Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Анотація до дипломного проекту студента Гоїнець Олександр

Пояснювальна записка до ДП «Канал вимірювання повітряного тиску для системи повітряних сигналів» складає 60 сторінки тексту, 4 таблиць, 12 бібліографічних посилань.

Мета проекту – розробка каналу вимірювання повітряного тиску для системи повітряних сигналів. Проведено огляд аналогів і вибір прототипу системи повітряних сигналів і частотних датчиків тиску,  розрахунок основних функціональних блоків, з яких складається система. Розглянуті основні конструктивні моменти, проведені розрахунки, що підтверджують працездатність вимірювального перетворювача.

Розроблено датчик тиску, який дозволяє вимірювати вхідний вимірюваний тиск з високою точністю. Проведено аналіз надійності системи, який показав що головним елементом, який забезпечує надійність є датчик тиску.

Ключові слова: частотний датчик тиску, прототип, наробіток на відмову, система повітряних сигналів.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17