Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Анотація до дипломного проекту студентки Кравцова

Пояснювальна записка до ДП "Аерометрична система навігації малого БПЛА" складає 60 стр. тексту, 24 іллюстрації, 1 табл., 3 креслення, 25 бібліографічних джерел.

Мета проекту – розробка аерометричної системи навігації малого БПЛА. Дослідження роботи аерометричної системи навігації малого БПЛА за відсутності сигналу з СНС. Дослідження математичних моделей похибок аерометричної системи навігації за відсутністю сигналу з СНС.

Результати проведеної роботи
Проведений аналіз сучасного стану і перспектив розвитку аерометричної системи навігації, аналіз принципа дії та алгоритма роботи аерометричної системи навігації. Була досліджена структурна схема та алгоритм функціонування аерометричної системи, а також досліджена математична модель похибок аерометричної системи навігації за відсутністю сигналу з СНС.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17