Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Інтенсифікація наукових досліджень – один з пріоритетних напрямів діяльності вищої школи. Вирішення цієї надзвичайно важливої та складної задачі має кілька етапів, де одним з перших є реформування навчальних планів у відповідності до сучасних вимог науки та техніки. На факультеті авіаційних та космічних систем за останні роки проведена суттєва модернізація навчального процесу саме з метою підвищення ефективності наукової роботи. Цьому в значній мірі сприяв проект CRIST “Реформування освітніх програм в галузі космічних технологій в Казахстані, Росії, Україні”, який виконувався за програмою ТЕМПУС.

Сторінка 4 із 4

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17