Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Теми дисертаційних робіт магістрів другого року навчання (Літаки і вертольоти), 2015-16 н.р.

Навчальна група ВЛ-42м

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Тема магістерської дисертації

Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника магістерської дисертації

1

Афанасьєв Дмитро Володимирович

Параметрична модель крила регіонального літака

професор, д.т.н. Вірченко Г.А.

2

Волинець Олексій Анатолійович

Забезпечення стійкості та керованості літака на критичних кутах атаки

доцент, к.т.н. Зінченко Д.М.

3

Гаваза Олег Юрійович

Методика розрахунку характеристик крила літака із врахуванням аеропружності

доцент, к.т.н.  Балабанова Т.В.

4

Жданов Дмитро Ігорович

Аеродинаічна модель адаптивного крила літака

доцент, к.т.н. Зінченко Д.М.

5

Зоренко Андрій Ігорович

Комп'ютерне моделювання конструкції планера літака

професор, д.т.н. Вірченко Г.А.

6

Іголкін Дмитро Сергійович

Вибір параметрів електричної силової установки безпілотного літального апарату

професор, д.т.н. Сухов В.В.

7

Терещук Артем Володимирович

Модифікація теоретичного контуру крила транспортного  літака

доцент, к.т.н. Зінченко Д.М.

8

Чмих Володимир Олександрович

Екраноплан зі струменевою механізацією

професор, д.т.н. Шквар Є.О.

9

Колбекир Джем

Методика аеродинамічного проектування портативного безпілотного літального апарату

доцент, к.т.н. Зінченко Д.М. 

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17