Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 8 листопада 2017р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Науковому семінарі кафедри ПСКЛА асистент Бурнашев Віталій Віталійович представив матеріали своєї дисертації на здобуття наукового ступеню "кандидат технічних наук". Доповідь здобувача отримала схвальні і позитивні оцінки: свої побажання і зауваження висказали проф. Сухов В.В., проф. Рижков Л.М., доцент Черняк М. Г. та інші. Висловив свою наукову точку зору на новизну і здобутки дисертаційної роботи науковий керівник дисертації проф. Збруцький О.В.  

16 травня на науковому семінарі кафедри доцент, к.т.н. Апостолюк Владислав Олександрович доповідав про тематику і план виконання його докторської дисертації. Тему і план наукової роботи Апостолюка В.О. затверджено.

Apostolyuk-doktor1

19 квітня 2012 р. відбулося вручення диплому "Почесний доктор ФАКС НТУУ "КПІ" професору Технічного університету м. Мюнхен, космонавту Федеративної республіки Німеччина Ульриху Вальтеру, який потім прочитав присутнім науково-популярну лекцію про перспективи розвитку релятивістської теорії Енштейна.

Черговий науковий семінар кафедри ПСКЛА відбувся в понеділок, 16 січня 2012 р. в 12-00 в ауд. 219-28. На семінарі був заслуханий доклад асистента Бондаря Ю.І. за матеріалами його кандидатської дисертації.

IMAG0495

Виступ Юрія Івановича Бондаря

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна, 1 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +38-044-204-8317