Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Анотація до дипломного проекту студента Пархоменка Антона

Пояснювальна записка до ДР «Виконавчі елементи системи керування мікроспутником» складає 60 сторінок   тексту,  15 ілюстрацій, 2 таблиці, 1 структурна та 1 функціональна схеми.

Мета та актуальність теми. Тема дипломної роботи  «Виконавчі елементи системи керування мікросупутником». Мікросупутники,актуальні тому що, з їх допомогою,розвиток космічних досліджень буде не таким витратним. Керування кутовим рухом мікросупутника,– найбільш  складна та відповідальна частина бортового обладнання. В цій роботі визначається продуктивність роботи мікросупутника «КПІ» при використанні блоку керування системи – виконавчих елементів для орієнтації мікросупутників в просторі, моделювання роботи системи керування та алгоритм її роботи.

Новизна. Систему орієнтації та керування можна створювати програмувати компоненти у відповідності з алгоритмами і функціями майбутніх програм або створювати уже з існуючих. Але ціна буде високою та цикл розробки програмного забезпечення дуже довгий. Тому за основу було взято розроблений мікросупутник «КПІ» та впроваджено новий алгоритм керування  та методи оцінки точності вимірювання. В даній роботі буде розглянуто принцип розрахунку виконавчих елементів мікросупутника та їх ефективність. До виконавчих елементів належить – магнітометр аналоговий,електромагнітні котушки та двигун-моховик . 

Практична частина  

До систем керування  малих супутників пред'являються особливі вимоги у зв'язку з обмеженими розмірами мікросупутника  і досить жорсткими обмеженнями по енергетиці і обчислювальних ресурсів.Вхідна напруга: 6 ... 50В постійного струму,вихідна напруга: +5В (12А), + 12В (2.5А), -5В (0.4А), -12В (0.5А).Аналогові входи - 16 однополярних / 8 диференційних, разрядність 16 біт; Максимальна частота дискретизації: 100 кГц; діапазони вхідних напруг: ±10 В, ±5 В, ±2.5 В, ±1.25 В, 0...10 В, 0...5 В, 0...2.5 ВЯкщо до точності орієнтації супутників не пред'являється високих вимог, то можна і доцільно використовувати магнітні системи орієнтації. Саме така система і використана в дипломній роботі.Моделювання роботи системи було проведено на Arduino.

Результатом проведеної роботи є аналітичний огляд існуючих технічних рішень та огляд основних технічних характеристик системи керування мікросупутником. Опис функціональної схеми системи керування.

Потім іде вибір і розрахунок основних технічних характеристик виконавчих елементів. Також в ході виконання дипломної роботи було проведено моделювання системи керування на базі Arduino.

В завершені був розроблений алгоритм роботи системи керування мікросупутником.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17