Оголошення

 • 12 квітня 2018 року в КПІ ім. І. Сікорського планується проведення змагань з управління мультироторними безпілотними літальними апаратами. Бажаючих взяти участь просимо звертатися по телефону 0674459930 або писати на електронну пошту vvvburnashev@gmail.com.

  Дата проведення може бути змінена

Останні публікації

Молодший спеціаліст

Вступники, які мають кваліфікацію «Молодший спеціаліст» мають можливість навчатись на всіх спеціальностях факультета авіаційних і космічних систем  «КПІ ім. Ігоря Сікорського» за скороченим терміном – 2 роки та 10 місяців, як на денній так і заочній формі навчання за держбюджетом або за кошти фізичних або юридичних осіб.  Вартість навчання встановлена Правилами прийому до НТУУ «КПІ» (http://kpi.ua/contract ).

Вступники з кваліфікацією «Молодший спеціаліст», які подають документи на споріднений напрям підготовки (http://kpi.ua/family-specialities ), проходять вступний іспит за програмами ЗНО 2017 року (або надають відповідні сертифікати ЗНО).

Зазначимо, що особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в переліку спеціальностей (додаток 4 до Умов прийому: http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/12/umovy-dodatok-4.pdf ).

На кафедрі ПСКЛА факультету за напрямом «Авіа та ракетобудування (6.051101)» вже на трьох курсах успішно навчаються випускники Київського авіаційного технікуму (http://www.kiat.org.ua/ ), які одержали спеціальність «Виробництво авіаційних літальних апаратів (5.05110101)».

Подання документів з 12.07.2017 до 24.07.2017 до 18-00 у приміщенні Приймальної (відбіркової) комісії. Вступні випробування проводяться за програмами ЗНО 2017 року (можлива участь у конкурсі з кількістю балів ЗНО 2016 та 2017 року) в «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Документи подаються в кім. 157-а корпус 16 (Приймальна комісія «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Київ, вул. Політехнічна).

Перелік документів ( http://kpi.ua/rule#_Toc437945555 ):

 • документ, що посвідчує особу,
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання – при наявності;

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ,  і копію додатка до нього;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (при наявності);
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією «КПІ ім. Ігоря Сікорського» або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

Вступні іспити проводяться з 25.07 по 31.07 згідно розкладу, наданому Приймальною комісією.

Місце проведення вказується напередодні іспиту.

Факультет проводить консультації перед іспитом.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення відбувається не пізніше 12 години 01 серпня.

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12 години 05 серпня.

 Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 17 години 21 серпня.

Терміни зарахування вступників: за державним замовленням - не пізніше 07 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 23 серпня.

 

Правила прийому до «КПІ ім. Ігоря Сікорського» у 2017 році та Витяг з Положення про прийом на навчання з кваліфікацією Молодший спеціаліст тут: http://kpi.ua/rule , http://kpi.ua/rule-magister, http://pk.kpi.ua/entry-1-course/.

Тел. гарячої лінії приймальної комісії факультету авіаційних і космічних систем: 095-435-53-50.

Адреса електронної скриньки: abitfaks@ukr.net, faks@kpi.ua.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна, 1 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +38-044-204-8317