Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

 В. о. завідувача кафедри ПСКЛА

В.В. Сухов

 

План методичних семінарів кафедри ПСКЛА

на 2016 - 2017 н.р.

Питання семінару

Термін пров.

Доповідачі

1.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Обговорення та прийняття обов'язкових вимог до методичних вказівок до лабораторних робіт, комп'ютерних практикумів, практичних занять з підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальностями (напрямами) „Авіа- та ракетобудування” та „ Авіоніка ”

Досвід залучення студентів до участі у розробці лабораторних робіт та вдосконаленні лабораторної бази кафедри у межах їх курсового та дипломного проектування

Жовтень 2016 р.

(05.10.16)

Борисов В.В. , Бондаренко О.М. –– відп. (за напрямами)

 

 

 

Черняк М.Г. – відп., викладачі

 

 

1.

Досвід, стан та ефективність наскрізного навчання студентів спеціальності (спеціалізації) "Літаки і вертольоти" сучасній аеродинаміці та динаміці польоту, шляхом послідовного викладання дисциплін "Аерогідромеханіка (4с, 5с)", "Аеродинаміка ЛА (5с, 6с)", "Прикладна та експериментальна аеродинаміка (6с)", " Динаміка польоту ЛА (8с)", " Аеродинамічне проектування ЛА (9с, 10с)" (з обов'язковим попереднім відвідуванням занять відповідальним та провідними викладачами). Міждисциплінарні зв'язки цих дисциплін.

Листопад

2016 р.

(02.11.16)

Борисов В.В. – відп. , викладачі, які викладають відповідні дисципліни

1.

 

 

  

2.

Доповідь ст. викл. Сарибоги Г.В. та дискусія викладачів на тему "English as a Medium of Instruction (EMI).  EMI teaching and lecturer skills. EMI methods for technical subjects (Англійська як засіб навчання ( EMI ) . EMI навчання і навички викладання англійською мовою. EMI методи для технічних дисциплін).  

Обговорення взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

Грудень

2016 р.

(07.12.16)

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

 

 

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

1.

 

 

 

 

 

 

 

  

2.

Досвід, стан та ефективність наскрізного навчання студентів спеціальності (спеціалізації) "СК ЛАіК" сучасному автоматичному керуванню, шляхом послідовного викладання дисциплін " Теорія автоматичного керування (4с, 5с)", "Приводи систем керування (6с, 7с)", "Основи будови систем керування ЛА (7с, 8с)", "Спеціальні розділи сучасної ТАК (9с, 10с, 11с)", "Системи керування ЛА (9с, 10с, 11с)" (з обов'язковим попереднім відвідуванням занять відповідальним та провідними викладачами). Міждисциплінарні зв'язки цих дисциплін.

Обговорення взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

Лютий

2017 р.

(01.02.17)

Бондаренко О.М. – відп. , викладачі, які викладають відповідні дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

1.

 

 

 

 

 

2.

Досвід керівництва та методика підготовки магістерських дисертацій магістрами 5-го та 6-го курсів викладачами Черняком М.Г., Прохорчуком О.В. (СК ЛАіК), Суховим В.В., Вірченком Г.А. (ЛВ), виходячи з обов’язкового виконання  нормативних вимог, що до них висуваються.

Обговорення проектів нових навчальних та робочих навчальних планів бакалаврів та магістрів (спеціалістів) на 2017-18н.р. за спеціальностями "Авіоніка" та " Авіаційна та ракетно-космічна техніка" (зі спеціалізаціями).

Березень

2017 р.

(01.03.16)

Прохорчук О.В.

– відп., викладачі

 

 

 

 

Борисов В.В. ,

Бондаренко О.М. – відп. (за напрямами), викладачі

1.

 

 

 

 

 

  

2.

Досвід та методика проведення реальних лабораторних робіт (на об'єктах авіаційної техніки та обладнанні) при підготовці магістрів (спеціалістів) за спеціальністю (спеціалізацією) "Літаки і вертольоти" з дисциплін " Новітні технології в авіації і космонавтиці", "Проектування систем ЛА", "Автоматизація проектування ЛА" (з обов'язковим попереднім відвідуванням лабораторних занять відповідальним та провідними викладачами).

