Оголошення
 • Наступне засідання кафедри СКЛА відбудеться 14 листопада 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.


  Увага! Змінено адресу сайту на нову skla.kpi.ua

ПРОТОКОЛ  №1 засідання кафедри

СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  30.06.18

Список присутніх додається

Всього науково-педагогічних  працівників кафедри 22

Присутні на засіданні кафедри 19

 

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

 1. Про 120-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського. Про підготовку кафедри до нового навчального року.
 2. Готовність лабораторій до нового навчального року, ремонт лабораторій.
 3. Пропозиції по підготовці наукової акредитації кафедри.
 4. Про стан підготовки стартап проекту «Sikorsky Challenge».
 5. Вступ в аспірантуру.
 6. Участь студентів нашої кафедри у фестивалі інноваційних проектів «Sikorsky Challenge».

ПРОТОКОЛ  № 10/2

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  23.05.18

Список присутніх  додається

Всього науково-педагогічних  працівників кафедри   26

Присутні на засіданні кафедри 20

 

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

 1. Розгляд матеріалів Лемко О.Л. на заміщення посади професора.
 2. Розгляд матеріалів Бондаренка О.М., Черняка М.Г., Ільчишиної Д.І., Сердюка А.А. на заміщення посад доцентів;
 3. Розгляд матеріалів Борисова В.В., Бондаря Ю.І., Іванової О.М. Камеліна А.Б. на заміщення посад старших викладачів.
 4. Розгляд кандидатури доц. Бурнашева В.В. щодо доцільності присвоєння йому вченого звання доцента. Звіт про педагогічну діяльність і обговорення відкритої лекції доц. Бурнашева В.В.

ПРОТОКОЛ № 10/2

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  16.05.18

Список присутніх додається

 

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

 1. Затвердження навчальних програм дисциплін на 2018-2019 навчальний рік.
 2. Результати II атестації.
 3. Затвердження ДЕК магістрів та графіка роботи ДЕК магістрів.
 4. Затвердження екзаменаційних білетів, критеріїв оцінки знань та матеріалів, якими дозволяється користуватись на екзаменах.

 ПРОТОКОЛ № 10/1

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 11.05.18

 

Список присутніх додається

 

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

 1. Про реорганізацію кафедри приладів і систем керування літальними апаратами

 

Доповідач: в.о.завкафедри  Сухов В.В.

 

Ухвалили:

Викладачів і співробітників кафедр поділити згідно їх спеціалізації на дві кафедри за спеціальностями «Авіоніка» та «Авіаційна і космічна техніка», беручи до уваги обсяг їх педагогічного навантаження на кожній з спеціальностей.

Результати обговорення майбутніх назв кафедр серед викладачів.

 1. Спеціальність "Авіаційна та ракетна техніка" - була запропонована тільки одна назва "Авіа- та ракетобудування", підтримана викладачами.
 2. Спеціальність "Авіоніка" - було запропоновано наступні назви:

   а) Космічного та авіаційного приладобудування

   б) Приладів та систем керування літальними апаратами (стара назва, з точки зору широкої популярності і відОмості цієї назви).

   в) Систем керування літальними апаратами (з точки зору відмінності від назви кафедри приладобудування приладобудівного факультету)

   г) Приладів та систем керування літальнИХ апаратІВ (запропоновано змінити закінчення двох останніх слів).

Найбільшу підтримку мала стара назва кафедри (б).

 

Завідуючий кафедрою ПСКЛА

д.т.н., професор В.В. Сухов 

Вчений секретар О.М. Нечипоренко

Сторінка 1 із 8

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17