Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 14 лютого 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Підготовка студентів на кафедрі ПСКЛА ФАКС здійснюється за кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр.

Зав. кафедри ПСКЛА - декан факультету, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державних премій СРСР та України, Заслужений діяч науки і техніки України О. В. Збруцький (тел. +38-044-406-83-14).

    Кафедра у 2009-2011 роках у складі факультету ФАКС брала участь в міжнародному проекті CRIST - «Реформування навчальних планів в галузі космічних технологій в Казахстані, Росії, Україні», який виконувався за програмою Євросоюзу TEMPUS-IV.

      З 2012 року кафедра ПСКЛА бере участь у проекті EWENT програми ERASMUS MUNDUS.

      На кафедрі створені та працюють:

- лабораторія геоінформаційних технологій компанії  Джепссен  корпорації Боїнг;

- лабораторія супутникобудування та станція зв’язку з мікросупутниками;

- комп’ютерний клас з ліцензійним програмним забезпеченням для проектування радіоелектронних схем, систем автоматики та 3-D моделювання;

- українське представництво організації академічних обмінів студентів IAESTE;

- локальна група Європейської ради студентів технічних університетів BEST-KYIV.

З 2008 року на кафедрі щорічно проходять стажування спеціалісти Першого авіаційного конструкторського інституту AVIС (м. Сіань, Китайська Народна Республіка).

Публікації науковців кафедри ПСКЛА у міжнародних виданнях у 2012 році:

  1. Alexander S. Apostolyuk, Vladimir B. Larin. Modification of Prony's Method in the Problem of Determining the Parameters of Sinusoids DOI: 10.1615 / JAutomatInfScien.v44.i9.40 pages 43-50.
  2. A. Zbrutsky, V. Kanchenko, R. Karnaushenko, A. Marinoshenko, N. Chepur. INVESTIGATION THE SENSOR UNIT CHARACTERISTICS OF HORIZON STABILIZATION SYSTEM PA-2  AVIATION. Vollume 16, Num 1, Murch 2012, 10-15 pp.
  3. Chernyak N.G., Likholit N.I., Shostak A.M., Yur’yev Yu.Yu., Nikonov I.V. Accelerometers for strapdown inertial navigation systems// Сборник материалов IXX Санкт-Петербургской межд. конф. по интегрированным. навигационным системам. – С-Пб.: ЦНИИ "Электроприбор", 2012 – С.85-87.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна, 1 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +38-044-204-8317