Обговорення взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

Квітень

2017 р.

(05.04.16)

 

 

 

 

Борисов В.В. – відп.,

викладачі, які викладають відповідні дисципліни

 

 

 

 

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Досвід та методика проведення реальних лабораторних робіт (на об'єктах авіаційної техніки та обладнанні) при підготовці магістрів (спеціалістів) за спеціалізацією "СК ЛАіК" з дисциплін "Системи керування ЛА", "Сучасні методи та засоби стабілізації, орієнтації, навігації і наведення РО", "Математичне забезпечення ПНК" (з обов'язковим попереднім відвідуванням лабораторних занять відповідальним та провідними викладачами).

Обговорення взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

Травень

2017 р.

(03.05.16)

Бондаренко О.М. – відп.,

викладачі, які викладають відповідні дисципліни

 

 

 

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

1.

 

 

 

2.

Доповідь ст. викл. Сарибоги Г.В. та дискусія викладачів на тему " Creating an Interactive Learning Community (Створення інтерактивного навчального співтовариства).

 Обговорення взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

Червень

2017 р.

(07.06.16)

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

 

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі 


Методичний семінар проводиться кожну першу середу місяця о 14:30 в аудиторії 219-28.

Присутність всіх викладачів та аспірантів обов`язкова!

 Відповідальний за проведення метод. семінарів М.Г. Черняк

ПЛАН

НАУКОВИХ СЕМІНАРІВ

на 2016-2017 навчальний рік

Тема

Час

проведення

Доповідач

1.

1.1. Доповідь за напрямом наукових досліджень.

1.2. Доповідь за напрямом наукових досліджень.

21.09.2016р.

Ac. Масько О.М.

Доц. Бондаренко О.М.

2.

Доповіді аспірантів та здобувачів про хід виконання дисертаційних робіт.

19.10.2016р.

Аспіранти, здобувачі

 

3.

Доповідь за матеріалами кандидатської

дисертаційної роботи (попередній захист).

16.11.2016р.

Ст.викл. Борисов В.В.

4.

Доповідь за матеріалами кандидатської

дисертаційної роботи (попередній захист).

21.12.2016р.

Ст.викл. Г.В. Сарибога

 

5.

Науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки», доповіді спеціалістів (студентів 6-го курсу, поперед. захист).

18.01.2017р.

Студенти 6-го курсу, спеціалісти 

6.

Доповідь за матеріалами докторської

дисертаційної роботи (попередній захист).

15.02.2017р.

Доц. Черняк М.Г.

 

7.

Міжнародна конференція студентів та молодих вчених «Intelligence, Integration, Reliability».

13-15.03.2017р.

Викладачі, співробітники, аспіранти, студенти.

8

Міжнародна науково-технічна конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки».

18-20.04.2017р.

 

Викладачі, співробітники, аспіранти, студенти.

9

Доповіді аспірантів та здобувачів про хід виконання дисертаційних робіт.

17.05.2017р.

Аспіранти, здобувачі.

10

10.1. Науково-технічна конференція до Дня науки.

10.2. Доповіді магістрів 6-го курсу (попередній захист).

5-7.06.2017р.

 

Викладачі, аспіранти, студенти

Магістри 6-го курсу

Затверджено на засіданні кафедри ПСКЛА

08 червня 2016 р., протокол №11

В.о. завідувача кафедри В.В. Сухов

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи О.В. Прохорчук

“Затверджую”

В. о. завідувача кафедри ПСКЛА

В.Г. Лукомський

п/п

Питання семінару

Термін пров.

Доповідачі

1.

Стан з забезпеченням навчально-методичною літературою навчального процесу на кафедрі. Задачі по підготовці навчально-методичної літератури на 2015-16 н.р. Затвердження плану видання навчально-методичної літератури у 2015-16 н.р.

Жовтень 2015 р.

Борисов В.В. – відп.,

Бондаренко О.М.

Борисов В.В.

2.

 

Стан виконання розпорядження зав. кафедрою щодо  вдосконалення лабораторної бази кафедри. Задачі по підготовці лабораторної бази на 2014-15 н.р.

