Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 8 листопада 2017р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Питання семінару

Термін пров.

Доповідачі

1. Стан з забезпеченням навчально-методичною літературою навчального процесу на кафедрі. Задачі по підготовці навчально-методичної літератури на 2014-15 н.р. Затвердження плану видання навчально-методичної літератури у 2014-15 н.р.

2. Досвід та методика організації переддипломної практики магістрів 6-го курсу за спеціальностями „СКЛАіК” та „ЛВ”

Жовтень

2014 р.

1. Бондар Ю.І. – відп., 

Черняк М.Г. 

Борисов В.В.,

 

2. Гавриленко В.В., Сухов В.В – відп.,

1. Обговорення структурно-логічної схеми підготовки бакалаврів за напрямом „Авіа- та ракетобудування” та магістрів і спеціалістів за спеціальністю „ЛВ” (аналіз взаємозв’язку, змісту та послідовності викладання дисциплін згідно навчальних планів).

2. Стан виконання розпорядження зав. кафедрою щодо вдосконалення лабораторної бази кафедри. Задачі по підготовці лабораторної бази на 2014-15 н.р.

 

Листопад 

2014 р.

1. Борисов В.В.– відп., викладачі

2. Бондар Ю.І. – відп.,

Гончар І.М.

1. Обговорення структурно-логічної схеми підготовки бакалаврів за напрямом „ Авіоніка ” та магістрів і спеціалістів за спеціальністю „ СКЛАіК ” (аналіз взаємозв’язку, змісту та послідовності викладання дисциплін згідно навчальних планів).

2. Стан, особливості та методика підготовки іноземних студентів за напрямом „Авіа та ракетобудування”. Аналіз викладання дисциплін за напрямом „Авіа та ракетобудування”: "Конструкція ЛА -1, 2КП"; "Аеродинаміка літака -1, 2, 3КП"

Грудень 

2014 р.

1. Черняк М.Г. – відп., викладачі  

2. Борисов В.В.– відп.

1. Досвід та методика організації переддипломної практики магістрів 6-го курсу за спеціальностями „СКЛАіК” і „ЛВ”. Стан та загальна методика підготовки магістерських дисертацій магістрами 5-го та 6-го курсів виходячи з обов’язкового виконання  нормативних вимог, що до них висуваються. 

2. Обговорення взаємовідвідувань викладачів.

Лютий

2015 р.

1. Лемко О.Л. – відп. 

2. Балабанова Т.В. - відп. 

1. Методика виконання лабораторних робіт за напрямом „Авіа та ракетобудування” та спеціальністю „ЛВ”. На прикладі дисциплін “Конструкція ЛА−1”, “ Аеродинаміка літака-2”, "Міцність та пружність конструкцій ЛА-1,2".

2. Контроль виконання розпорядження зав. кафедрою щодо вдосконалення лабораторної бази кафедри. 

Березень

2015 р.

1. Борисов В.В.– відп., викладачі  

2. Бондар Ю.І. – відп.,

Гончар І.М.

1. Методика виконання лабораторних робіт за напрямом „Авіоніка” та спеціальністю „СКЛАіК”. На прикладі дисциплін “Інформаційно-вимірювальні пристрої-2”, “ Чутливі елементи систем керування літальними апаратами-1,2”, "Системи ЛА-1,2".

2. Досвід та методика організації переддипломної навчально- виробничої та виробничої (переддипломної) практик бакалаврів за напрямами „Авіоніка” і „Авіа та ракетобудування”. Вдосконалення методики виконання ДП бакалаврів.

Квітень

2015 р.

 

 

 

 

1. Черняк М.Г. – відп., викладачі  

2. Нечипоренко О.М., Карнаушенко Р. –відп., викладачі – керівники практик

1. Досвід та методика використання мультимедійної техніки при проведенні лекційних та практичних занять з дисциплін за напрямом „Авіа та ракетобудування”.

 

2. Досвід залучення студентів до участі у розробці лабораторних робіт та вдосконаленні лабораторної бази кафедри у межах їх курсового та дипломного проектування

 

3. Контроль виконання розпорядження зав. кафедрою щодо вдосконалення лабораторної бази кафедри. 

Травень

2015 р.

1. Сухов В.В.– відп.,

викладачі, які використ. мультим. Техніку

Сухов В.В., Гавриленко В.В.,

2. Нечипоренко О.М., Карнаушенко Р. –викладачі – керівн.  ДП

3. Бондар Ю.І. – відп.,

Гончар І.М. 

1. Звіт з навчально-методичної роботи за 2014-15 н.р. Задачі з навчально-методичної роботи на 2015-16 н.р. Обговорення плану підготовки навчально-методичної літератури на 2015-16 н.р.

2. Обговорення взаємовідвідувань викладачів .

Червень

2015 р.

1. Черняк М.Г., 

Борисов В.В.– відп.,

Бондар Ю.І.

 

2. Балабанова Т.В. - відп. 

Методичний семінар проводиться кожну першу середу місяця о 1430 в аудиторії 219-28.

Присутність всіх викладачів та аспірантів обов`язкова!

Відповідальний за методичну роботу М.Г. Черняк 

В середу 19 березня 2014 року в аудиторії 219-28 відбувся науковий семінар кафедри ПСКЛА. В рамках наукового семінару старший викладач Колесніченко В.Б. виступив з доповіддю за матеріалами кандидатської дисертаційної роботи за темою "Дослідження адаптивних властивостей крила ультралайту з тканинною обшивкою". В дискуссіях і обговореннях результатів наукової роботи ст.викладача Колесниченко В.Б. приймали участь проф. Сухов В.В., доц. Прохорчук О.В., доц. Попов В.В., доц. Черняк М.Г., доц. Іванов С.В., доц. Мариношенко О.П., доц. Нечипоренко О.М. та ін.

25 грудня 2013 р. відбувся науковий семінар кафедри, на якому була заслухана стисла доповідь доцента, к.т.н. Черняка М. Г. за матеріалами його докторської дисертації на тему "Розвиток теорії та покращення точності автогенераторних і компенсаційних датчиків первинної інформації навігаційних систем", наковий консультант проф., д.т.н. Збруцький О. В. В процесі оброворення приймали участь проф. д.т.н. Рижков Л. М., проф., д.т.н. Сухов В. В. та ін. ПОпередній захист докторської дисертації доповідачем було заплановано на травень 2014 року.

04.12.2013 р. о 1430 в ауд. 219-28 відбувся методичний семінар кафедри ПСКЛА. Перелік питань, що були розглянуті на семінарі:

  1. Стан підготовки нових лабораторних робіт на авіаційної техніки за напрямом „Авіа- та ракетобудування” та спеціальністю «Літаки та вертольоти». Відповідальні – Борисов В.В.; Гончар І.М., викладачі.
  2. Досвід та методика організації переддипломної практики магістрів 6-го курсу за спеціальностями „СКЛАіК” і „ЛВ”. Відповідальні – Рижков Л.М., Лемко О.Л.
  3. Обговорення взаємовідвідувань викладачів. Відповідальна – Балабанова Т.В.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна, 1 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +38-044-204-8317