Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Анотація на магістерську дисертацію студента Гавази

План роботи на перший рік навчання

п/п

Назви навчальних дисциплін та робіт

Кількість кред. ECTS

Форма звітності

Відмітка наук. керівн.

І семестр

1

Дисципліни згідно Робочого навчального плану спеціальності

 

 

 

2

Інформаційний пошук за темою магістерської дисертації

 

звіт

 

3

Аналітичний огляд літератури з існуючих методик розрахунку пружних характеристик крила транспортного літака, постановка задач досліджень

 

матеріали до 1-го розділу МД

 

4

Провести аналіз пружної моделі крила літака з відомими пружними

характеристиками

 

матеріали до 2-го розділу МД

 

ІІ семестр

1

Дисципліни згідно Робочого навчального плану спеціальності

 

 

 

2

Визначити жорсткісні характеристики  основних елементів конструкції

фрагмента крила за допомогою пакета скінченно-елементного аналізу та аналітично

 

матеріали до 3-го розділу МД

 

3

Розробка методики визначення жорсткісних характеристик спрощеної пружної моделі крила літака методом вузлової конденсації, складання розрахункової схеми.

 

матеріали до 4-го розділу МД

 

4

Підготовка доповіді на конференцію

 

доповідь

 

План роботи на другий рік навчання

п/п

Назви навчальних дисциплін та робіт

Кількість кред. ECTS

Форма звітності

Відмітка наук. керівн.

ІІІ семестр

1

Дисципліни згідно Робочого навчального плану спеціальності

 

 

 

2

Розробка методики визначення жорсткісних характеристик спрощеної пружної моделі крила літака методом вузлової конденсації, визначення переміщень пружної осі крила при аеродинамічних навантаженнях.

 

матеріали до 4-го розділу МД

 

3

Порівняння  результатів визначення жорсткісних характеристик спрощеної пружної моделі крила літака та визначення переміщень пружної осі крила при аеродинамічних навантаженнях методом вузлової конденсації та класичними методами.

 

матеріали до 5-го розділу МД

 

ІV семестр

1

Публікація статті у фаховому виданні

 

стаття

 

2

Підготовка доповіді на конференцію

 

доповідь

 

3

Продовження порівняння  результатів визначення жорсткісних характеристик спрощеної пружної моделі крила літака та визначення переміщень пружної осі крила при аеродинамічних навантаженнях методом вузлової конденсації та класичними методами.

 

матеріали до 5-го розділу МД

 

4

Проробка питання застосування розроблених методик до вирішення інших задач, пов’язаних із пружними характеристиками крила.

 

матеріали до 6-го розділу МД

 

5

Оформлення пояснювальної записки (ПЗ)

 

ПЗ

 

6

Оформлення графічного матеріалу

 

плакати

 

7

Захист магістерської дисертації

 

доповідь

 

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17