Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Анотація до дипломного проекту студента Левченко

Пояснювальна записка до дипломного проекту «Мініатюрний ультрафіолетовий піко поляриметр для дослідження стратосферного озонового шару Землі» складає ___ сторінок тексту, ___ ілюстрацій, ___ таблиць, ___ бібліографічних посилань.

 

Мета проекту – створення структурної та функціональної схем приладу, створення наземного макету для проведення випробувань в лабораторних умовах.

 

Використані наступні способи: алгоритмічна обробка результатів вимірювань. Розроблений алгоритм обробки результатів вимірювання дозволить визначити ступінь поляризації стратосферного озону. Отримані результати дозволять оцінити стан озонового шару Землі.

 

Ключові слова: ультрафіолет, поляриметр, озоновий шар.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17