Оголошення

 • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Викладачі


Доцент

Зображення контакту
E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація


Кандидат технічних наук, доцент

Викладає:

 • В НТУУ "КПІ":
  1. "Основи надійності літальних апаратів".
  2. "Конструювання приладів точної механіки".
  3. "Випробування технічних систем".
  4. "Теорія автоматичного керування".
 • В Академії муніципального управління:
  1. "Основи надійності і діагностування".
  2. "Комп'ютерні технології діловодства".
  3. "Теорія автоматичного керування".

Список основних науково-методичних публікацій:

 1. Полишко С. П., Трубенок А. Д., Нечипоренко Е. Н. Организация разработки средств измерений. – Киев: Общество “Знание” УССР. Приборостроение. – 1980. – 28 с.
 2. Островой Ю. Д., Гаврилова О. В., Нечипоренко Е. Н. Методические указания по проведению практических занятий по курсу “Детали приборов” для студентов специальности 0531 “Приборы точной механики”, КПИ, - К., 1980. – 47 с.
 3. Нечипоренко Е. Н. О возможности создания высокоточных автоматических задатчиков давления с частотным методом измерения // Вест. Киев. Политехн. Ин-та. Приборостроение. – 1982. – Вып. 12. – С. 63-65.
 4. Трубенок А. Д., Нечипоренко Е. Н., Скворцов Е. К. Формирование функции давления в автоматических задатчиках давления // Вест. Киев. Политехн. Ин-та. Приборостроение. – 1982. – Вып. 12. – С. 65-69.
 5. Трубенок А. Д., Нечипоренко Е. Н. Автоматизация контроля средств измерения давления газа // Материалы конференции САКОМ, НРБ. София: Б.н., 1982. – 6 с.
 6. Нечипоренко Е. Н., Мирянина Л. Г. Особенности применения микроЭВМ в частотных автоматических задатчиках давления // Вест. Киев. Политехн. Ин-та. Приборостроение. – 1984. – Вып. 14. – С. 40-42.
 7. Нечипоренко Е. Н. Метод эквивалентного пневмосопротивления для исследования задатчика давления воздуха / Киев. Политехн. Ин-т. Деп. В ЦНИИ “Румб” 25.06.87, № ДР-762, – Л., 1987.
 8. Нечипоренко Е. Н. Метод оптимизации переходного процесса в АЗД с дискретным авторегулированием // Вест. Киев. Политехн. Ин-та. Приборостроение. – 1988. – Вып. 18. – С. 39-42.
 9. Полишко С. П., Нечипоренко Е. Н., Дубинец В. И. Частотный автоматический задатчик давления // Минвуз УССР, – К., 1988. – 4 c.
 10. Нечипоренко Е. Н. Математическая модель цифрового преобразователя в частотном автоматическом задатчике давления // Вест. Киев. Политехн. Ин-та. Приборостроение. – 1989. – Вып. 19. – С. 3-7.
 11. “Программный задатчик давления”, Нечипоренко О. М., Полішко С. П. Авторське свідоцтво СРСР № 1546941 від 1 лютого 1988 р., зареєстровано в Держреєстрі винаходів СРСР 01.10.89 р.
 12. Нечипоренко Е. Н., Полишко С. П. Cоздание высокоточных и быстродействующих задатчиков давления газа // Измерительная техника, № 8. – 1989. – C.32-34.
 13. Нечипоренко Е. Н. Математическая модель цифрового преобразователя в частотном автоматическом задатчике давления // Вест. Киев. Политехн. Ин-та. Приборостроение. – 1989. – Вып. 19. – С. 3-6.
 14. Рущенко В. Т., Нечипоренко О. М., Оксаніч А. Б. Авторське свідоцтво СРСР № 315413 від 5 січня 1988 р., зареєстровано в Держреєстрі винаходів СРСР 01.07.90 р.
 15. Нечипоренко Е. Н. Оптимизация метрологических характеристик частотного автоматического задатчика давления в квазистатическом режиме работы // Вест. Киев. Политехн. Ин-та. Приборостроение. – 1990. – Вып. 20. – С. 40-43.
 16. Нечипоренко Е. Н., Полишко С. П. Математическая модель автоматического задатчика давления // Измерительная техника, № 10, 1991. – С. 32-33.
 17. Нечипоренко Е. Н. Оптимизация по быстродействию параметров системы автоматического регулирования давления воздуха // Вест. Киев. Политехн. Ин-та. Приборостроение. – 1991. – Вып. 21. – С. 60-61.
 18. Нечипоренко Е. Н. Формирование одностороннего переходного процесса в быстродействующих САР // Вест. Киев. Политехн. Ин-та. Приборостроение. – 1992. – Вып. 22. – С. 21-24.
 19. Нечипоренко Е. Н., Кухаришин С. Д., Билько Б. И. Испытания низкочастотных измерительных преобразователей линейных ускорений на ПАВ // Механика гироскоп. систем. - 1993. - Вып. 12. – С. 57-60.
