю, до друку не допускаються;
  • доповідь не більше 10 хвилин, презентація у PowerPoint 2003.

Тези та реєстраційну форму для участі у конференції потрібно подати у електронному вигляді до 30 березня 2016 рокуза адресою conference_faks@ukr.net

№ п/п

Студент

Керівник

Тема

Напрям

9.

Гаваза Олексій

Балабанова Т.В.

Методика розрахунку характеристик крила літака з врахуванням аеропружності

Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні.

11.

Трунов Віктор

Збруцький О.В.

Підвищення точності мікромеханічного давача кутової швидкості

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

12.

Хотаб Артем

Мелащенко О.М.

Алгоритм робастного позиціонування в супутниковій навігаційній системі

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

13.

Пазинич Дмитро

Іванов С.В.

Підвищення точності волоконно-оптичного гіроскопу з замкнутим контуром керування

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Названі роботи вченою радою факультету 28.12.2015 року рекомендовані для участі у другому турі конкурсу у відповідних базових навчальних закладах України.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17