Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Анотація до дипломного проекту студента Котвицький Руслан

Пояснювальна записка до ДП "Автоматична посадка безпілотного літального апарату на основі системи технічного зору" складає [] стор. тексту, [] ілюстрацій, [] табл., [] креслень, [] бібліографічних посилань.

Мета проекту – розробка нової системи автоматичного керування безпілотного літального апарату (БПЛА) за допомогою системи технічного зору (СТЗ), а саме його стабілізація та здійснення посадки на відповідну ділянку землі.

Результатом проведеної роботи єрозробка системи технічного зору з метою стабілізації та посадки безпілотного літального апарата. Наведено алгоритми обробки зображення. Розроблено загальну архітектура ПО для реалізації системи, а також описані об'єкт автоматизації і типова задача для технічного зору.

Далі, на базі наведених вище відомостей створено алгоритм та програмне забезпечення, в якому по заданій номінальній ознаці камера (СТЗ) знаходиться відповідний об’єкт, розпізнає його, передає сигнали до системи керування та рухається до об’єкта; все це проходить в автономному режимі.

Для автоматичного керування БПЛА за допомогою СТЗ застосовується технологія ідентифікації символу/знаку/об’єкту за його особливими точками (при умові, що об’єкт не є суцільним).

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17