Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 14 лютого 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Анотація до дипломного проекту студентки Савлук Оксани

Пояснювальна записка до дипломного проекту «Система керування твердотільного хвильового гіроскопу» складає 66 сторінки тексту, 22 ілюстрації, 5 бібліографічних посилань.

Мета проекту – розробити систему для визначення кутової швидкості  обертання літального апарату, зокрема, систему керування твердотільного хвильового гіроскопу.

Використаний метод: підстроювання амплітуди і фази при компенсації вузла в нуль для необхідного проведення налаштувань.

Чутливий елемент виконаний наступним чином: у вигляді півсфери, зробленої з матеріалу, що володіє малим коефіцієнтом втрат (високою добротністю) при коливаннях, і знаходиться на круглому стержні.

Результати роботи були опубліковані в тезах доповіді на XXX науково-технічній конференції студентів та молодих учених «Гіротехнології. Навігація. Керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки» 13-14 квітня 2017р.

Ключові слова: система керування, твердотільний хвильовий гіроскоп, резонатор, система вимірювання коливань, пучність, вузол, система компенсації пучності, кутова швидкість обертання об’єкта.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна, 1 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +38-044-204-8317