Оголошення

 • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 23 травня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Вступ на освітньо-професійну програму підготовки магістра

Абітурієнти, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, можуть продовжити навчання на факультеті авіаційних та космічних систем за кошти держбюджету за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за спеціальностями:

Код та назва спеціальності

Кафедра

Спеціалізація

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Ліцензовані обсяги

Магістр

денна

заочна

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

 Приладів та систем керування літальними апаратами

Літаки і вертольоти

20

10

173 Авіоніка

 Приладів та систем керування літальними апаратами

Системи керування літальними апаратами та комплексами

 30

У 2017 році абітурієнти, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за напрямами підготовки (спеціальностями)

Напрям підготовки

Шифр

Авіа- та ракетобудування

6.051101

Авіоніка

6.051103

для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра складають іспит з іноземної мови та комплексне фахове вступне випробування. Абітурієнти, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за іншими напрямами підготовки, окрім названих іспитів, складають додаткове вступне випробування.

Термін навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнем магістра – 1,4 роки (освітньо-професійна програма підготовки) або 1,9 роки (освітньо-наукова програма підготовки).

Правила прийому та перелік документів – на сайті «КПІ ім. Ігоря Сікорського»: http://pk.kpi.ua/entry-5-course/.

Абітурієнти, які у поточному році навчаються в НТУУ КПІ, подають документи до атестаційних комісій відповідних кафедр факультету.

Абітурієнти, які у поточному році не є студентами НТУУ КПІ, подають документи до приймальної комісії факультету (корпус 16, кім.157-а) згідно розкладу роботи.

Терміни вступної кампанії:

 • прийом документів (подання заяв): з 03.07 до 07.07 та з 24.07 до 04.08 поточного року;
 • вступні випробування  (фахові, з іноземної мови та додаткові): з 08.07 до 15.07 або з 05.08 до 11.08 поточного року згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії
 • результати конкурсних заходів атестаційні комісії оголошують у наступний день після проведення відповідних випробувань
 • атестаційні комісії визначають і оголошують інтегральні рейтинги вступників до 14 години 12.08 поточного року;
 • термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше 12 години 14.08 поточного року;
 • зарахування на навчання за підсумками конкурсного відбору проводиться до 19.08 (за державним замовленням) та до 22.08 (за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб).

Випускники НТУУ «КПІ» поточного року у терміни, визначені для подання документів, особисто подають до атестаційної комісії відповідного факультету/інституту заяву на ім’я ректора НТУУ “КПІ” в паперовій формі, у якій вказують спеціальність (спеціальзацію) та форму навчання. При цьому вступник пред’являє оригінали та додає до заяви копії документів, які підтверджують творчі фахові досягнення (статті, патенти тощо), а також інші документи, встановлені Приймальною комісією університету:

 • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (спеціаліста) в НТУУ «КПІ» в попередні роки або в іншому вищому навчальному закладі у терміни, визначені для подання документів,  особисто подають до відбіркової комісії відповідного факультету/інституту заяву в паперовій формі та документи у відповідності до розділу 5 Правил прийому до НТУУ «КПІ»:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
  • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

Крім того, за умови наявності, до заяви вступник додає оригінали (або копії) документів, які підтверджують творчі фахові досягнення (статті, патенти тощо).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Контакти: 095-435-53-50, 044-204-83-15, Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 28, кім.206-2.

Відбіркова комісія ФАКС: (під час прийому документів): Київ, пр. Перемоги, 37, корп.16, кім.157-А. 095-435-53-50

Програма випробування з іноземної мови:  http://kamts2.kpi.ua/node/620

Програми фахових випробувань на відповідні спеціальності можна скачати тут:

Вкладення:
ФайлОпис
Скачати цей файл (Авіоніка-Програма Додаткового випробування 5 курс 2018 MMI.pdf)Авіоніка-Програма Додаткового випробування 5 курс 2018 MMI.pdfПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 173 Авіоніка 2018
Скачати цей файл (Авіоніка-Програма Комплексного фахового випробування 5 курс 2018 MMI.pdf)Авіоніка-Програма Комплексного фахового випробування 5 курс 2018 MMI.pdfПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 173 Авіоніка 2018
Скачати цей файл (Додаткова_Прог_вступ_в_МАГ_ЛВ-2018.doc)Додаткова_Прог_вступ_в_МАГ_ЛВ-2018.docПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 2018
Скачати цей файл (Прог_вступ_в_МАГ_ЛВ_2018.doc)Прог_вступ_в_МАГ_ЛВ_2018.docПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 2018

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17