Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Анотація на магістерську дисертацію студента Волинця

План роботи на перший рік навчання

п/п

Назви навчальних дисциплін та робіт

Кількість кред. ECTS

Форма звітності

Відмітка наук. керівн.

І семестр

1

Дисципліни згідно робочого навчального плану

 

 

 

 

2

Інформаційний пошук за темою магістерської дисертації

 

звіт

 

3

Аналітичний огляд літератури стосовно фізичних процесів відривного обтікання, проблем безпеки польоту на закритичних кутах атаки та конструктивних рішень даних проблем.

 

матеріали до 1-го розділу МД

 

ІІ семестр

1

Дисципліни згідно робочого навчального плану

 

 

 

2

Продовження аналітичного огляду літератури стосовно фізичних процесів відривного обтікання, проблем безпеки польоту на закритичних кутах атаки.

 

матеріали до 1-го розділу МД

 

3

Обґрунтування застосування методу обчислюваної аеродинаміки, створення розрахункових моделей.

 

матеріали до 2-го розділу МД

 

План роботи на другий рік навчання

п/п

Назви навчальних дисциплін та робіт

Кількість кред. ECTS

Форма звітності

Відмітка наук. керівн.

ІІІ семестр

1

Дисципліни згідно робочого навчального плану

 

 

 

2

Продовження створення розрахункових моделей.

 

матеріали до 2-го розділу МД

 

3

Аналіз результатів математичного моделювання обтікання крила БПЛА з конструктивними засобами покращення стійкості.

 

матеріали до 3-го розділу МД

 

4

Підготовка до публікації статті у фаховому виданні

 

Матеріал статті

 

ІV семестр

1

Методичні рекомендації щодо покращення стійкості та керованості.

 

матеріали до 4-го розділу МД

 

2

Доповідь на науково-технічній конференції з публікацією тез.

 

Доповідь, тези статті

 

3

Оформлення пояснювальної записки (ПЗ)

 

ПЗ

 

4

Оформлення графічного матеріалу

 

плакати

 

5

Захист магістерської дисертації

 

доповідь

 

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17