Оголошення

 • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Пояснювальна записка до дипломного проекту «Контролер парашутної системи аварійної посадки БПЛА» складає 86 сторінки тексту, 19 ілюстрацій, 5 таблиць, та 4 додатки . При виконанні проекту використано 18 бібліографічних посилань.

Мета проекту – підбір контролера на базі якого буде виконано та побудовано парашутну систему для аварійної посадки БПЛА.

Результат проведеної роботи:

 • Проведено аналіз сучасного стану датчиків тиску які використовуються на борту безпілотних літальних апаратів.
 • Розглянуто принцип дії та будову датчиків тиску для БПЛА.
 • Обрано контролер та датчик для побудови бортової парашутної системи .
 • Проведено розрахунок , аналіз та мінімізація похибок датчику барометричного тиску.
 • Розроблено алгоритм обробки даних від датчику тиску для подальшого використання контролером.
 • Виконано побудову прототипу для подальшого використання на борту БПЛА та послідуючих модернізацій.

Перелік ключових слів: безпілотний літальний апарат , контролер, датчик тиску, парашутна система.

Практична цінність роботи полягає у можливому використанні даного контролера та датчику на борту БПЛА при відмові основної парашутної системи.

Пояснювальна записка до дипломного проекту «Виставка БІНС літака Ан-148 під час зльоту» становить 75 сторінок тексту, 13 ілюстрацій, 2 креслення, 2 схеми. При виконанні проекту використано 15 бібліографічних посилань.

Мета проекту - підбір датчиків БІНС для виставки на борту літака Ан-148 і моделювання умов зльоту ЛА для підвищення точності показань датчиків.

Результат проведеної роботи:

 • проведено підбір датчиків за технічними характеристиками для проведення моделювання.
 • вивчена технічна документація по експлуатації літака АН-148.
 • вивчений алгоритм початкової виставки БІНС на борту ЛА.
 • виконано моделювання проходження ЛА злітно-посадкової смуги.

Перелік ключових слів: алгоритм початкової виставки, БІНС, проходження ЗПП

Практична цінність роботи полягає в підвищенні точності показань датчиків за допомогою додаткової виставки БІНС на ЗПС.

Пояснювальна записка до ДП "Визначення та алгоритмічна компенсація температурних похибок тривісного блока навігаційних акселерометрів" складає 120 стор. тексту, 27 ілюстрацій, 33 табл.,  6 креслень.

Мета проекту – розробка математичних моделей для: температурних похибок, ідентифікації температурних коефіцієнтів моделей температурних похибок (алгоритмічна компенсація температурних похибок). Також необхідно провести експериментальні дослідження для перевірки розроблених моделей.

Результатом проведеної роботи  був огляд існуючих методів температурних випробувань навігаційних акселерометрів і блоків акселерометрів (БА) та компенсації їх температурних похибок (ТП). Були розроблені: модель абсолютної інструментальної похибки вимірювання проекцій прискорення сили тяжіння на вимірювальні вісі БА, а також були розроблені математичні моделі ідентифікації температурних коефіцієнтів МТП для калібрування БА за методом тестових и послідовних поворотів за використання кантувача.

Крім того, було розроблено алгоритми компенсації температурних похибок БА за різними моделями цих похибок. Був описаний стенд для температурного калібрування та його структура, сформовані вимоги до стендового обладнання.

Також були проведені експериментальні дослідження з алгоритмічної компенсації температурних похибок БА.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17