Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Анотація на магістерську дисертацію студента Афанасьєва

План роботи на перший рік навчання

п/п

Назви навчальних дисциплін та робіт

Кількість кред. ECTS

Форма звітності

Відмітка наук. керівн.

І семестр

1

Дисципліни згідно робочого навчального плану.

 

 

 

2

Аналіз стану питання, вибір напрямку дослідження і постановка  наукової задачі.

 

 

 

3

Огляд існуючої літератури по даній тематиці.

 

звіт

 

4

Визначення основних конструкційно-технологічних параметрів крила та розробка вимог до її параметричної моделі.

 

звіт

 

ІІ семестр

1

Дисципліни згідно робочого навчального плану.

 

 

 

2

Розробка методики створення параметричної моделі крила літака.

 

звіт

 

План роботи на другий рік навчання

п/п

Назви навчальних дисциплін та робіт

Кількість кред. ECTS

Форма звітності

Відмітка наук. керівн.

ІІІ семестр

1

Дисципліни згідно робочого навчального плану.

 

 

 

2

Параметричне проектування основних частин крила.

 

звіт

 

3

Підготовка статті у фаховому виданні.

 

Рукопис статті

 

ІV семестр

1

Проектування параметричної моделі крила регіонально літака оптимізаційним методом.

 

звіт

 

2

Висновки по роботі.

 

звіт

 

3

Оформлення пояснювальної записки.

 

звіт

 

4

Оформлення графічного матеріалу.

 

звіт

 

5

Захист магістерської дисертації.

 

доповідь

  

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17