 20. Лопушенко В. К., Нечипоренко Е. Н., Башкатов Р. С. Особенности экспериментальных исследований динамических характеристик измерительных преобразователей на ПАВ // Механика гироскоп. систем. Межведомственный научно-технический сборник. – К.: Издательство «Либідь» при Киевском университете. - 1994. - Вып. 13. – С. 106-110.
 21. Нечипоренко Е. Н., Лопушенко В. К. Формирование одностороннего переходного процесса в быстродействующих системах автоматического регулирования // Інформатизація та нові технології. – 1995. - № 3-4. – С.26-29.
 22. Нечипоренко О. М. Синтез швидкодіючих багатовимірних релейних САР з одностороннім перехідним процесом // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Техніка». Вип. 1. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології управління. За заг. ред. В. К. Присяжнюка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2008. – C. 84-93.
 23. Пархоменко В. Л., Нечипоренко О. М. Метод синтезу оптимального управління // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Техніка». Вип. 1. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології управління. За заг. ред. В. К. Присяжнюка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2008. – C. 93-101.
 24. Нечипоренко О. М. Аналіз надійності технічних систем транспортних засобів міського господарства // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (14.03.2008) «Європейські орієнтири муніципального управління» Секція 4. «Удосконалення управління муніципальним господарством» / За заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, у 2-х частинах. Ч. 2, 2008. – С. 205-207.
 25. Міляєв Ю. П., Нечипоренко О. М. Основи надійності технічних систем. Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2008. – 246 с.
 26. Нечипоренко О. М. Оптимальний алгоритм управління нелінійних САР при квазістатичному режимі. // Механіка гіроскопічних систем. – К. – 2008. – Вип. 19. – С. 98-103.
 27. Нечипоренко О. М. Математична модель цифрового вимірювального перетворювача в частотній САР. // Інформаційні системи, механіка та керування. – К. – 2008. – Вип. 1. – С. 32-39.
 28. Нечипоренко О. М., Козир О. В. Аналіз надійності літальних апаратів в сучасних умовах. // VII міжнародна науково-технічна конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки». Збірка доповідей. – К.: НТУУ «КПІ», у 2-х частинах. Ч. 2, 2009. – С. 47-57.
 29. Міляєв Ю. П., Нечипоренко О. М. Аналіз імпульсних систем зі змінним періодом проходження імпульсів // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Техніка». Вип. 2. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології управління. За заг. ред. В. К. Присяжнюка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2009. – C. 69-73.
 30. Нечипоренко О. М. Оптимізація алгоритму керування в релейних системах автоматичного керування // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (10.04.2009) «Удосконалення механізмів державного управління та місцевого самоврядування» Секція 4. «Вдосконалення управління міським господарством» / За заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової.. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, у 2-х частинах. Ч. 2, 2009. – С. 278-279.
 31. Методичні вказівки до проведення курсового та дипломного проектування для студ. кафедри приладів та систем керування літальними апаратами спец. «Системи керування літальними апаратами і комплексами», «Літаки та вертольоти» / Уклад.: Ю. П. Кукзякін, О. М. Нечипоренко, В. В. Сухов. – К.: ІВЦ “ Видавництво “Політехніка””, 2009. – 36 с.
 32. Нечипоренко О. М. Порівняння градієнтного і адаптивного способів синтезу швидкодіючих релейних САР з одностороннім перехідним процесом // Інформаційні системи, механіка та керування. – К. – 2009. – Вип. 2. – С. 92-103.
