Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Анотація до дипломного проекту студента Брень Євгеній

Пояснювальна записка до ДП  "Розробка контейнера з блоком чутливих елементів для проведення наукових експериментів у суборбітальних космічних польотах" складає  60 сторінок   тексту,  15 ілюстрацій, 10 таблиць, 1 ескіз макету контейнера 1 електрична схема.

Мета проекту  – Розробка контейнера з блоком чутливих елементів для проведення наукових експериментів у суборбітальних космічних польотах.

Вибір датчиків для проведення експериментів обумовленний їх вимірювальною здатністю у жорстких умовах мікрогравітації.

Результатом проведеної роботи  був підбір датчиків високої точності, які б задовольняли умовам технічного завдання і були достатньо компактними, щоб була можливість розміщення блоку чутливих елементів у контейнері. Приведено обґрунтування вибору обладнання і опис проведених експериментів у суборбітальному польоті.

Далі на основі вибору датчиків була розроблена схема електричних з’єднань і функціональна схема контейнеру. 

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17