Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Викладачі


Асистент

Зображення контакту
Телефон:
+38-044-454-3623
Мобільний:
+38-097-679-5534

Детальна інформація


Список науково-методичних праць:

  1. Кривохатько І. С. Порівняння розрахунку аеродинамічних характеристик літака А-20 з експериментальними даними [текст] / Кривохатько І. С., Сухов В. В. // Інформаційні системи, механіка та керування. – Вип. 5. – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – С. 101–111.
  2. Кривохатько І. С. Дослідження впливу турбулізаторів на аеродинамічні характеристики профілю крила безпілотного літального апарата нетрадиційної схеми [текст] / І. С. Кривохатько, О. М. Масько, Є. О. Нечепоренко, П. О. Яковенко // Механіка гіроскопічних систем: науково-технічний збірник. – Вип. 24. – К. : НТУУ «КПІ», 2012.
  3. Пат. 75557 Україна, МПК В64С 11/00, В64С 27/467. Аеродинамічний профіль несучого елемента літального апарата [текст] / Кривохатько І. С., Сухов В. В., заявник та власник «Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – № u 2012 04892 ; заяв. 18.04.2012 ; опубл. 10.12.2012, Бюл. № 23. – 6 с. : іл.
  4. Кривохатько І. С. Дослідження впливу початкового степеня турбулентності потоку на аеродинамічні характеристики системи двох профілів [текст] / Кривохатько І. С., Масько О. М., Сухов В. В. // Вопросы проектирования и производства конструкции летательных аппаратов. – Сборн. науч. Труд. НАУ им. Жуковского «ХАИ». Вып. 2 (70) – Х. : ХАІ, 2012.
  5. Кривохатько І. С. Аналіз аеродинаміки малого безпілотного літального апарату з телескопічним крилом / І. С. Кривохатько // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов: сб. науч. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – Вып. 3 (75). – Х., 2013. – С. 28 – 39.
  6. Кривохатько І. С. Дослідження впливу кута поперечного V крила на аеродинамічні характеристики літального апарату схеми «тандем» [текст] / Кривохатько І. С. // Інформаційні системи, механіка та керування. – Вип. 26. – К. : НТУУ «КПІ», 2013 (прийнято до друку)
  7. Vitaliy V. Sukhov, Illia S. Kryvokhatko. Experimental Investigation Of Aerodynamic Performance Of A Small Uav With A Telescopic Wing // IEEE Ukraine Section Joint SP/AES Chapter, 2013.
  8. Кривохатько І. С. Чисельне та експериментальне дослідження аеродинаміки телескопічного крила / І. С. Кривохатько, О. В. Пулава, В. В. Сухов // (КПІ) Інформаційні системи, механіка та керування АБО Механіка гіроскопічних систем.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17