 33. Нечипоренко О. М., Закора О. В. Метод декомпозиції об’єкта керування для синтезу оптимального керування // Механіка гіроскопічних систем. – К. – 2009. – Вип. 20. – С. 39-48. [Електронний ресурс]. [Режим доступу]: http://faks.kpi.ua/science/scientific-publications/mgs/doc_download/13----q--q--20.html
 34. Пархоменко В Л., Нечипоренко О. М. Аналіз надійності технічних систем в сучасних умовах // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (09.04.2010) «Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку» Секція 4. «Вдосконалення управління міським господарством» / За заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, у 2-х частинах. Ч. 2, 2010. – С. 347-349.
 35. Нечипоренко О. М. Основи надійності літальних апаратів. Навчальний посібник з грифом МОН. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 240 с. - Бібліогр.: с. 235-239. – 300 пр. – ISBN 978-966-622-502-6.
 36. Нечипоренко О. М. Аналіз параметричної надійності робастно стійких систем автоматичного керування // Науково-технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів, студентів факультету авіаційних і космічних систем 17-19 травня 2010 р. «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки». Збірник доповідей. – К.: ФАКС НТУУ «КПІ», 2010. – С. 125.
 37. Пархоменко В. Л., Нечипоренко О. М. Динамічні процеси в цифровому вимірювальному перетворювачі частотної САР // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Техніка». Вип. 1. За заг. ред. В. К. Присяжнюка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2010. – C. 119-126.
 38. Теорія автоматичного керування. Метод. вказівки до проведення практ. занять кредитного модуля (дисц.) «Теорія автоматичного керування» для студ. напряму підготов. 6.051101 «Авіа- та ракетобудування» спец. 6.100101 «Літаки і вертольоти» / Уклад.: О. М. Нечипоренко. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 88 с.
 39. Нечипоренко О. М., Іщук Т. В. Система автоматичного регулювання повітряного тиску для градуювання барометричних висотомірів // Науково-технічна конференція викладачів, науковців, аспірантів, студентів факультету авіаційних і космічних систем 17-19 травня 2011 р. до Дня науки. Збірник доповідей. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 53-54.
 40. Пархоменко В. Л., Нечипоренко О. М. Аналіз параметричної надійності систем управління. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (08.04.2011) «Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування» / За заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, у 2-х частинах. Ч. 2, 2011. – С. 309-310.
 41. Пархоменко В. Л., Нечипоренко О. М. Критерій параметричної надійності систем автоматичного керування // Науковий вісник Академії муніципального управління. Збірник наукових праць. Серія «Техніка». Вип. 4. Голова редакційної колегії В. К. Присяжнюк. – К.: Видавничо-поліграфічний центр АМУ, 2011. – С. 140-155.
 42. Нечипоренко О. М., Іщук Т. В. Математична модель системи автоматичного регулювання повітряного тиску // Механіка гіроскопічних систем. – К. – 2011. – Вип. 24. – С. 15-25.
 43. Нечипоренко Е. Н. Основы надежности летательных аппаратов. Учебное пособие. – К.: НТУУ «КПИ», 2012. – 240 с. (гриф дан Министерством просвещения и науки Украины, письмо № 1/11-3883 от 11.05.2010 г.).
 44. Іщук Т. В., Нечипоренко О. М. Динамічні процеси в системі автоматичного регулювання повітряного тиску // Тези доповідей учасників XV науково-технічної конференції студентів і молодих учених 7-11 лютого 2012 р. «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки». – К.: «Політехніка», 2012. – С. 24-25.
 45. Нечипоренко О. М. Сенсорні комунікаційні системи як складні технічні системи: інтерактивний метод аналізу надійності // Тези доповідей учасників 6-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми телекомунікації» 24-27 квітня 2012 р. К.: Ін-т телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ», 2012. – С. 213-214.
 46. Іщук Т. В., Нечипоренко О. М. Система автоматичного регулювання повітряного тиску для градуювання барометричних висотомірів // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, науковців, аспірантів, студентів факультету авіаційних та космічних систем, 11-15 травня 2012 року, м. Київ, ФАКС, НТУУ «КПІ». – с. 122-123.
