Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Викладачі


Доцент

Зображення контакту

Детальна інформація


Кандидат технічних наук Викладає: 1. Проектування та оптимізація систем літальних апаратів. 2. Опір матеріалів-2. Жорсткість та стійкість складних пружних систем. Список основних науково-методичних публікацій: 1. Балабанов И.В., Балабанова Т.В. Определение критической величины сжимающей силы прямолинейного стержня методом упругой шарнирной цепи. // Сучасні проблеми аналітичної механіки: Праці Ін-ту математики НАН України. -2008.-Т.2, № 6.-С.12-30. 2. Балабанов І.В., Балабанова Т.В. Визначення оптимальних параметрів пружних елементів в ідеалізованій конструкції підвісу динамічно настроюваного гіроскопа // Наукові вісті НТУУ «КПІ».-2009.- № 3 .-С. 61–68. 3. Балабанов И.В., Балабанова Т.В., Виноградов Г.М., Темляков Н.А. Об одной задаче для динамически настраиваемого гироскопа с упругим подвесом // Актуальные проблемы авиационных и аэрокосмических систем. Российско-американский журнал. Казанский государственный технический университет «КАИ». –Науч.-техн. сб. – Казань, 2006.- №2(22).- С.20-27. 4. Балабанов И.В. , Балабанова Т.В., Виноградов Г.М. , Темляков Н.А. Об оптимальных параметрах элементов упругого подвеса динамически настраивемого гироскопа // Актуальные проблемы авиационных и аэрокосмических систем: Российско-американский журнал. Казанский государственный технический университет «КАИ». –Науч.-техн. сб. – Казань, 2009.- №1(28).- С.44-65. 5. Балабанов И.В., Балабанова Т.В., Виноградов Г.М. , Темляков Н.А. Сравнительный анализ характеристик двухрамочных динамически настраиваемых гироскопов, собираемых по различным схемам : матеріали VІІ міжнар. науково-техн. конф. [«Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки»] ,(Київ, 21-24 квіт. 2009 р.) / НТУУ «КПІ».-IV,2009.-Т.1.-С.30-36. 6. Балабанов И.В., Балабанова Т.В., Степин В.И., Корель А.П. Исследование жесткостных характеристик типовых элементов упругих подвесов навигационных датчиков // Механіка гіроскопічних систем. –Міжвід. наук.-техн. зб. – Київ, 2009.- вип.20.- С.66-78. 7. Балабанов І.В., Цирук В.Г. Похибки двокільцевого динамічно настроюваного гіроскопа, обумовлені конструкцією його пружного підвісу // Наукові вісті. – Київ, 2007.-№4. – С. 114-120. 8. Балабанов І.В., Цірук В.Г. Вплив особливостей конструкції на міцність двокільцевого динамічно настроюваного гіроскопа // Наукові вісті.-2008.-№2. – С. 15-19. 9. Виноградов Г.И., Темляков Н.А., Балабанов И.В., Балабанова Т.В., Степин В.И. Исследование конструкции упругого подвеса динамически настраиваемого гироскопа типа ГВК-16 // Гироскопия и навигация. –Науч.-техн. сб. – С.-Петербург, 2007, №4.-С. 60-67. 10. Балабанов И.В., Балабанова Т.В. Жесткостные характеристики двухколечного двухколечного динамически настраиваемого гироскопа с одноколечной схемой сборки упругого подвеса Конференція до Днів Науки; м.Київ; 19.05.2010 11. Балабанов И.В., Балабанова Т.В. Прочностные характеристики двухколечного двухколечного динамически настраиваемого гироскопа с одноколечной схемой сборки упругого подвеса Конференція до Днів Науки; м.Київ; 19.05.2010 12. Балабанов И.В., Балабанова Т.В. Оптимизация параметров упругого подвеса двухколечного динамически настраиваемого гироскопа с одноколечной схемой сборки Конференція до Днів Науки; м.Київ; 19.05.2010 13. A.V.Zbrutsky, I. V. Balabanov, Т.V. Balabanovа, G.M. Vinogradov, N.A. Temlyakov Comparative analysis of characteristics of the various assembling schemes dynamically tuned gyroscopes Механіка гіроскопічних систем. –Міжвід. наук.-техн. зб. – Київ, 2011.- вип.22.- С. 18-29 14. Балабанов И.В., Балабанова Т.В. Анализ свойств межузловых связей в симметричных упругих системах Сучасні проблеми аналітичної механіки: Праці Ін-ту математики НАН України. -2010.-Т.2, № 6.-С.12-30 15. Балабанов И.В., Балабанова Т.В. Темляков Н.А. Оптимальные параметры двухрамочного упругого подвеса с одноколечной схемой сборки в динамически настраиваемом гироскопе Матеріали VІIІ міжнар. науково-техн. конф. «Гіротехнології, навігація, керування рухом і констр. авіац.-космічної техніки» ,(Київ, 24-26 квіт. 2011 р.) / НТУУ «КПІ».-IV, 2011.-Т.1.-С.30-38 16. Балабанов И.В., Балабанова Т.В. Аналитическое исследование устойчивости стержня с переменным поперечным сечением Механіка гіроскопічних систем. –Міжвід. наук.-техн. зб. – Київ, 2012.- вип.25

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17