Борисов В.В.– відп., викладачі

3.

Досвід та методика організації переддипломної практики магістрів 6-го курсу за спеціальностями „СКЛАіК” та „ЛВ”.

Гавриленко В.В., Сухов В.В. – відп.

1.

 

Обговорення структурно-логічної схеми підготовки бакалаврів та магістрів за новою спеціальністю „Авіа- та ракетобудування”. Аналіз:

- кваліфікаційних вимог до фахівців відповідно до розробленого проекту нової освітньо-кваліфікаційної характеристики;

- взаємозв’язку, змісту та послідовності викладання дисциплін згідно навчальних планів відповідно до розробленого проекту нової освітньої програми).

Листопад

2015 р.

Борисов В.В.– відп., викладачі

 

1.

 

Обговорення структурно-логічної схеми підготовки бакалаврів та магістрів за новою спеціальністю „ Авіоніка ”. Аналіз:

- кваліфікаційних вимог до фахівців відповідно до розробленого проекту нової освітньо-кваліфікаційної характеристики;

- взаємозв’язку, змісту та послідовності викладання дисциплін згідно навчальних планів відповідно до розробленого проекту нової освітньої програми).

Грудень

2015 р.

Бондаренко О.М. – відп., викладачі

1.

 

 

 

 

 

 

2.

Обговорення проектів нових навчальних планів (НПл) підготовки структурно-логічної схеми підготовки бакалаврів та магістрів за новими спеціальністями „ Авіоніка ” та „Авіа- та ракетобудування”. Обговорення завдань з підготовки нових (вдосконалення) дисциплін відповідно нових НПл.

Досвід та методика організації переддипломної практики магістрів 6-го курсу за спеціальностями „СКЛАіК” і „ЛВ”. Стан та загальна методика підготовки магістерських дисертацій магістрами 5-го та 6-го курсів виходячи з обов’язкового виконання  нормативних вимог, що до них висуваються.

Обговорення взаємовідвідувань викладачів

Лютий

2016 р.

Борисов В.В.,

Бондаренко О.М. – відп., викладачі

Прохорчук О.В., Сухов В.В., Кривохатько І., Нечипоренко О.М.  -відп.

1.

 

 

2.

Стан підготовки нових  лабораторних робіт новими спеціальностями „Авіа та ракетобудування” та „ Авіоніка ” відповідно до плану підготовки ЛР на 2015-16 н.р.

Стан виконання плану підготовці навчально-методичної літератури на 2015-16 н.р.

Березень

2016 р.

Борисов В.В. ,

Бондаренко О.М. – відп. , викладачі

Борисов В.В. – відп., викладачі

1.

 

 

 

2.

Досвід залучення студентів до участі у розробці лабораторних робіт та вдосконаленні лабораторної бази кафедри у межах їх курсового та дипломного проектування

Досвід та методика організації переддипломної навчально- виробничої та виробничої (переддипломної) практик бакалаврів за напрямами „Авіоніка” і „Авіа та ракетобудування”. Вдосконалення методики виконання ДП бакалаврів.

Квітень

2016 р.

 

 

 

 

Черняк М.Г. – відп., викладачі

Нечипоренко О.М., Карнаушенко Р. –відп., викладачі – керівники практик

1.

 

 

2.

Досвід та методика використання мультимедійної техніки при проведенні лекційних та практичних занять з дисциплін за напрямом „Авіа та ракетобудування” та „Авіоніка”.

Обговорення взаємовідвідувань викладачів

Травень

2016 р.

 

Сухов В.В. – відп., викладачі, які використ. мультим. техніку

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

1

 

2.

Звіт з навчально-методичної роботи за 2015-16 н.р. Задачі з навчально-методичної роботи на 2016-17 н.р. Обговорення плану підготовки навчально-методичної літератури на 2016-17 н.р. Обговорення взаємовідвідувань викладачів

Червень

2016 р.

Бондаренко О.М., Борисов В.В. – відп.,

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

Методичний семінар проводиться кожну першу середу місяця о 14-30 в аудиторії 219-28.

Присутність всіх викладачів та аспірантів обов`язкова!

 Відповідальний за методичну роботу М.Г. Черняк

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17