 47. Пархоменко В. Л., Нечипоренко О. М., Джуржий А. О. Методика розрахунку надійності частотно-залежних систем управління // Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю «Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку» 6 квітня 2012 р. Частина друга. – К.: Академія муніципального управління, 2012. - С. 308-310.
 48. Нечипоренко О. М. Критерій параметричної надійності робастно стійких систем автоматичного керування. Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2011. – № 54. – С. 76-82.
 49. Нечипоренко О. М. Математична модель релейної цифрової системи автоматичного регулювання // Науковий вісник Академії муніципального управління. Збірник наукових праць. Серія «Техніка». Вип. 5. Голова редакційної колегії В. К. Присяжнюк. – К.: Видавничо-поліграфічний центр АМУ, 2012. – С. 133-135.
 50. Дмитренко К.І., Нечипоренко О.М. Автоматизована система градуювання барометричних висотомірів з програмним частотним задатчиком тиску // Збірник тез доповідей XVI науково-технічної конференції студентів та молодих учених «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки» НТУУ «КПІ» 23-25 травня 2013 року, м. Київ. - с. 20-21. [Електронний ресурс]. [Режим доступу]: http://pskla.kpi.ua/index.php/proceedings/file/36-xvi-23-25-2013-.
 51. Джуржий А.О., Нечипоренко О.М. Методика розрахунку надійності барометричного висотоміра // Збірник тез доповідей XVI науково-технічної конференції студентів та молодих учених «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки» НТУУ «КПІ» 23-25 травня 2013 року, м. Київ. - с. 19-20. [Електронний ресурс]. [Режим доступу]: http://pskla.kpi.ua/index.php/proceedings/file/36-xvi-23-25-2013-.
 52. Dzurzhyi A., Nechyporenko О. Barometric altimeter’s reliability calculating method // Тези доповідей учасників IV міжнародної конференції студентів та молодих вчених «Інтелект, Інтеграція, Надійність» – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2013. – С. 19-20.
 53. Malyshko Alexey, Nechyporenko Olena M. The reliability analysis method of the aircraft air data computer // Тези доповідей учасників IV міжнародної конференції студентів та молодих вчених «Інтелект, Інтеграція, Надійність» – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2013. – С. 25-26.
 54. Нечипоренко О.М., Малишко О.В. Метод аналізу надійності систем повітряних сигналів літака // Інформаційні системи, механіка та керування. - № 9. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2013. – С. 70-80.
 55. Нечипоренко О.М., Джуржий А.О. Методика розрахунку надійності барометричного висотоміра // Інформаційні системи, механіка та керування. - № 9. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2013. – С. 41-51.
 56. Нечипоренко О.М., Джуржий А.О. Методика розрахунку надійності барометричного висотоміра // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, науковців, аспірантів та студентів до Днів науки 17-18 травня 2013 р. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2013. – С. 54-56. [Електронний ресурс]. [Режим доступу]: http://pskla.kpi.ua/index.php/proceedings/file/44--17-18-2013-
 57. Нечипоренко О.М., Малишко О.В. Метод аналізу надійності системи повітряних сигналів літака // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, науковців, аспірантів та студентів до Днів науки 17-18 травня 2013 р. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2013. – С. 49-50. [Електронний ресурс]. [Режим доступу]: http://pskla.kpi.ua/index.php/proceedings/file/44--17-18-2013-
 58. Нечипоренко О. М. Методика розрахунку параметричної надійності автогенераторних систем автоматичного управління. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (12.04.2013) «Інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління» / За заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, у 2-х частинах. Ч. 2, 2013. – С. 364-366.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17