Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Анотація на магістерську дисертацію студента Жданова

План роботи на перший рік навчання

п/п

Назви навчальних дисциплін та робіт

Кількість кред. ECTS

Форма звітності

Відмітка наук. керівн.

І семестр

1

Дисципліни згідно робочого навчального плану.

 

 

 

2

Аналіз стану питання, вибір напрямку дослідження і постановка  наукової задачі.

 

звіт

 

3

Огляд існуючих аналогів та літератури по даній тематиці.

 

звіт

 

4

Вплив деформації крила на його аеродинамічні характеристики.

 

звіт

 

ІІ семестр

1

Дисципліни згідно робочого навчального плану.

 

 

 

2

Аналіз ефективності аеродинамічних профілів для реалізації ефекту адаптивності.

 

звіт

 

3

Аналіз впливу форми крила в плані на аеродинамічні характеристики.

 

звіт

 

4

Обґрунтування вибору методу обчислювальної аеродинаміки.

 

звіт

 

План роботи на другий рік навчання

п/п

Назви навчальних дисциплін та робіт

Кількість кред. ECTS

Форма звітності

Відмітка наук. керівн.

ІІІ семестр

1

Дисципліни згідно робочого навчального плану

 

 

 

2

Створення розрахункових моделей.

 

звіт

 

3

Аналіз результатів розрахунку.

 

звіт

 

4

Визначення оптимальної компоновки.

 

звіт

 

5

Підготовка статті у фаховому виданні.

 

Рукопис статті

 

ІV семестр

1

Проектування та виготовлення дослідної літаючої моделі. Проведення випробувань, аналіз результатів.

 

звіт

 

2

Розробка методичних рекомендацій щодо реалізації адаптивного крила.

 

звіт

 

2

Оформлення пояснювальної записки

 

звіт

 

3

Оформлення графічного матеріалу

 

звіт

 

4

Захист магістерської дисертації

 

доповідь

 

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17